1

U prikazu kupca u https://admin.webex.comprogramu , u levom navigacionom meniju izaberite stavku "Nalog u okviru "Upravljanje".

2

Izaberite karticu Pretplate.

3

Kliknite na ikonu za smeće pored probne pretplate koju želite da otkažete.

4

Kliknite na dugme Da.