1

לחץ על תמונת הפרופיל שלך, ולאחר מכן לחץ על ערוך פרופיל, ובחר 'הצג את פרופיל תובנות על אנשים'.

2

בחלון פרופיל 'תובנות על אנשים' שמופיע, לחץ על ערוך פרופיל.


 

אם ברצונך להסתיר את המידע שמספקת תובנות על אנשים, לחץ על הסתר פרופיל.

3

הוסף את המידע שלך כדי לערוך את הפרופיל שלך.


 

באפשרותך גם ליצור או לערוך את הפרופיל שלך מ-https://people.webex.com.