1

פתח את Google Assistant והקש על גלה חקור סמל.

2

בסרגל החיפוש, הזן Webexולאחר מכן הקש על התוצאה Webex .

3

הקישו על ' בטל קישור'.

אם ברצונך להשלים פעולות הדורשות קישור לחשבון, כגון הצטרפות לפגישה ממכשיר Google Home, תוכל לקשר שוב את החשבונות שלך.