הדברים הבאים נדרשים לפגישות פרטיות ב- Video Mesh:

 • הארגון המארח משתמש ב- Video Mesh והופך את התכונה לזמינה עבור הארגון שלך.

 • כל המשתתפים בפגישה פרטית חייבים להשתייך לארגון המארח את הפגישה הפרטית (הארגון המארח).

 • מנהל המערכת שלך הפך את החשבון האישי שלך לזמין עבור פגישות פרטיות.

 • עליכם להיות מחוברים לרשת הארגונית של הארגון המארח, ישירות או באמצעות VPN.

 • באפשרותך להצטרף לפגישה הפרטית רק מאפליקציית Webex או ממערכת וידאו מאומתת בארגון המארח.

 • אם יישום Webex מחובר למערכת וידאו, עליה להיות מערכת וידאו מאומתת בארגון המארח.

 • לקבלת מידע נוסף, ראה הערותשחרור של Cisco Webex Video Mesh.

מגבלות ידועות

 • פגישות פרטיות תומכות ב- VoIP רק עבור שמע. שמע Webex Edge ו- PSTN אינם נתמכים.

 • לא ניתן להשתמש בחדרים אישיים לפגישות פרטיות.

 • פגישות פרטיות נתמכות לפגישות מתוזמנות בלבד.

 • פגישות פרטיות אינן תומכות בתכונות Webex הדורשות חיבור לענן, כגון הקלטה בענן, תמלול ועוזר Webex .

 • אינך יכול להצטרף לפגישות פרטיות ממערכת וידאו לא מאומתת, אפילו לא כזו עם אפליקציית Webex עליה.

1

פתח את הזמנת הדוא"ל שלך ולחץ על .

אם אין לך הזמנה לפגישה, צור קשר עם מארחהפגישה שלך.
2

בצע את השלבים בהצטרפות לפגישת Webex כדי להצטרף לפגישה שלך. אם אתה מצטרף ממערכת וידאו מאומתת, בצע את השלבים בהצטרפות לפגישת Webex ממערכתוידאו.

1

פתח את הזמנת הדוא"ל והקש על .

אם אין לך הזמנה לפגישה, צור קשר עם מארחהפגישה שלך.
2

בצע את השלבים בהצטרפות לפגישת Webex כדי להצטרף לפגישה שלך.