באפשרותך לשנות את שפת הודעות השמע באמצעות היישום הנייד של Cisco אוזניות. השפות הזמינות כוללות סינית (מנדרינית), אנגלית (US), אנגלית (בריטניה), צרפתית, גרמנית, איטלקית, יפנית, קוריאנית, פורטוגזית (Br), רוסית וספרדית.

האוזניות מתאפסות לאחר שאתה בוחר שפה חדשה. אל תזיז את האוזניות מחוץ לטווח, שנה מקורות שמע או חבר את הכבל USB-C או 3.5 מ"מ לפני השלמת האיפוס.

1

ביישום אוזניות של Cisco, בחר את האוזנייה האלחוטית והקש על הגדרות > הודעת שמע > שפה.


 

אם תפריט השפה אינו מופיע ב-app, פנה אל מנהל האוזניות.

2

בחר את השפה שברצונך לשמוע באוזניות.

3

בחר ' המשך '.