För information om månatliga uppdateringar av möten med fullständiga funktioner, se Nyheter i den senaste kanalen som innehåller Webex Meetings.

Om du har Webex Meetings-skrivbordsappen och Webex-appen får du, när du startar eller deltar i ett schemalagt möte i ett Webex-möte eller ett personligt rum från Webex-appen, tillgång till avancerade funktioner som stegvy, privata möten, reaktioner, Webex-assistent för möten (där det finns tillgängligt) och People Insights-profiler.

Fullständiga möten är aktiverade eller inte aktiverade

Du kan fortfarande schemalägga, starta och delta i möten från ett utrymme, och din nuvarande upplevelse ändras inte.

När du startar eller deltar i ett schemalagt Webex-möte eller ett personligt rum-möte från Webex-appen för iPhone, iPad eller Android öppnas mötet i Webex Meetings-appen för iPhone, iPad eller Android när det är installerat. Om du inte har den installerad kommer du att uppmanas att hämta Webex Meetings mobilappen.

Du får tillgång till avancerade funktioner som möten, reaktioner, Webex-assistenten för möten (där tillgängliga) och People Insights profiler.

Fullständiga möten är aktiverade eller inte aktiverade