1

לחץ על תמונת הפרופיל שלך ולאחר מכן לחץ על הגדרות > פגישות.

2

תחת פגישות, מצא את כתובת ה- URL של אתר Webex המוגדרת כברירת מחדל ולאחר מכן לחץ על ערוך.

3

בחר את אתר Webex הרצוי , לחץ על עדכן ולאחר מכן לחץ על שמור.


 

אם יש לך רשיון מארח ביותר מאתרWebex אחד , באפשרותך לבחור אחד כברירת המחדל שלך עבור 'חדרים אישיים', 'מכשירים', 'כרטיסי איש קשר', 'מתזמן בתוך האפליקציה' ועוד.