באמצעות קצה אצבע או העט המצורף, צור שרטוטים, שתף רעיונות והוסף ביאורים לתוכן משותף. קל מתמיד לשתף פעולה: שלח לוחות עבודה בדוא"ל, שתף אותם במהלך שיחות כדי שכולם יוכלו לעבוד יחד או שמור אותם במרחבי Webex.

יסודות לוח העבודה

הקש על לחצן לוח העבודה במסך המגע כדי לפתוח את לוח העבודה. אם כבר יש לך לוחות עבודה בביצוע, לוח העבודה האחרון נפתח. אם לא, תקבל לוח ריק וחדש. כשסרגלי הכלים מופיעים בתחתית, אתה מוכן להתחיל בעבודה.

אבל תחילה, בוא נראה למה מיועדים הלחצנים בסרגל הימני:

פתח

פתח את רשימת לוחות העבודה מהמפגש הנוכחי. הקש על לוח עבודה כדי לפתוח אותו.

סמל 'צור לוח עבודה חדש'

חדש

התחל לוח עבודה חדש וריק.

העתק

העתק את לוח העבודה הפתוח לתיקיית לוחות העבודה. הקש על כדי למצוא את העותק ולפתוח אותו.

מחק

מחק את לוח העבודה הפתוח. המערכת תבקש ממך לאשר. כדי למחוק לוח עבודה אחר מהמפגש הנוכחי, הקש על . הקש על מחק בלוחות העבודה שברצונך למחוק (או בחר באפשרות בחר הכול). הקש על סימן הביקורת האדום והמערכת תבקש ממך לאשר את הבחירה.

בד ציור שחור

שנה את לוח העבודה למסך שחור. המראה של לוח העבודה מאופס להגדרת ברירת המחדל כשהלוח עובר למצב המתנה. כדי לשנות את מראה ברירת המחדל, פתח את התפריט הגדרות של הלוח, עבור אל הגדרות מתקדמות ואז שנה את המצב של האפשרות מראה ברירת מחדל של לוח העבודה.

כשתסיים

אם אתה עובד עם Board Pro, צא מלוח העבודה על-ידי החלקה כלפי מעלה מתחתית המסך.

כדי לצאת מלוח העבודה בשלב כלשהו, לחץ על הלחצן בית והקש על סיים הפעלה. מחק את העבודה הקיימת כשתתבקש, ותוחזר למסך הבית. קרא פרטים נוספים על סיום הפעלה של לוח עבודה וניקוי הלוח כאן.

לוחות עבודה: יצירת תוכן

קל ליצור תוכן בלוח העבודה: פשוט כתוב ושרטט על מסך המגע עם קצה האצבע או באמצעות העט המצורף. יותר מאדם אחד יכול לעבוד על הלוח במקביל. צבוט כדי להגדיל את התצוגה (עד 3x) במסך המגע, ממש כמו בטלפון. כדי לזוז ברחבי לוח העבודה בתצוגה מוגדלת, הקש והחלק בכיוון הרצוי. לקבלת סקירה של לוח העבודה כולו, הקטן את התצוגה (עד 10x).

בוא נראה מה אפשר לעשות באמצעות הלחצנים שבאמצע סרגל הכלים שבתחתית המסך:

בטל/בצע מחדש

בטל/בצע מחדש את הפעולות האחרונות.

עט

שנה את משיכת העט. הקש כדי לבחור את העובי: . הקש על אחד מלחצני הצבעים כדי לבחור צבע אחר.

מחק

שנה את קצה האצבע (או העט) למחק ומחק טעויות. כדי לנקות את לוח העבודה לגמרי, הקש פעמיים על מחק ואז הקש על נקה הכול.

צורות

לוח העבודה יכול לזהות צורות בסיסיות כמו ריבועים, עיגולים, משולשים, מלבנים, חצים וקווים מעוגלים בזמן הציור, והוא יכול ליישר קצוות ולסגור פערים קטנים בקווי המתאר. הקש על הלחצן ושרטט צורה כלשהי, או שרטט את הצורה והקש על מסך המגע לשנייה לפני שתרים את האצבע או העט. לוח העבודה מזהה את הצורה ומתאים אותה עבורך.

פתק דביק

הוסף פתק דביק ללוח העבודה. הקש על הלחצן כדי לקבל מקלדת רכה. הקלד את הטקסט (עד 6 שורות), בחר צבע והקש על סימן הביקורת כדי להוסיף את הפתק ללוח. הקש על כל פתק שכבר נוסף ללוח כדי לשנות את הצבע, לערוך את הטקסט או למחוק אותו. הקש על פתק וגרור אותו עם האצבע כדי להזיז אותו.

עט פעיל ב-Board Pro

שני אנשים יכולים לשרטט או למחוק ב-Board Pro באותו הזמן באמצעות שני עטים פעילים, או משתמש אחד עם עט פעיל ומשתמש אחר עם אצבעותיו. החזק את קצה העט מול המסך והקש על הלחצן העליון של העט. סרגל הכלים של העט נפתח.ניתן לבחור את עובי הקו וצבעים שונים. כדי למחוק, הקש על סמל המחק או הקש על הלחצן התחתון של העט. בסרגל הכלים הראשי של הצבע, A מציין את העט הפעיל הראשון, B הוא השני ו-F מציין שמישהו אחר משרטט באמצעות האצבע.

שתף לוח עבודה בשיחה

ניתן לשתף לוח עבודה בשיחה, ושאר המשתתפים יכולים לערוך אותו מהמכשיר שלהם או מיישום Webex. תראה את האווטאר או את ראשי התיבות של המכשיר של המשתתף שעורך את לוח העבודה המשותף בכל רגע.

1

במהלך שיחה (או משיחה במרחב פתוח של Webex) הקש על לחצן הבית והקש על לוח העבודה . לוח העבודה ישותף באופן אוטומטי ובזמן אמת עם המשתתפים בשיחה. הקש על כדי לפתוח לוח עבודה חדש במהלך השיחה.

2

הקש על סיום בפינה הימנית של המסך אם סיימת לעבוד, אבל זכור שלוח העבודה עדיין משותף.

3

הקש על כדי להמשיך לעבוד או הקש על הפסק שיתוף כדי להפסיק להציג את לוח העבודה שלך לאנשים אחרים.

4

כשהשיחה מסתיימת, האפשרות שמור את העבודה שלך מופיעה על מסך הבית. הקש כדי לשמור את לוחות העבודה שלך במרחב Webex.

שמור ושלח לוחות עבודה

אם הלוח כבר מחובר ליישום Webex, פשוט פתח מרחב בלוח. לוחות העבודה שאתה יוצר בהפעלה הנוכחית יישמרו באופן אוטומטי במרחב הזה, בתור צילומי מסך בתבנית ‎.png לקבלת מידע נוסף על פתיחת מרחב בלוח, ראה פתח מרחב ב-Cisco Webex Board.

אחרת, תוכל לשמור את לוחות העבודה על-ידי יצירת מרחב חדש עבורם או על-ידי פתיחת מרחב קיים:

1

בלוח העבודה הפעיל, הקש על , או הקש על הלחצן בית כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח שמור את העבודה שלך. ניתן:

לבחור צור מרחב חדש.

או

לבחור שמור במרחב קיים. התחבר ליישום Webex ופתח את המרחב שברצונך לשמור בו. אם אתה משתמש אורח ב-Webex Board אישי, תוכל רק לשמור במרחבים שבעלי הלוח חבר בהם. בתור אורח, אין לך גם אפשרות לפתוח לוחות עבודה ממרחב שבעלי הלוח אינו חבר בו.

2

בחר לוחות עבודה נוספים שברצונך לשמור.

אם אתה יוצר מרחב חדש, הקש על החץ הכחול בפינה השמאלית העליונה. בתיבת הדו-שיח הבאה תוכל לשנות את שמו של המרחב ולהוסיף אנשים.

3

הקש על סימן הביקורת הכחול בפינה. לוחות העבודה שלך יישמרו.

אם יצרת מרחב חדש, הוא ייפתח ביישום Webex.

כדי לשלוח את לוח העבודה הנוכחי בדואל, הקש על בפינה השמאלית התחתונה. או הקש על ובחר לוח עבודה אחד או יותר מהרשימה. בתיבת הדו-שיח, הזן את כתובות הדוא"ל או את השמות של האנשים בספר הטלפונים. ערוך את שורת הנושא והקש על סימן הביקורת הכחול כדי לשלוח. הנמענים יקבלו דוא"ל עם לוחות העבודה בתבנית ‎.pdf