1

מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com, לחץ על חשבון תחת ניהול בתפריט הניווט הימני.

2

בחר בכרטיסייה מנויים .

3

לחץ על סמל האשפה לצד מנוי הניסיון שברצונך לבטל.

4

לחץ על כן.