העבר את העכבר מעל ההודעה שלך ולחץ עוד פעולות , ואז לחץ מחק הודעה . אם שלחת הודעה וקובץ, לחיצה מחק הודעה תמחק את שניהם.


 

תראה את אפשרות המחיקה בהודעות ובקבצים של אנשים אחרים, אם אתה מנחה המרחב.

לחץ לחיצה ארוכה על ההודעה או הקובץ והקש מחק.


 

אתה תראה את אפשרות המחיקה בהודעות ובקבצים של אנשים אחרים, אם אתה מנחה החלל.

לחץ לחיצה ארוכה על ההודעה או הקובץ והקש מחק .


 

אתה תראה את אפשרות המחיקה בהודעות ובקבצים של אנשים אחרים, אם אתה מנחה החלל.

רחף מעל ההודעה שלך או רחף ישירות מתחת לקובץ ולחץ מחק הודעה . אם שלחת הודעה וקובץ, לחץ מחק הודעה למחוק את שניהם.


 

אתה תראה את אפשרות המחיקה בהודעות ובקבצים של אנשים אחרים, אם אתה מנחה החלל.