Umieść kursor nad wiadomością i kliknij Więcej działańa następnie kliknij przycisk Usuń wiadomość. Jeśli wysłano wiadomość i plik, kliknięcie przycisku Usuń wiadomość spowoduje usunięcie obu.


 

Jeśli jesteś moderatorem obszaru, zobaczysz opcję usuwania przy wiadomościach i plikach innych osób.

Naciśnij i przytrzymaj wiadomość lub plik, a następnie dotknij Usuń.


 

Jeśli jesteś moderatorem obszaru, zobaczysz opcję usuwania w wiadomościach i plikach innych osób.

Naciśnij i przytrzymaj wiadomość lub plik, a następnie dotknij Usuń .


 

Jeśli jesteś moderatorem obszaru, zobaczysz opcję usuwania w wiadomościach i plikach innych osób.

Najedź kursorem na wiadomość lub najedź kursorem bezpośrednio pod plik i kliknij opcję Usuń wiadomość. Jeśli wysłano wiadomość i plik, kliknij przycisk Usuń wiadomośćaby usunąć oba elementy.


 

Jeśli jesteś moderatorem obszaru, zobaczysz opcję usuwania w wiadomościach i plikach innych osób.