כדי להציג פרופיל תובנות על אנשים של מישהו, רחף מעל תמונת הפרופיל שלו ולחץ על 'תובנות על אנשים' .


 

כדי להציג ולערוך את פרופיל תובנות על אנשים משלך, לחץ על תמונת הפרופיל שלך ובחר את פרופיל תובנות על אנשים שלי.

כדי להציג את פרופיל התובנות על אנשים של מישהו, הקש על תמונת הפרופיל שלו ולאחר מכן הקש על 'תובנות על אנשים'.


 

כדי להציג ולערוך את פרופיל תובנות על אנשים משלך, לחץ על תמונת הפרופיל שלך ובחר את פרופיל תובנות על אנשים שלי.

כדי להציג פרופיל תובנות על אנשים של מישהו, רחף מעל תמונת הפרופיל שלו ולחץ על 'תובנות על אנשים'.


 

כדי להציג ולערוך את פרופיל תובנות על אנשים משלך, לחץ על תמונת הפרופיל שלך ובחר את פרופיל תובנות על אנשים שלי.