כאשר אתה מתחיל או מצטרף לפגישת Webex מתוזמנת או לפגישה בחדר אישי מאפליקציית Webex, אתה מקבל גישה לתכונות מתקדמות כגון תצוגת שלב, הפעלות יציאה, מסייע Webex לפגישות (היכן שזמין) ופרופילים של 'תובנות אנשים'.

איך תדעו אם יש לכם פגישות מלאות?

  • Webex מוצג בפינה הימנית העליונה של פגישות מלאות תכונות.כותרת הפגישה מוצגת בפינה הימנית העליונה של פגישות שאינן מלאות בתכונות.
  • לחצן הרם יד/תגובות לחיצה על כפתור התגובות. מוצג בפקדי הפגישה של פגישות בעלות תכונות מלאות.לחצן 'תגובות' לחצן התגובות בפגישה. מוצג בפקדי הפגישה של פגישות שאינן בעלות תכונות מלאות.
פגישות עם תכונות מלאות זמינות או שאינן זמינות

 

עדיין תוכל לתזמן פגישות, להתחיל אותן ולהצטרף אליהן ממקום, והחוויה הנוכחית שלך לא תשתנה.

כאשר אתה מתחיל או מצטרף לפגישת Webex מתוזמנת או לפגישה בחדר אישי מאפליקציית Webex עבור iPhone, iPad או Android, הפגישה נפתחת באפליקציה 'פגישות' עבור iPhone, iPad או Android, כאשר היא מותקנת.אם הוא אינו מותקן במחשב שלך, תתבקש להוריד את האפליקציה 'פגישות ' למכשירים ניידים.

אתה מקבל גישה לתכונות מתקדמות כגון הפעלות הפסקה, תגובות, מסייע Webex לפגישות (היכן שזמין) ופרופילים של 'תובנות של אנשים'.

פגישות עם תכונות מלאות זמינות או שאינן זמינות