Poboljšanja za Webex (WBS41.10.0)

Područje proizvoda

Opis

Webex Meetings

Riješio je problem zbog kojeg audio sekcija nije imala početni fokus i to je korisnicima koji su blokirali pristupačnost onemogućilo predosjećivanje preferenci zvuka.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšano je mjesto na kojem fokus nije bio na gumbu Prihvati prema zadanim postavkama za dijaloški prozor Izjava o odricanju odgovornosti.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšano je tako da veličina fonta za klizač ploče za čavrljanje treba najaviti broj.

Webex događaji (novi) (Mac)

Riješen je problem zbog kojih na kartici pristupačnosti nedostaje traka klizača Webex događaji (novi)

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojih bi zadani fokus trebao biti ikona Natrag kada je pomoću tipkovnice otvoren dijaloški okvir Napredna postavka zvuka.

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem zbog kojih postoji suvišna ikona na više opcija s načinom visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšana je ikona zaključavanja sastanka na više opcija jer se ne može prikazati s načinom visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Riješio je problem s potvrdnim okvirom u dijaloškom okviru Mogućnosti sastanka tako da nema promjene kada je označena ili neoznačena u načinu visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšano je tako da se ikona za ploču Pauziranje i Zaustavljanje na snimaču može jasno prikazati u načinu visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšano je tako da se ikona zvuka u dijaloškom okviru Prebacivanje zvuka može jasno prikazati u načinu visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšana je tako da se ikona podignite ruku na sudionicima može se prikazati s načinom visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšano je tako da se ikona pokazatelja izlagača na ploči Sudionici ne može prikazati u načinu visokog kontrasta

Webex Meetings (Windows)

Riješili probleme čitača zaslona na izborniku izgleda.

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem korisničkog sučelja u načinu visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Napravio je poboljšanje jer je bilo teško vidjeti poruku za primanje u tamnom načinu rada.

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem zbog kojih poruka o priznanju nije jasna u tamnom načinu rada.

Webex Meetings

Riješen je problem u kojem je potrebno promijeniti dolje i gore za male i velike sildere.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšana je jer je klizač nevidljiv u načinu visokog kontrasta.

Webex događaji (novi) (Mac)

Riješili ste problem zbog kojih bi naslov dijaloškog okvira Postavke događaja trebale biti Postavke događaja, a ne Postavke sastanka.

Webex Meetings (Mac)

Riješen je problem zbog čega se fokus elementa ne mijenja kada se pritisne tipka tabulatora.

Webex Meetings (Windows)

Napravio je poboljšanje kako bi popravio tipke Dolje i Gore za Male i Velike u Silderu.

Webex događaji (klasični) (Mac)

Riješili ste problem zbog kojih bi naslov dijaloškog okvira Postavke događaja trebale biti Postavke događaja, a ne Postavke sastanka.

Webex Meetings (Mac)

Riješen je problem zbog kojih je čitač zaslona onemogućen za nove poruke chata.

Webex Meetings (Mac)

Riješili ste problem zbog kojih chat nije funkcionirao u sesijama prekida.

Webex Meetings (Mac)

Riješio je problem u kojem nije bilo riječi na padajućem izborniku u chatu prilikom prvog otvaranja.

Webex Meetings (Mac)

Riješen je problem promjene boje fonta u chatu nakon promjene veličine fonta.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšano je popravljanje mogućnosti Pošalji u kada se koristi velika veličina fonta.

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem zbog čega su Ralje najavile netočne poruke prilikom otvaranja dijaloškog okvira Postavke sastanka.

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem zbog kojih čitač zaslona nije objavio status prilikom promjene postavke veličine fonta.

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem zbog kojih čitač zaslona nije objavio kada se može doći do tablica audiozapisa, videozapisa ili obavijesti u dijaloškom okviru Postavke sastanka.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje koje bi trebalo zatvoriti birač datuma nakon odabira datuma.

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem zbog kojih čitač zaslona ne najavljuje tekst na zaslonu kada korisnici koriste karticu .

Webex Meetings (Windows)

Poboljšano je tako da čitač zaslona najavljuje veličinu fonta za klizač ploče za čavrljanje.

Webex događaji (novi) (Windows)

Riješen je problem zbog kojeg klijent Sudionik prikazuje pogrešnu ikonu isključivanja zvuka na kontrolnoj traci u web-događajima (novim) dok je JAWS pokrenut.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšano je tako da stavke izbornika moraju biti dosljedne za postavke pristupačnosti.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšani su problemi s korisničkim sučeljem u načinu visokog kontrasta.

Webex Meetings (Mac)

Riješen je problem s ikonom Sažimanje i proširivanje koja se ne može prikazati prilikom premještanja fokusa.

Poboljšanja za Webex (WBS41.9.0)

Područje proizvoda

Opis

Webex Meetings

Poboljšani su problemi s omjerom kontrasta za gumb, vezu i upozorenje.

Webex Meetings

Poboljšani su problemi s omjerom kontrasta za upozorenje i gumb.

Webex Meetings

Poboljšan je gumb Zaustavi strujanje koji se ne može jasno prikazati prilikom navigacije do gumba pomoću tipke Tab.

Webex Meetings

Riješili ste problem s tipkom Add Shortcut F6 da biste se kretali između glavnog područja i područja panela.

Webex Meetings

Poboljšana je kartica Ne može se prići nekim elementima u dijaloškom okviru "Cisco Webex Izvješćivanje o problemima".

Webex Meetings

Riješen je problem zbog čega uloga gumba s više mogućnosti nije ispravna.

Webex Meetings

Poboljšanje dijaloškog okvira Cisco Webex Izvješće o problemima sastanaka" koje bi se trebalo prilagoditi visini zaslona

Webex Meetings

Riješen je problem s tekstom koji se može kliknuti i koji bi se trebao razlikovati od statičkog teksta u načinu visokog kontrasta.

Webex Meetings

Poboljšan je čitač zaslona koji ne najavljuje oznake za kombinirane okvire i uređuje polje u dijaloškom okviru Cisco Webex izvješća o problemima sastanaka.

Webex Meetings

Riješen je problem s čitačem zaslona koji bi trebao pročitati sav tekst u dijaloškom okviru "Cisco Webex Izvješćivanje o problemima".

Webex Meetings

Poboljšanje problema s ključem – nije moguće navigirati u skočnom uivuku s više mogućnosti.

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem s čitačem zaslona u kojem su konteksti audio i video gumba zbunjeni.

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem s tipkovnicom na kojoj korisnik ne može otvoriti dijaloški okvir audioveze samo za korisnika tipkovnice.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšano je kako bi se osiguralo da su sve funkcije dostupne s tipkovnice, kao što je tipkovni prečac.

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem da bi se osiguralo da samo elementi slike slijede postavke boje i kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšano je kako bi se osiguralo da samo elementi slike slijede postavke boja i kontrasta za preference sustava Windows.

Webex Meetings

Riješio je problem s čitačem zaslona tako da bi trebao reći tekst u prozoru ažuriranja.

Webex Meetings

Riješili ste problem s tipkama gore i dolje da biste prešli na stavke u dijaloškom okviru postavki.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje kada korisnik koji pritisne tipku "Enter" treba otvoriti dijaloški okvir postavki kada se usredotoči na gumb za postavljanje.

Webex Meetings

Poboljšan je gumb "Poveži se s uređajem" s popisa sastanaka.

Webex Meetings

Riješio je problem s "Poveži se s uređajem" koji bi trebao imati jasan vidljivi fokus na pododjelju.

Webex Meetings

Poboljšao je čitač zaslona koji bi trebao reći "Kopirano" kada korisnik kopira PMR vezu.

Webex Meetings

Riješio je problem s čitačem zaslona koji bi trebao reći "Gumb Postavke, ..." kada je fokus na gumbu za podešavanje na ploči za prijavu.

Webex Meetings

Poboljšana je kartica na "popis sastanaka" u preferencama-kalendaru za čitač zaslona.

Webex Meetings

Poboljšali smo karticu za "Zakazivanje sastanaka" u preferencama-kalendaru za čitač zaslona.

Webex Meetings

Poboljšao je karticu na "Broj dana za prikaz na popisu sastanaka" u preferencama-kalendaru za čitač zaslona.

Webex Meetings

Riješite problem pomoću tipki sa strelicama gore i dolje da biste se kretali u preferencama-kalendaru-"popisu sastanaka" i "zakazivanju sastanaka".

Webex Meetings

Poboljšano je poboljšanje vizualnog fokusa kada je u okviru u odjeljku "Mogućnosti pridruživanja sastanku" odabrano povezivanje tabulatora i zvuka.

Webex Meetings

Riješen je problem s čitačem zaslona koji bi trebao dodati neku objavu u dijaloškom okviru "Obavijesti".

Webex Meetings

Poboljšan je čitač zaslona koji bi trebao dodati neku najavu u dijaloškom okviru "Mogućnosti pridruživanja sastanku".

Webex Meetings

Riješili ste problem s problemima visokog kontrasta u aplikaciji Webex za stolna računala.

Webex Meetings

Poboljšan je gumb "X" u dijaloškom okviru za zajedničko korištenje.

Webex Meetings

Riješio je problem s "Optimiziraj za kretanje i videozapise".

Webex Meetings

Riješio je problem zbog kojeg bi korisnik trebao moći tabulatorom prijeći na gumb "X" i "-" u preferencama.

Webex Meetings

Poboljšao je čitač zaslona koji bi trebao dodati neku najavu u dijaloškom okviru "Obavijesti".

Webex Meetings

Riješen je problem s čitačem zaslona koji bi trebao dodati neku najavu u dijaloškom okviru "Video sustav".

Webex Meetings

Poboljšao je čitač zaslona koji bi trebao dodati neku najavu u dijaloškom okviru "Povezivanje s uređajem".

Webex Meetings

Riješio je problem s gumbom "Glas", gdje bi čitač zaslona trebao u Obavijestima reći "Reproduciraj, gumb".

Webex Meetings

Poboljšan je čitač zaslona koji bi trebao dodati neku najavu u dijaloškom okviru "Mogućnosti uključivanja u sastanak".

Webex Meetings

Riješen je problem s problemima omjera kontrasta za gumb, vezu i fokus.

Webex Meetings

Riješen je problem s čitačem zaslona koji bi trebao objaviti naziv odabrane aplikacije ili zaslona.

Webex Meetings

Poboljšan je čitač zaslona koji bi trebao objaviti naslov kada korisnik otvori dijaloški okvir "Odaberi zaslon ili aplikaciju koju želite zajednički koristiti".

Webex Meetings

Poboljšane su veze koje bi trebale biti vizualno istaknute drugim elementom.

Webex Meetings

Riješili ste problem zbog kojeg se fokus još uvijek nalazi u prozoru web-aplikacije Webex Desktop App kada korisnik otvori dijaloški okvir O programu s ploče za prijavu.

Webex Meetings

Riješen je problem s skočnim dijaloškim okvirom koji bi trebao podržavati pristupačnost čitača zaslona.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje tako da kada korisnik pritisne tipku ESC, treba zatvoriti dijaloški okvir i fokus bi se trebao vratiti na gumb "Podijeli na uređaju" u dijaloškom okviru "Povezano".

Webex Meetings

Poboljšan je čitač zaslona koji bi trebao reći odabrani jezik za interaktivne elemente.

Webex Meetings

Riješen je problem sa svim sadržajima i elementima koji također moraju biti dostupni korisnicima čitača zaslona.

Webex Meetings

Poboljšao je SSO ploču za prijavu tako da ne bi trebala izgubiti fokus nakon otvaranja.

Webex Meetings

Poboljšao je fokus na gumbu za osvježavanje koji bi se trebao u potpunosti prikazati.

Webex Meetings

Riješili ste problem s problemima visokog kontrasta u aplikaciji Webex za stolna računala.

Webex Meetings

Poboljšano je tako da čitač zaslona najavljuje oznaku za glasovni gumb.

Webex Meetings

Poboljšani su problemi s omjerom kontrasta za upozorenje i gumb.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojeg zajednički sadržaj radne površine postaje crni zaslon kada korisnik prijeđe na "Prikaz svih sudionika u plutajućem prikazu" s načinom visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšan je mikrofon koji je bio zaključan i nije ga moguće prikazati u načinu visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšan je zaslon Brailleovog pisma, gdje sadržaj donjeg okvira za uređivanje unosi vaše podatke na Brailleovom pismu.

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem s čitačem zaslona, gdje bi informacije o detaljima trebalo pročitati kada se korisnik pridruži sastanku koji je već završio.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšana je ikona izgleda videozapisa koja se ne može jasno prikazati u načinu visokog kontrasta

Webex Meetings (Windows)

Poboljšali smo čitač zaslona, pri čemu bi savjet za pomoć pri uključivanju u dijaloški okvir sastanka trebao biti označen.

Webex Meetings (Windows)

Riješili ste problem zbog kojeg korisnik ne može napustiti veliki sastanak.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšan je gumb Zaustavi strujanje koji se ne može jasno prikazati prilikom navigacije do gumba tabulatorom.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšana je tipkovnica na kojoj korisnik samo tipkovnice ne može koristiti značajku čavrljanja tijekom sesije sastanka

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem zbog kojih postoji mnogo ikona koje se ne mogu jasno prikazati na Plistu u načinu visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšano je mjesto na kojem nije bilo vidljivog fokusa prilikom navigacije do globalne ikone upita.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšanje naziva naljepnica sudionika ne može se prikazati u načinu visokog kontrasta.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojih čitač zaslona treba izgovoriti sav tekst u prozoru ažuriranja.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšano je kako bi se osiguralo da tekst i slike teksta pružaju dovoljan kontrast boja u modulu prikaza.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšano je kako bi se osiguralo da kontrole dostupnih država i uloga vrijede za potrebe kontrole.

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem zbog kojeg potvrdni okvir za primanje ne podržava visoki kontrast na sastancima klijenata.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšao je povezivanje sa zvukom bez pritiska na 1 na telefonu" koji nije podržavao visoki kontrast.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšana je ikona Podigni ruku koja se ne može jasno prikazati u načinu visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Riješili ste problem zbog kojeg bi fokus trebao biti dijaloški okvir FTE kada se korisnik prvi put uključi u sastanak.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšan je upit s gumbom Najavi, ali gumb nije bio vidljiv kada je fokus bio na "Kopiraj vezu za sastanak".

Webex Meetings

Poboljšanje aplikacije Prilikom zajedničkog korištenja aplikacija koje nisu vaš zaslon s uključenim ČITAČEM JAWS zaslona, na zaslonu za zajedničko korištenje prikazuje se sivi zaslon

Poboljšanja za Webex (WBS41.8.0)

Područje proizvoda

Opis

Webex Meetings (Windows)

Riješili ste problem zbog kojih bi trebalo prevesti uključenje ili isključivanje skrivenih titlova.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšana je i ikona zvuka i glazbe koja se preklapala.

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem koji ne bi trebao tražiti da pomoćnik Webexa bude privremeno nedostupan kada sudionici pritisnu tipku prečaca.

Webex Meetings (Windows)

Riješili ste problem zbog kojeg dodjeljivanje uloge glavnog računala sudioniku sustava Windows uključuje CC.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšan je Ctrl+Shift+A koji bi trebao isključiti CC dok Webex Assistant (OFN) + CC (ON).

Webex Meetings (Mac)

Riješio je problem zbog kojih macOS cohost može isključiti Voiceu pomoću prečaca.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšano je mjesto na kojem sunasložno mjesto sustava Windows može isključiti Voiceu pomoću prečaca.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšano je mjesto na kojem ime postaje Moj glas samo automatski kada korisnik odabere uklanjanje buke za pametni zvuk.

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem s položajem glazbene ikone na audio gumbu koji nije ispravan u dijaloškom okviru AV tijekom sastanka.

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem zbog kojih se skočni izbornik za odabir pametnog zvuka ne može zatvoriti pomoću tipke ESC na tipkovnici.

Webex Meetings (Windows)

Napravio je poboljšanje kako bi korisnik mogao odabrati pametnu vrstu zvuka pomoću tipke sa strelicom.

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem s bojom natpisa gumba koji bi trebao biti bijel u sesiji bilježaka prilikom korištenja tamnog načina rada.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšan je prečac Shift+Command+M koji ne radi.

Webex sastanci (alati za produktivnost)

Riješen je problem koji bi trebao koristiti tipke sa strelicama GORE i DOLJE samo za odabir Webex web-mjesta na stranici za prijavu.

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem zbog kojeg se kontrole sastanka ne prikazuju kada korisnik pritisne tipku Esc.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšano je ako je poruka pogrešna u načinu rada koji nije jasan.

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem pri kojem bi trebalo prevesti neke prečace.

Webex Meetings (Mac)

Riješen je problem zbog kojeg korisnik ne može uključiti ili isključiti Pomoćnika webexa pomoću tipke prečaca Control + Shift + A.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšao je prozor Prečac koji bi se trebao automatski zatvoriti nakon što se glavno računalo premjesti u predvorje.

Webex Meetings (Windows)

Riješio je problem tako da ne bi trebao tražiti da pomoćnik webexa bude privremeno nedostupan kada ga je Voicea isključila pomoću tipke prečaca.

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem zbog kojih pritisak na Esc ili Ctrl+Shift+Q ne može učiniti da se pojave kontrole sastanka.

Webex Meetings (Mac)

Napravio je poboljšanje tako da korisnik, kada pritisne Ctrl+Shift_ L, sada može spustiti sve ruke sudionika.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšano je mjesto na kojem korisnik ne može prijeći na popis sudionika u dijaloškom okviru Čekanje da se pridruži pomoću tipkovnice.

Webex Meetings (Windows)

Riješili ste problem zbog kojih bi gumb Priznaj trebao biti zadani fokus prilikom otvaranja prozora Za primanje pomoću prečaca.

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem zbog kojeg, kada korisnik ponovno pritisne razmaknicu, gumb Priznaj poništava mogućnost Prijava.

Webex sastanci (Windows i Mac)

Riješen je problem zbog kojeg klijent sustava Windows može otvoriti prozor prečaca u predvorju, dok MacOS klijent ne može.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšana je tipka prečaca Ctrl+/ koja ne radi nakon povratka iz predvorja.

Webex Meetings (Mac)

Riješili ste problem zbog kojih je u predvorju teško vidjeti ikonu Nije prijavljeno ili Vanjsko.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšano je mjesto na kojem ništa nije istaknuto tijekom navigacije do odjeljka Odabir svega ili Premještanje u sesiju.

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem zbog kojeg je bilo teško vidjeti ikonu korisničkog profila u Plistu u tamnom načinu rada.

Webex događaji (Windows)

Riješen je problem zbog kojeg se ikona glasovne konferencije ne može prikazati u dijaloškom okviru Sudionici u web-događajima (novoj) sesiji s načinom visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšao je spremanje datoteka sastanaka koje čitači zaslona nisu pročitali.

Webex Meetings (Mac)

Riješen je problem zbog kojeg prečaci Maksimiziranje i zatvaranje ne funkcioniraju za prozor sastanka na mac M1 računalu.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao se tako da tipka prečaca počne raditi u dijaloškom okviru AV u sastanku.

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem zbog kojih korisnici tipkovnice ne mogu otvarati informacije o glazbenom načinu rada.

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem zbog kojeg se korisnik ne može pomicati za prikaz svih sadržaja pomoću tipkovnice u dijaloškom okviru Informacije o sesiji.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšano je dodavanje tipke prečaca za izbornik "Tipkovni prečaci".

Webex događaji (Windows)

Riješili ste problem zbog kojeg korisnici ne mogu doći do panela sudionika u web-događajima (klasičnoj) sesiji pomoću ključa tabulatora.

Webex Meetings (Mac)

Riješen je problem zbog kojeg korisnicima Voice Overa nije rečeno da će se sve sesije prekida zatvoriti za xx sekundi.

Webex sastanci (Windows i Mac)

Poboljšano je tako da će korisnicima Voice Overa biti rečeno odbrojavanje trajanja sesije prekida.

Webex događaji (Mac)

Riješen je problem zbog kojih u webex događajima (klasičnim) tipkovni prečac zajedničke datoteke ili videozapisa nije isti kao glavni izbornik.

Webex Meetings (Mac)

Riješen je problem zbog kojih pritisak na tipku Gore i Dolje ne može prijeći na sljedeći prečac.

Webex Meetings (Mac)

Napravio je poboljšanje tako da je postojao prečac do spuštanja svih ruku sudionika.

Webex Meetings (Mac)

Riješen je problem zbog kojeg se ikona pokazivača ne može prikazati kada korisnik odabere tekstni alat, ili crtu ilikvadratni udio u zaslonskoj ploči s načinom visokog kontrasta

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem zbog kojih se zajednički sadržaj PD-a ne može prikazati s velikim kontrastom i svijetlom temom.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšano je dodavanje prečaca za "Stop sharing " usustavu MacOS.

Webex Meetings (Windows)

Riješili ste problem pri čemu pritisak na tipku Enter u odgovoru na anketu prelazi na mogućnost Zabilježi pojedinačni odgovor.

Webex Meetings (Mac)

Riješili ste problem pri čemu pritisak na tipku Enter u odgovoru na anketu prelazi na mogućnost Zabilježi pojedinačni odgovor.

Webex događaji (Windows i Mac)

Poboljšano je kako bi se osiguralo da se upute ne oslanjaju samo na osjetilne karakteristike.

Webex Meetings (Windows)

Riješili ste problem zbog kojih se označeni sadržaj ne može najaviti u sesiji pitanja i odgovora.

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem zbog kojih element snimača osigurava da su stanja i uloge dostupne kontroli valjane za potrebe kontrole.

Poboljšanja za Webex (WBS41.7.0)

Područje proizvoda

Opis

Webex Meetings

Poboljšani su problemi s omjerom kontrasta za gumb, vezu i upozorenje.

Webex Meetings

Poboljšani su problemi s omjerom kontrasta za upozorenje i gumb.

Webex Meetings

Poboljšan je gumb Zaustavi strujanje koji se ne može jasno prikazati prilikom navigacije do gumba pomoću tipke Tab.

Webex Meetings

Riješili ste problem s tipkom Add Shortcut F6 da biste se kretali između glavnog područja i područja panela.

Webex Meetings

Poboljšana je kartica Ne može se prići nekim elementima u dijaloškom okviru "Cisco Webex Izvješćivanje o problemima".

Webex Meetings

Riješen je problem zbog čega uloga gumba s više mogućnosti nije ispravna.

Webex Meetings

Poboljšanje dijaloškog okvira Cisco Webex Izvješće o problemima sastanaka" koje bi se trebalo prilagoditi visini zaslona

Webex Meetings

Riješen je problem s tekstom koji se može kliknuti i koji bi se trebao razlikovati od statičkog teksta u načinu visokog kontrasta.

Webex Meetings

Poboljšan je čitač zaslona koji ne najavljuje oznake za kombinirane okvire i uređuje polje u dijaloškom okviru Cisco Webex izvješća o problemima sastanaka.

Webex Meetings

Riješen je problem s čitačem zaslona koji bi trebao pročitati sav tekst u dijaloškom okviru "Cisco Webex Izvješćivanje o problemima".

Webex Meetings

Poboljšanje problema s ključem – nije moguće navigirati u skočnom uivuku s više mogućnosti.

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem s čitačem zaslona u kojem su konteksti audio i video gumba zbunjeni.

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem s tipkovnicom na kojoj korisnik ne može otvoriti dijaloški okvir audioveze samo za korisnika tipkovnice.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšano je kako bi se osiguralo da su sve funkcije dostupne s tipkovnice, kao što je tipkovni prečac.

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem da bi se osiguralo da samo elementi slike slijede postavke boje i kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšano je kako bi se osiguralo da samo elementi slike slijede postavke boja i kontrasta za preference sustava Windows.

Webex Meetings

Riješio je problem s čitačem zaslona tako da bi trebao reći tekst u prozoru ažuriranja.

Webex Meetings

Riješili ste problem s tipkama gore i dolje da biste prešli na stavke u dijaloškom okviru postavki.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje kada korisnik koji pritisne tipku "Enter" treba otvoriti dijaloški okvir postavki kada se usredotoči na gumb za postavljanje.

Webex Meetings

Poboljšan je gumb "Poveži se s uređajem" s popisa sastanaka.

Webex Meetings

Riješio je problem s "Poveži se s uređajem" koji bi trebao imati jasan vidljivi fokus na pododjelju.

Webex Meetings

Poboljšao je čitač zaslona koji bi trebao reći "Kopirano" kada korisnik kopira PMR vezu.

Webex Meetings

Riješio je problem s čitačem zaslona koji bi trebao reći "Gumb Postavke, ..." kada je fokus na gumbu za podešavanje na ploči za prijavu.

Webex Meetings

Poboljšana je kartica na "popis sastanaka" u preferencama-kalendaru za čitač zaslona.

Webex Meetings

Poboljšali smo karticu za "Zakazivanje sastanaka" u preferencama-kalendaru za čitač zaslona.

Webex Meetings

Poboljšao je karticu na "Broj dana za prikaz na popisu sastanaka" u preferencama-kalendaru za čitač zaslona.

Webex Meetings

Riješite problem pomoću tipki sa strelicama gore i dolje da biste se kretali u preferencama-kalendaru-"popisu sastanaka" i "zakazivanju sastanaka".

Webex Meetings

Poboljšano je poboljšanje vizualnog fokusa kada je u okviru u odjeljku "Mogućnosti pridruživanja sastanku" odabrano povezivanje tabulatora i zvuka.

Webex Meetings

Riješen je problem s čitačem zaslona koji bi trebao dodati neku objavu u dijaloškom okviru "Obavijesti".

Webex Meetings

Poboljšan je čitač zaslona koji bi trebao dodati neku najavu u dijaloškom okviru "Mogućnosti pridruživanja sastanku".

Webex Meetings

Riješili ste problem s problemima visokog kontrasta u aplikaciji Webex za stolna računala.

Webex Meetings

Poboljšan je gumb "X" u dijaloškom okviru za zajedničko korištenje.

Webex Meetings

Riješio je problem s "Optimiziraj za kretanje i videozapise".

Webex Meetings

Riješio je problem zbog kojeg bi korisnik trebao moći tabulatorom prijeći na gumb "X" i "-" u preferencama.

Webex Meetings

Poboljšao je čitač zaslona koji bi trebao dodati neku najavu u dijaloškom okviru "Obavijesti".

Webex Meetings

Riješen je problem s čitačem zaslona koji bi trebao dodati neku najavu u dijaloškom okviru "Video sustav".

Webex Meetings

Poboljšao je čitač zaslona koji bi trebao dodati neku najavu u dijaloškom okviru "Povezivanje s uređajem".

Webex Meetings

Riješio je problem s gumbom "Glas", gdje bi čitač zaslona trebao u Obavijestima reći "Reproduciraj, gumb".

Webex Meetings

Poboljšan je čitač zaslona koji bi trebao dodati neku najavu u dijaloškom okviru "Mogućnosti uključivanja u sastanak".

Webex Meetings

Riješen je problem s problemima omjera kontrasta za gumb, vezu i fokus.

Webex Meetings

Riješen je problem s čitačem zaslona koji bi trebao objaviti naziv odabrane aplikacije ili zaslona.

Webex Meetings

Poboljšan je čitač zaslona koji bi trebao objaviti naslov kada korisnik otvori dijaloški okvir "Odaberi zaslon ili aplikaciju koju želite zajednički koristiti".

Webex Meetings

Poboljšane su veze koje bi trebale biti vizualno istaknute drugim elementom.

Webex Meetings

Riješili ste problem zbog kojeg se fokus još uvijek nalazi u prozoru web-aplikacije Webex Desktop App kada korisnik otvori dijaloški okvir O programu s ploče za prijavu.

Webex Meetings

Riješen je problem s skočnim dijaloškim okvirom koji bi trebao podržavati pristupačnost čitača zaslona.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje tako da kada korisnik pritisne tipku ESC, treba zatvoriti dijaloški okvir i fokus bi se trebao vratiti na gumb "Podijeli na uređaju" u dijaloškom okviru "Povezano".

Webex Meetings

Poboljšan je čitač zaslona koji bi trebao reći odabrani jezik za interaktivne elemente.

Webex Meetings

Riješen je problem sa svim sadržajima i elementima koji također moraju biti dostupni korisnicima čitača zaslona.

Webex Meetings

Poboljšao je SSO ploču za prijavu tako da ne bi trebala izgubiti fokus nakon otvaranja.

Webex Meetings

Poboljšao je fokus na gumbu za osvježavanje koji bi se trebao u potpunosti prikazati.

Webex Meetings

Riješili ste problem s problemima visokog kontrasta u aplikaciji Webex za stolna računala.

Webex Meetings

Poboljšano je tako da čitač zaslona najavljuje oznaku za glasovni gumb.

Webex Meetings

Poboljšani su problemi s omjerom kontrasta za upozorenje i gumb.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojeg zajednički sadržaj radne površine postaje crni zaslon kada korisnik prijeđe na "Prikaz svih sudionika u plutajućem prikazu" s načinom visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšan je mikrofon koji je bio zaključan i nije ga moguće prikazati u načinu visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšan je zaslon Brailleovog pisma, gdje sadržaj donjeg okvira za uređivanje unosi vaše podatke na Brailleovom pismu.

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem s čitačem zaslona, gdje bi informacije o detaljima trebalo pročitati kada se korisnik pridruži sastanku koji je već završio.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšana je ikona izgleda videozapisa koja se ne može jasno prikazati u načinu visokog kontrasta

Webex Meetings (Windows)

Poboljšali smo čitač zaslona, pri čemu bi savjet za pomoć pri uključivanju u dijaloški okvir sastanka trebao biti označen.

Webex Meetings (Windows)

Riješili ste problem zbog kojeg korisnik ne može napustiti veliki sastanak.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšan je gumb Zaustavi strujanje koji se ne može jasno prikazati prilikom navigacije do gumba tabulatorom.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšana je tipkovnica na kojoj korisnik samo tipkovnice ne može koristiti značajku čavrljanja tijekom sesije sastanka

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem zbog kojih postoji mnogo ikona koje se ne mogu jasno prikazati na Plistu u načinu visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšano je mjesto na kojem nije bilo vidljivog fokusa prilikom navigacije do globalne ikone upita.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšanje naziva naljepnica sudionika ne može se prikazati u načinu visokog kontrasta.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojih čitač zaslona treba izgovoriti sav tekst u prozoru ažuriranja.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšano je kako bi se osiguralo da tekst i slike teksta pružaju dovoljan kontrast boja u modulu prikaza.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšano je kako bi se osiguralo da kontrole dostupnih država i uloga vrijede za potrebe kontrole.

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem zbog kojeg potvrdni okvir za primanje ne podržava visoki kontrast na sastancima klijenata.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšao je povezivanje sa zvukom bez pritiska na 1 na telefonu" koji nije podržavao visoki kontrast.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšana je ikona Podigni ruku koja se ne može jasno prikazati u načinu visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Riješili ste problem zbog kojeg bi fokus trebao biti dijaloški okvir FTE kada se korisnik prvi put uključi u sastanak.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšan je upit s gumbom Najavi, ali gumb nije bio vidljiv kada je fokus bio na "Kopiraj vezu za sastanak".

Webex Meetings

Poboljšanje aplikacije Prilikom zajedničkog korištenja aplikacija koje nisu vaš zaslon s uključenim ČITAČEM JAWS zaslona, na zaslonu za zajedničko korištenje prikazuje se sivi zaslon

Poboljšanja za Webex (WBS41.6.0)

Područje proizvoda

Opis

Webex Meetings (Mac)

Poboljšano je tako da tekst i pozadina trebaju imati dovoljan kontrast boja.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao je plutajuću ploču za dijeljenje tako da vidljivi fokus mora biti prisutan na svim interaktivnim elementima.

Webex Meetings (Mac)

Riješen je problem s prozorom audioveze, tako da tekst i pozadina trebaju imati dovoljan kontrast boja.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšana je plutajuća ploča za dijeljenje tako da su vizualno skriveni elementi izloženi VoiceOveru.

Webex Meetings (Mac)

Riješio je problem sa zajedničkom datotekom, tako da tekst i pozadina trebaju imati dovoljan kontrast boja.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšan je skočni gumb Zajedničko korištenje sadržaja u prozoru Zajedničko korištenje sadržaja koji nema odgovarajuću oznaku.

Webex Meetings (Mac)

Riješio je problem s dekorativnom slikom koja je izložena VoiceOveru.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao je netočan redoslijed čitanja VoiceOvera na UI-u.

Webex Meetings (Mac)

Riješen je problem s prekidačem video načina rada, tako da su opcije prikaza videozapisa dostupne korisnicima VoiceOvera.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšan je dijaloški okvir završnog sastanka pa je sadržaj u dijaloškom okviru Pomoć dostupan korisnicima VoiceOvera.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao je ikonu Informacije kako bi se informacije ispravno prenijele.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšan je fokus VoiceOver koji se neprimjereno pomiče kada se otvori dijaloški okvir Sustava "Zajedničko korištenje sadržaja".

Webex Meetings (Mac)

Poboljšane su informacije o opisu alata koje moraju biti dostupne korisnicima VoiceOvera i samo za tipkovnicu.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšali su sadržaj zajedničkog korištenja i dali oznaku za područje klizača.

Webex Meetings (Mac)

Riješio je problem s dijaloškim okvirom sustava "Zahtjev za dodavanje primjedbi" u kojem je dekorativna slika bila izložena korisnicima VoiceOvera.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao je webex prozor (zajednički zaslon) u kojem je nelogičan redoslijed čitanja VoiceOvera.

Webex Meetings (Mac)

Riješen je problem s dijaloškim okvirom sustava "Zahtjev za dodavanje primjedbi", u kojem je običan tekst korisnicima VoiceOvera izložen kao područje teksta.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao je premještanje u predvorje kako bi se osigurala odgovarajuća oznaka za gumb.

Webex Meetings (Mac)

Riješio je problem s predvorjem u kojem je dekorativna slika izložena VoiceOveru.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšan je pokazivač VoiceOver koji se neprimjereno kreće pri pritisku na gumb Bilješke.

Webex Meetings (Mac)

Riješen je problem s dijaloškim okvirom Kraj ili Napuštanje sastanka u kojem je dekorativna slika bila izložena VoiceOveru.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšan je prsten fokusa koji nedostaje za kontrole primjedbi.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao je poziv i podsjetnik, gdje vidljivi fokus mora biti prisutan na svim interaktivnim elementima.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao je aplikaciju Za zajedničko korištenje tako da interakcije moraju biti neovisne o uređaju.

Webex Meetings (Mac)

Riješio je problem s plutajućom pločom za zajedničko korištenje tako da operativne upute moraju biti neovisne o uređaju.

Webex Meetings (Mac and Windows)

Poboljšano je kako bi se osiguralo da je tekst koji se dinamički mijenja i automatski popunjava dostupan pomoću tipkovnice.

Webex Meetings (Mac)

Riješio je problem s plutajućom pločom za zajedničko korištenje tako da je položaj kontekstnog izbornika ispravan.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšan je prozor Pozivanje i podsjećanje tako da tekst i pozadina imaju dovoljan kontrast boja.

Webex Meetings (Mac)

Riješen je problem zbog čega je u odjeljku Sudionici polje "Pretraživanje" izloženo kao gumb za VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšan je prozor Pozivanje i podsjećanje tako da se ažurira preporuka na gumbu "E-pošta", "Telefon" i "Podsjeti".

Webex Meetings (Mac)

Riješen je problem na plutajućoj ploči za zajedničko korištenje kako bi tekst i pozadina trebali imati dovoljan kontrast boja.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšana je ikona Instanca sastanka – informacije o sastanku da bi tekst i pozadina trebali imati dovoljan kontrast boja.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšan je prozor Pozivanje i podsjećanje za telefon jer skočni gumb "Pozivni broj zemlje" nema oznaku.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao je plutajuću ploču za dijeljenje, tako da interakcije moraju biti neovisne o uređaju.

Webex Meetings (Mac)

Riješio je problem s prozorom Pozivanje i podsjećanje, gdje je dekorativna slika bila izložena VoiceOveru.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšan je prozor Pozivanje i podsjećanje da bi se osigurale oznake za polja za unos teksta.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšan je dijaloški okvir Kraj sastanka ili Napuštanje sastanka u kojem je na VoiceOver najavljen nevidljivi sadržaj.

Webex Meetings (Mac)

Riješen je problem s anketom koja trenutno nije dostupna korisnicima tipkovnice i čitača zaslona.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšano je kako bi korisnici tipkovnice mogli odabrati telefonske brojeve povratnih poziva.

Webex Meetings (Windows)

Riješili ste problem zbog kojih korisnici tipkovnice ne mogu zatvoriti prozor video FTE-a.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšana je kontrola Command + N da bi korisnik mogao dijeliti zaslonsku ploču.

Webex Meetings (Mac)

Riješili ste problem s mogućnošću prečaca + naredbom + P koja ne otvara izravno prozor Datoteka.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšana je mogućnost prečaca + Naredba + K koja ne omogućuje izravno zajedničko korištenje početnog zaslona.

Webex Meetings (Mac)

Riješite problem s gumbom Isključi zvuk koji će se usredotočiti na tipkovnicu nakon što korisnici uključi ili isključe Voiceu.

Webex Meetings

Poboljšan je tako da sadržaj mora biti u logičnom i intuitivnom redoslijedu.

Webex događaji (Windows)

Poboljšano je pružanje pristupačne metode upozorenja za promjene sadržaja koje se događaju bez eksplicitnog znanja korisnika.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšana je plutajuća ploča za zajedničko korištenje tako da se fokus mora premjestiti na ažurirani sadržaj.

Webex Meetings (Mac)

Riješen je problem s gumbima Promjena načina zajedničkog korištenja koji korisnicima VoiceOvera nisu dostupni.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšano je tako da će korisnicima VoiceOvera biti rečeno sadržaj pomoći za završni sastanak.

Webex Meetings (Mac)

Riješili ste problem zbog kojih korisnici tipkovnice ne mogu odabrati državu ili regiju.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšani su prijedlozi "Globalno pretraživanje" i spremnik "Lokacije" koji nije bio dostupan za VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Riješen je problem s ne bi trebalo omogućiti "Svatko može dijeliti" kada glavno računalo pritisne prečac Ctrl+Shift+S u sesiji daljinskog upravljanja.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšan je položaj skočnih izbornika koji nije bio ispravan prilikom otvaranja s izbornika Više pomoću tipkovnice.

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem zbog kojih korisnici tipkovnice ne mogu otvoriti vezu Prikaži certifikat na Plistu.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšano je kako bi korisnici tipkovnice mogli zatvoriti prozor za preuzimanje Webexa.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšana je ikona nekih alata u PD sesiji koja se ne može jasno prikazati s visokim kontrastom i svijetlom temom.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšan je omjer kontrasta imerzivne opcije dijeljenja koja je preniska da bi se jasno vidjela.

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem zbog kojih se ikona na gumbu Mogućnosti zajedničkog korištenja ne može prikazati u načinu visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšana je ikona glazbenog načina rada na traci stanja koja se ne može normalno prikazati u načinu visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Napravio je poboljšanje tako da će korisnicima JAWS-a biti rečeno poruka o imerzivnom dijeljenju samo-videa.

Webex Meetings (Windows)

Riješili ste problem zbog kojih korisnici tipkovnice ne mogu prikazati podatke o identitetu na Plistu.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšano je kako bi korisnici tipkovnice mogli zatvoriti prozor s prvim doživljajem videozapisa.

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem s ikonama postavki vrste zajedničkog korištenja u dijaloškom okviru Zajedničko korištenje sadržaja koje se ne mogu jasno prikazati s načinom visokog kontrasta i svijetlom temom.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšan je okvir za uređivanje teksta u dijaloškom okviru Pozivanje telefona koji se ne može prikazati s načinom visokog kontrasta i svijetlom temom.

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem s nazivom oznake "Zdravstveno stanje" u dijaloškom okviru provjera stanja koji se ne može prikazati s načinom visokog kontrasta i svijetlom temom.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšana je ikona zatvaranja u dijaloškom okviru Spremanje rezultata ankete koja ne podržava način visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšane su ikone Otvori, Spremi, Uredi i Izbriši na ploči s anketama koje se ne mogu jasno prikazati u načinu visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšan je položaj prethodnog i sljedećeg gumba koji nije bio ispravan prilikom pokretanja zajedničkog korištenja radne površine, a zatim zaustavljanja.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšan je omjer kontrasta koji je 1,3:1 samo za pokazatelj sesije od kraja do kraja V2 na popisu sudionika.

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem zbog kojih je korisnicima JAWS-a rečeno pogrešno odbrojavanje prekida veze sa sastankom.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšan je logotip koji se ne može prikazati u prozoru Povratne informacije s načinom visokog kontrasta i svijetlom temom.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšana je veza "Prikaži sve globalne brojeve poziva" koja nema boju pozadine nakon što tipka Tab dođe do nje.

Webex Meetings (Mac)

Riješen je problem zbog kojih korisnici tipkovnice ne mogu nazvati uređaje s popisa uređaja.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšano je tako da kada korisnik pritisne tipku Tab sada može doći do gumba u dijaloškom okviru Povezivanje s uređajem.

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem zbog kojih korisnicima JAWS-a nije rečeno odbrojavanje sastanka prekida veze.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšana je ikona zatvaranja koja ne podržava način visokog kontrasta u sesiji glasovanja.

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem s nizom "Zajedničko korištenje" koji se ne može prikazati u dijaloškom okviru Zajedničko korištenje sadržaja s načinom visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšano je kako bi korisnici tipkovnice mogli zatvoriti prozor HostNotInMeeting.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšano je tako da se korisnicima JAWS-a ne može reći da se ne mogu pridružiti sastancima od kraja do kraja.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšan je okvir za odabir aplikacije koja se ne prikazuje u dijaloškom okviru Zajedničko korištenje sadržaja s načinom visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšano je tako da čitač zaslona može najaviti poruku "Uključi se" kada sudionik primi upit u tvrdoj sesiji isključivanja zvuka.

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem zbog kojih se neke zadane ikone u dijaloškom okviru Zajedničko korištenje sadržaja ne mogu jasno prikazati s načinom visokog kontrasta i svijetlom temom.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšano je kako bi korisnici tipkovnice mogli promijeniti vrstu anketnih pitanja.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšano je tako da virtualna pozadina podržava Shift-Tab za odabir slike.

Webex Meetings (Mac)

Riješen je problem zbog kojih korisnicima tipkovnice u mogućnostima anketiranja nisu dostupni svi elementi.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšano je tako da ponovno pritiskanje razmaknice ne može odabrati virtualnu pozadinu.

Webex Meetings (Windows)

Riješio je problem sa SR-om koji bi trebao moći najaviti "Unmute request sent" kada pritisnete tipku Space on Unmute (Uključi zvuk) u tvrdoj sesiji isključivanja zvuka.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšano je kako bi korisnici tipkovnice mogli zatvoriti meet prozor licem u lice.

Webex Meetings (Mac)

Riješen je problem zbog kojih korisnicima VoiceOvera neće biti rečeno da preuzimaju postotak sastanka webexa.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao je korisnike VoiceOvera koji neće biti rečeno za odbrojavanje ankete.

Webex Meetings (Mac)

Riješili ste problem zbog nedostupnog gumba Spremi bilješke.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšala je

Webex Meetings (Mac)

Riješen je problem zbog kojeg kartica Shift ne može prijeći na "Svi" iz odjeljka "Dodjela svih privilegija".

Webex Meetings (Mac)

Riješili ste problem zbog nedostupnog gumba Spremi bilješke.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao je klijenta sastanka koji je izgubio fokus nakon otvaranja ankete.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšano je tako da se korisnicima VoiceOvera govori tijekom preuzimanja u meet prozoru licem u lice.

Webex Meetings (Mac)

Riješen je problem zbog kojih korisnicima VoiceOvera nije rečeno kada se uloga promijeni.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšano je mjesto na kojem bi fokus trebao biti vidljiv na gumbu "Uključi me u zvuk" kada sudionik primi dijaloški okvir "Uključi zvuk".

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem s ikonom rotiranja videozapisa koja se ne može jasno prikazati s načinom visokog kontrasta i svijetlom temom.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšana je ikona pokazatelja Ništa ili Zamućenje u dijaloškom okviru virtualne promjene pozadine koji se ne može jasno prikazati s načinom visokog kontrasta i temom svjetla.

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem zbog kojih korisnicima VoiceOvera neće biti rečeno za odbrojavanje prekida veze sa sastankom.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšano je tako da će korisnicima JAWS-a biti rečeno da se ne mogu predusjećati sastancima s kraja na kraj.

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem s unesenim korisničkim imenom koje se ne može jasno prikazati kada ga zadržite pokazivačem miša u dijaloškom okviru pridruživanja gostu s načinom visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšana je ikona pozadine u dijaloškom okviru za uključivanje gosta u sastanak koji se ne može jasno prikazati u načinu visokog kontrasta.

Webex Meetings (Mac)

Riješio je problem s videozapisom o prikazivanju samo na radijskom sustavu" koji je izgubio fokus pritiskom na Tipku (ili Control +Option+Space).

Webex Meetings (Mac)

Poboljšana je veza Kopiraj sastanak koja bi trebala biti zadana za fokusiranje prilikom otvaranja prozora Informacije o sastanku.

Webex Meetings (Mac)

Riješen je problem zbog kojih je korisnicima VoiceOvera rečeno pogrešno odbrojavanje prije prekida sastanka.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšana je ikona certifikata koja nije mogla otvoriti poruku.

Webex Meetings (Mac)

Riješili ste problem zbog kojih korisnici tipkovnice ne mogu otvoriti vezu Prikaži certifikat na Plistu.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšana je poruka upita "Priprema sastanka" koja se ne može jasno prikazati u dijaloškom okviru Preuzimanje.

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem s okvirom dijaloškog okvira za uključivanje gosta u sastanak koji se ne može prikazati u načinu visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšano je tako da korisnik može navigirati podizbornikom mogućnosti zajedničkog korištenja u dijaloškom okviru Zajedničko korištenje sadržaja pomoću tipke sa strelicom.

Webex Meetings (Mac)

Riješen je problem zbog kojeg korisnici MacOS-a ne mogu zatvoriti prozor za preuzimanje Webexa jer nakon zatvaranja korisnik ga ne može ponovno otkazati.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšana je ikona TelePresence u Plistu koja se ne može jasno prikazati u načinu visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem zbog kojih sudionici dobivaju obavijest kada sudionik podigne ruku.

Webex događaji (Windows)

Poboljšanje tipke prečaca Ctrl+Shift+Q koja ne može funkcionirati u sesiji Webex događaja

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem zbog kojih se identitet s kraja na kraj na popisu sudionika ne može normalno prikazati na računalu visokog kontrasta

Webex Meetings (Mac)

Poboljšana su tekstna polja "Switch" i "telefonski broj" koja nisu dostupna za VoiceOver.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojih bi tekst i pozadina trebali imati dovoljan kontrast boja.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšan je prozor audioveze u kojem vidljivi fokus mora biti prisutan na svim interaktivnim elementima.

Webex Meetings (Mac)

Riješen je problem zbog kojih se neki sadržaji u skočnim prozorima prijeloma ne mogu pročitati.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao je odjeljak Sudionici i čavrljanje kako bi osigurao oznaku za kontrole na UI-u.

Webex Meetings (Mac)

Riješen je problem zbog kojih je tablica korištena za izgled u spremniku "Upravljanje mojim telefonskim brojem".

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao je preporuku za gumb "E-pošta", "Telefon" i "Podsjeti".

Webex Meetings (Mac)

Riješen je problem zbog kojih su elementi teksta izloženi Kao područje teksta u VoiceOveru.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšani su izgledi čitača zaslona u odjeljku "Moji snimljeni sastanci".

Poboljšanja za Webex (WBS41.5.0)

Područje proizvoda

Opis

Webex Meetings (Mac)

Poboljšan je prečac fn-F6 koji ne može promijeniti fokus u klijentu sastanka.

Webex Meetings (Mac)

Riješili ste problem s krajnjim gumbom kojem se ne može pristupiti kada su sesije vježbanja započele u web-događajima (novim).

Webex događaji (Mac)

Riješen je problem zbog kojih korisnicima govora neće biti rečeno kada su sesije vježbanja započele u web-događajima (novim).

Webex događaji (Mac)

Riješen je problem zbog kojih korisnicima voice overa neće biti rečeno o obavijesti o akciji podizanja ruke u webex događajima (novim).

Webex događaji (Mac)

Poboljšan je popis sudionika Webex događaja (novih) koji nije dostupan.

Webex Meetings (Windows)

Riješili ste problem zbog kojih u dijaloškom okviru za preuzimanje virtualne pozadine nije bilo zadanog fokusa.

Webex Meetings (Mac)

Napravio je poboljšanje u kojem korisnicima Voice Overa neće biti rečeno ime priznatih gesta ruku.

Webex Meetings (Mac)

Riješen je problem zbog kojih korisnicima voice overa nije rečeno za sadržaj dijaloškog okvira Pomoćnik za Webex.

Webex Meetings

Poboljšan je gumb za otkazivanje koji nije dostupan u dijaloškom okviru za preuzimanje virtualne pozadine.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojih čitač zaslona treba dodati neku objavu u dijaloškom okviru "Kalendar"

Webex Meetings (Mac)

Poboljšane su mogućnosti zvuka i videozapisa – zvučnik, mikrofon i kamera: Na opisima alata i pozadinskim slikama mora biti prisutna jasna vidljiva kontura fokusa.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšane su mogućnosti zvuka i videozapisa – zvučnik, mikrofon i kamera: Tekst i pozadina trebali bi imati dovoljan kontrast boja.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšane su informacije o sastanku: "Prikaži sve globalne brojeve poziva" mora biti izloženo kao gumb.

Webex Meetings (Mac)

Riješen je problem zbog kojeg su mogućnosti zvuka i videozapisa – zvučnik, mikrofon i kamera: Fokus se ne pomiče u prikaz.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšan je prozor početnog sastanka: Postavkama: "Zvučnik" i "Mikrofon" izloženi su kao tekstualno područje putem VoiceOvera.

Webex Meetings (Mac)

Riješili ste problem u kojem je prozor Početak sastanka: Ukrasne slike moraju biti skrivene od VoiceOvera.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšali smo početni sastanak s jednim sudionikom: Audioveza: Informacije o opisu alata moraju biti dostupne svim korisnicima.

Webex Meetings (Mac)

Riješili ste problem zbog kojeg je započeo sastanak s jednim sudionikom: Glavni zaslon: Vizualno skriveni elementi izloženi VoiceOveru i tipkovnici.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšana je ikona Informacije: Slike koje se koriste za osobne sobe nisu označene.

Webex Meetings (Mac)

Riješili ste problem zbog kojih je

Webex Meetings

Poboljšan je prozor Raspored ili početak sastanka: VoiceOver fokus se gubi pritiskom na gumb "Pomoć ili natrag".

Webex Meetings

Riješili ste problem s prozorom Raspored ili Započni sastanak u kojem gumb Start mora biti jedinstveno označen.

Webex Meetings

Poboljšan je prikaz Zaključani videozapis u kojem korisnici značajke VoiceOver ne mogu navigirati kroz rezultate pretraživanja i odabrati sudionika.

Webex Meetings

Riješili ste problem sa aplikacijom: Tekst i pozadina trebali bi imati dovoljan kontrast boja.

Webex Meetings

Poboljšao je breakout sesije kako bi tipkovnica svih interaktivnih elemenata bila dostupna.

Webex Meetings

Riješite problem s prekidačem video načina rada da bi svi interaktivni elementi morali biti dostupni na tipkovnici

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao je predvorje u kojem interaktivnim elementima nedostaje podrška za tipkovnicu.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšano je predvorje u kojem informacije o opisu alata moraju biti dostupne samo korisnicima VoiceOvera i tipkovnice.

Webex Meetings (Mac)

Riješen je problem sa sesijama prekida, pri čemu na imenima sudionika mora biti prisutan jasan vidljivi fokus.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao je prozor Emitiranje svim sesijama kako bi osigurao oznaku za kontrole i tekstno polje.

Webex Meetings (Mac)

Riješili ste problem s prozorom Dodjela sesije prekida da biste naveli oznaku za tablicu.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšali cisco raspored ili započeli sastanak: Tekst i pozadina trebali bi imati dovoljan kontrast boja.

Webex Meetings (Mac)

Riješen je problem s spremnikom Nedavne osobne sobe koji nije dostupan korisnicima tipkovnice i VoiceOvera.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao je Cisco raspored ili započeo sastanak kako bi se očistio vidljivi fokus koji mora biti prisutan na interaktivnim elementima.

Webex Meetings (Mac)

Riješen je problem u prozoru Raspored ili Početak sastanka, gdje korisnici VoiceOvera moraju biti obaviješteni da je URL osobne sobe kopiran.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšano je vrijeme sastanka, a ime osobe nije dostupno za VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšan je dijaloški okvir Spremanje snimanja kojem se ne može pristupiti.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšan je klik ovdje kojem se ne može pristupiti na lokalnoj ploči Snimač.

Webex Meetings (Mac)

Riješen je problem zbog kojeg se tipka Tab, kada je pritisnuta, ne može prebaciti na zvučnik i mikrofon.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšan je gumb Primijeni koji je onemogućen prilikom odabira virtualne pozadinske slike.

Webex Events (novo)

Riješio je problem u kojem bi fokus trebao biti na padajućem ikoni kada je preglednik otvoren i prikazuje novi FTE glavnog računala.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao je korisnike VoiceOvera koji neće biti ispričani o poruci upozorenja na ploči Snimač.

Webex Meetings (Mac)

Riješen je problem s korisnicima VoiceOvera kojima sadržaj nije u potpunosti ispričan na ploči Snimač.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšan je klijent sastanka webexa koji je izgubio fokus nakon promjene izgleda videozapisa.

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem zbog kojeg korisnik ne može zatvoriti kombinirani okvir telefona povijesti pomoću tipke Esc.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšan je kombinirani okvir Audio koji nije dostupan korisnicima VoiceOvera.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšano je za korisnike VoiceOvera kojima nije rečeno da je sadržaj u dijaloškom okviru Upravljanje mojim video adresama.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšani su gumbi Dodaj i očisti kojima se ne može pristupiti u dijaloškom okviru Upravljanje mojim video adresama.

Webex Meetings (Mac)

Riješite problem pritiskom na tipku Tab koja se kreće do prazne ćelije u dijaloškom okviru Povezivanje s uređajem.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšano je tako da se korisniku koji ne može prijeći na ikonu glazbenog načina rada prikaže poruka u dijaloškom okviru Zvučnik i mikrofon.

Webex Meetings

Poboljšano je kada pritisnete tipku Tab koja se četiri puta kreće do skrivenih elemenata u dijaloškom okviru Zvučnik i mikrofon.

Webex Meetings

Riješen je problem s padajućim popisom koji podržava karticu, dok drugi podržavaju strelicu gore ili dolje.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšan je raspored sastanka u kojem je preporučen kod za veze koje se koriste na stranici.

Webex Meetings (Mac)

Riješio je problem s provjerom valjanosti koja bi se trebala izvršiti na strani aplikacije prije slanja obrasca.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšan je dijaloški okvir Uređivanje mogućnosti sastanka i pridružene kontrole koje nisu grupirane i označene.

Webex Meetings (Mac)

Riješen je problem zbog kojeg korisnici VoiceOvera ne identificiraju obavezno polje.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšan je dijaloški okvir Uređivanje mogućnosti sastanka za korisnike VoiceOvera koji ne mogu dohvatiti sadržaj iza dijaloškog okvira.

Webex Meetings (Mac)

Riješen je problem s modalnim dijaloškim okvirom za korisnike VoiceOvera koji mogu doći do sadržaja iza dijaloškog okvira.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšan je VoiceOver najavljujući način korištenja tipki tipkovnice na gumbu Raspored.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšan je gumb Automatski optimiziraj skočni prozor za zajedničko korištenje kojem se ne može pristupiti.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšano je povezivanje s dijaloškim okvirom uređaja koji se ne može zatvoriti pomoću tipkovnice.

Webex Meetings (Mac)

Riješio je problem s kontrolama otkrivanja koje bi trebalo implementirati kao gumbe.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšano je više načina za pridruživanje skočnom prozoru koji moraju slijediti gumb u DOM-u.

Webex Meetings (Mac)

Riješen je problem s okvirom Popisa koji mora slijediti kontrolu u DOM-u.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao je fokus na "Započinjanje sastanka" i pritisnuo tipku Space.

Webex Meetings (Mac)

Riješili ste problem s preporukom sekcija rezultata pretraživanja.

Webex Meetings (Mac)

Riješen je problem zbog kojeg korisnicima JAWS-a neće biti rečeno kada domaćin zaustavi videozapis sudionika.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšan je popis sudionika kojem se ne može pristupiti u prozoru zaključanog videozapisa.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao je korisnike tipkovnice koji ne mogu zatvoriti prozor videozapisa za zaključavanje.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšan je sadržaj skočnih dijaloga sesije prekida koji se ne mogu pročitati.

Webex Meetings (Mac)

Riješen je problem zbog čega korisnicima VoiceOvera neće biti rečeno kada je netko u predvorju.

Webex Meetings (Mac)

Napravio je poboljšanje u kojem korisnicima VoiceOvera nije rečeno o obavijesti o reakciji tijekom pariranja TelePresence uređaja.

Webex Meetings (Mac)

Riješen je problem zbog čega korisnicima VoiceOvera nije rečeno kada se aplikacija za sastanke ponovno povezuje

Webex Meetings (Mac)

Poboljšan je sadržaj opisa alata gumba prepoznaj geste ruku koji nije dostupan.

Webex Meetings (Mac)

Riješili ste problem s korisnicima VoiceOvera koji se neće reći kada aplikacija za sastanak primi poruku chata.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšan je fokus koji bi trebao moći zadržati zadnju poziciju prilikom otvaranja novog dijaloškog okvira, a zatim otkazati dijalog.

Webex Meetings (Mac)

Riješen je problem zbog kojih prečac s upitom za VoiceOver ne funkcionira prilikom navigacije radi prebacivanja gumba videozapisa

Webex Meetings (Mac)

Poboljšan je izbornik Više koji bi se trebao usredotočiti na jednu stavku.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšani su nedavni telefonski brojevi koji nisu dostupni

Webex Meetings (Mac)

Napravio je poboljšanje u kojem korisnik ne može skočiti na novu sesiju prekida i još uvijek se drži u sesiji Premjesti u sesiju.

Webex Meetings (Mac)

Riješen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao prijeći na izgled videozapisa.

Webex Meetings (Mac)

Prilikom odabira virtualne pozadinske slike poboljšala je, nije dostupna korisniku VoiceOvera.

Webex Meetings (Mac)

Korisnicima VoiceOvera dostupan je problem s promjenom zrcalnog gumba.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšano je tako da se korisnicima VoiceOvera uvijek govori da koriste strelicu "Ctrl-Option-Shift-Down za interakciju s klizačem.

Webex Meetings (Mac)

Riješen je problem s nedostupnom pomoći za odlazak u blizinu.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšan je omjer kontrasta za ikonu isključivanja zvuka koja nije dovoljna.

Webex Meetings (Mac)

Riješen je problem zbog kojeg je korisniku VoiceOvera uvijek rečeno da "Webex sastanci imaju novi prozor" tijekom isključivanja ili uključivanja zvuka.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšan je sadržaj alata uređaja za povezivanje koji nije dostupan korisnicima VoiceOvera.

Webex Meetings

Poboljšano je tako da fokus treba istaknuti na popisu sastanaka.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšana je tablica sesije pretraživanja i prekida kojoj nedostaje prsten fokusa.

Webex Meetings (Mac)

Riješen je problem zbog kojih nedostaje prsten fokusa za aplikacije.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšano je mjesto na kojem bi tekst i pozadina trebali imati dovoljan kontrast boja u sesijama prekida.

Webex Meetings (Mac)

Riješen je problem zbog kojih u zoomu, smanjivanju i primjedbama nedostaje podrška za tipkovnicu.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšao je sesije bijega u kojima vidljiv fokus mora biti prisutan na svim interaktivnim elementima.

Webex Meetings (Mac)

Riješen je problem u media datoteci u kojoj interaktivnim elementima nedostaje podrška za tipkovnicu.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšanje zajedničke datoteke u kojoj interaktivnim elementima nedostaje podrška za tipkovnicu

Webex Meetings (Mac)

Riješen je problem s brendiranjem, pri čemu za Appleov logotip nedostaje tipka Alt.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšano je mjesto na kojem korisnicima VoiceOvera neće biti rečeno kada host omogućuje svima koji mogu dijeliti sadržaj.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšano je omogućavanje korisniku da otvori desni izbornik za postavljanje ovlasti u sesiji prijenosa datoteka pomoću tipkovnice.

Webex događaji (Mac)

Poboljšanje prečaca Shift-Command-Control-S ne može učiniti da se FIT pojavi tijekom zajedničkog korištenja prozora događaja.

Webex Meetings (Mac)

Rješavanje problema s multimedijskim preglednikom nije moguće pristupiti korisnicima tipkovnice.

Webex Meetings

Poboljšao je pogreške prilikom klikanja na opise alata.

Webex Meetings (Mac)

Riješen je problem s navedenim jezičnim prijevodima Pomoćnika za Webex.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšana je veza "glasovna naredba" koja nije dostupna u istaknutim web-pomoćnim elementima.

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem s ikonom oznake koja se ne može prikazati kada zadržite pokazivač miša iznad nje za izbornik Raspored videozapisa s načinom visokog kontrasta.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšanje popisa jezičnih prijevoda Pomoćnika za Webex nije moguće.

Webex Meetings (Mac)

Riješio je problem za korisnike VoiceOvera tako da će im biti rečeno kada uključite Webex assistant, to nije uspjelo.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšano je pri otkrivanju nedostupnih uređaja u blizini.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšano je kako bi korisnik mogao prijeći na ikonu Snimač i povezano.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšano je tako da korisnici VoiceOvera budu upoznati kada klijent primi reakcije.

Webex Meetings

Riješio je problem tako da je definiran "izbornik gumba" za "povezano".

Webex sastanci (Mac)

Napravio je poboljšanje tako da tipka ESC zatvori dijaloški okvir "Povezano", a fokus bi se trebao vratiti na gumb "poveži se s uređajem" u aplikaciji.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojih čitač zaslona treba pročitati naziv dijaloškog okvira prilikom otvaranja dijaloškog okvira "Povezivanje s uređajem".

Webex sastanci (Mac)

Poboljšanje odabrane stavke trebalo bi biti vidljivo.

Webex sastanci (Mac)

Riješili ste problem zbog čega SR neće čitati ako je odabrani podizbornik provjeren za izbornik Izgled videozapisa.

Webex sastanci (Mac)

Poboljšano je tako da čitač zaslona može najaviti točan opis i ulogu za isključivanje zvuka ili gumb videozapisa na upravljačkoj traci.

Webex sastanci (Mac)

Riješili ste problem s prozorom Početak sastanka: Sadržaj opisa alata nije dostupan korisnicima VoiceOvera.

Webex sastanci (Mac)

Poboljšan je widget kalendara koji nije dostupan korisnicima tipkovnice i VoiceOvera.

Webex sastanci (Mac)

Poboljšan je trenutno odabrani tekst datuma koji nije dostupan korisnicima VoiceOvera.

Webex sastanci (Mac)

Riješen je problem zbog nedostupnog opisa alata "Dodatne informacije".

Webex sastanci (Mac)

Poboljšana je Preporuka u prozoru "Poveži se s uređajem".

Webex sastanci (Mac)

Riješio je problem s gumbima kao što su "Podigni ruku" i "započnite privatni razgovor sa sudionikom" koji su dostupni samo na pokazivaču miša.

Webex sastanci (Mac)

Poboljšana je sekcija sudionika: gdje naslov tablice nije bio prisutan.

Webex sastanci (Mac)

Riješen je problem u prozoru Početak sastanka u kojem je za gumb navedena neprikladna oznaka.

Webex sastanci (Mac)

Poboljšane su postavke koje pružaju pristupačnu oznaku za skočne gumbe.

Webex sastanci (Mac)

Riješen je problem zbog kojih VoiceOver preskače tekstne elemente "Uključivanje u sastanak" i "Nadolazeći sastanci".

Webex sastanci (Mac)

Poboljšan je naslov prozora i korisničko ime koje korisnicima VoiceOvera nije bilo moguće pristupiti.

Webex sastanci (Mac)

Poboljšan je broj rezultata pretraživanja popunjenih u nastavku koji moraju biti izloženi korisnicima VoiceOvera.

Poboljšanja za Webex (WBS41.4.0)

Područje proizvoda

Opis

Webex Meetings

Poboljšana je oznaka tablice koja se mora koristiti za nadolazeće sastanke u alatima za produktivnost.

Webex Meetings

Riješite problem sa sadržajem koji mora biti logičan i intuitivan u alatima za produktivnost.

Webex sastanci (Mac)

Poboljšan je gumb Spremi koji nema prsten za fokusiranje.

Webex sastanci (Windows)

Riješen je problem s nazivom oznake vrste zvuka koji se ne može prikazati u dijaloškom okviru Interstitial AV s načinom visokog kontrasta.

Webex Meetings

Poboljšan je zadani fokus koji nije bio ispravan kada je korisnik otvorio tipkovni prečac i ponovno se kretao.

Webex Meetings

Poboljšan je tipkovni prečac "Alt + Enter" dok Dijeljenje zaslona na sastancima webexa djeluje globalno.

Webex Meetings

Riješili ste problem s novom prilagođenom tipkom prečaca koja ne može funkcionirati u načinu prikaza preko cijelog zaslona.

Webex Meetings

Poboljšana je tipka prečaca koja se ne može ukloniti kada korisnik klikne ikonu x, a zatim klikne drugo područje.

Webex Meetings

Poboljšan je čitač zaslona koji bi trebao moći najaviti svrhu globalnog potvrdnog okvira u dijaloškom okviru Tipkovni prečac.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšani su problemi s omjerom kontrasta za upozorenja.

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem s čitačem zaslona koji je objavio netočne informacije nakon zatvaranja ploče s pitanjima i odgovorima.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšana je ikona pokazatelja zaključavanja i otključavanja u izborniku više koji se nije promijenio kada je sastanak zaključan ili otključat u načinu visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Riješio je problem s ikonom zaključavanja koja se ne može prikazati kada korisnik zaključa jedan videozapis i provjeri ikonu s načinom visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Napravio je poboljšanje tamo gdje nije bilo vidljivog fokusa za popis kamera na video podizborniku s načinom visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem s ikonom zvučne oznake koja se ne može prikazati u dijaloškom okviru Interstitial AV s načinom visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Napravio je poboljšanje u kojem nije bilo vidljivog fokusa za više panel podizbornik s načinom visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšano je tamo gdje nije bilo vidljivog fokusa za audio izbornik s upravljačke trake s načinom visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšan je čitač zaslona koji ne može ispravno najaviti naziv gumba (Sudionici i čavrljanje) nakon ponovnog dimenzioniranja prozora sastanka.

Webex Meetings (Mac)

Riješen je problem koji bi se trebao usredotočiti na gumb Zajedničko korištenje na uređaju nakon otvaranja dijaloškog okvira Povezano.

Webex Meetings (Mac)

Poboljšan je čitač zaslona koji bi trebao koristiti tekst Koristi kao gost i objasniti kako ga aktivirati.

Poboljšanja za Webex (WBS41.3.0)

Područje proizvoda

Opis

Webex Meetings

Poboljšani su problemi s omjerom kontrasta za gumb, vezu i upozorenje.

Webex Meetings

Poboljšani su problemi s omjerom kontrasta za upozorenje i gumb.

Webex Meetings

Poboljšan je gumb Zaustavi strujanje koji se ne može jasno prikazati prilikom navigacije do gumba pomoću tipke Tab.

Webex Meetings

Riješili ste problem s tipkom Add Shortcut F6 da biste se kretali između glavnog područja i područja panela.

Webex Meetings

Poboljšana je kartica Ne može se prići nekim elementima u dijaloškom okviru "Cisco Webex Izvješćivanje o problemima".

Webex Meetings

Riješen je problem zbog čega uloga gumba s više mogućnosti nije ispravna.

Webex Meetings

Poboljšanje dijaloškog okvira Cisco Webex Izvješće o problemima sastanaka" koje bi se trebalo prilagoditi visini zaslona

Webex Meetings

Riješen je problem s tekstom koji se može kliknuti i koji bi se trebao razlikovati od statičkog teksta u načinu visokog kontrasta.

Webex Meetings

Poboljšan je čitač zaslona koji ne najavljuje oznake za kombinirane okvire i uređuje polje u dijaloškom okviru Cisco Webex izvješća o problemima sastanaka.

Webex Meetings

Riješen je problem s čitačem zaslona koji bi trebao pročitati sav tekst u dijaloškom okviru "Cisco Webex Izvješćivanje o problemima".

Webex Meetings

Poboljšanje problema s ključem – nije moguće navigirati u skočnom uivuku s više mogućnosti.

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem s čitačem zaslona u kojem su konteksti audio i video gumba zbunjeni.

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem s tipkovnicom na kojoj korisnik ne može otvoriti dijaloški okvir audioveze samo za korisnika tipkovnice.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšano je kako bi se osiguralo da su sve funkcije dostupne s tipkovnice, kao što je tipkovni prečac.

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem da bi se osiguralo da samo elementi slike slijede postavke boje i kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšano je kako bi se osiguralo da samo elementi slike slijede postavke boja i kontrasta za preference sustava Windows.

Webex Meetings

Riješio je problem s čitačem zaslona tako da bi trebao reći tekst u prozoru ažuriranja.

Webex Meetings

Riješili ste problem s tipkama gore i dolje da biste prešli na stavke u dijaloškom okviru postavki.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje kada korisnik koji pritisne tipku "Enter" treba otvoriti dijaloški okvir postavki kada se usredotoči na gumb za postavljanje.

Webex Meetings

Poboljšan je gumb "Poveži se s uređajem" s popisa sastanaka.

Webex Meetings

Riješio je problem s "Poveži se s uređajem" koji bi trebao imati jasan vidljivi fokus na pododjelju.

Webex Meetings

Poboljšao je čitač zaslona koji bi trebao reći "Kopirano" kada korisnik kopira PMR vezu.

Webex Meetings

Riješio je problem s čitačem zaslona koji bi trebao reći "Gumb Postavke, ..." kada je fokus na gumbu za podešavanje na ploči za prijavu.

Webex Meetings

Poboljšana je kartica na "popis sastanaka" u preferencama-kalendaru za čitač zaslona.

Webex Meetings

Poboljšali smo karticu za "Zakazivanje sastanaka" u preferencama-kalendaru za čitač zaslona.

Webex Meetings

Poboljšao je karticu na "Broj dana za prikaz na popisu sastanaka" u preferencama-kalendaru za čitač zaslona.

Webex Meetings

Riješite problem pomoću tipki sa strelicama gore i dolje da biste se kretali u preferencama-kalendaru-"popisu sastanaka" i "zakazivanju sastanaka".

Webex Meetings

Poboljšano je poboljšanje vizualnog fokusa kada je u okviru u odjeljku "Mogućnosti pridruživanja sastanku" odabrano povezivanje tabulatora i zvuka.

Webex Meetings

Riješen je problem s čitačem zaslona koji bi trebao dodati neku objavu u dijaloškom okviru "Obavijesti".

Webex Meetings

Poboljšan je čitač zaslona koji bi trebao dodati neku najavu u dijaloškom okviru "Mogućnosti pridruživanja sastanku".

Webex Meetings

Riješili ste problem s problemima visokog kontrasta u aplikaciji Webex za stolna računala.

Webex Meetings

Poboljšan je gumb "X" u dijaloškom okviru za zajedničko korištenje.

Webex Meetings

Riješio je problem s "Optimiziraj za kretanje i videozapise".

Webex Meetings

Riješio je problem zbog kojeg bi korisnik trebao moći tabulatorom prijeći na gumb "X" i "-" u preferencama.

Webex Meetings

Poboljšao je čitač zaslona koji bi trebao dodati neku najavu u dijaloškom okviru "Obavijesti".

Webex Meetings

Riješen je problem s čitačem zaslona koji bi trebao dodati neku najavu u dijaloškom okviru "Video sustav".

Webex Meetings

Poboljšao je čitač zaslona koji bi trebao dodati neku najavu u dijaloškom okviru "Povezivanje s uređajem".

Webex Meetings

Riješio je problem s gumbom "Glas", gdje bi čitač zaslona trebao u Obavijestima reći "Reproduciraj, gumb".

Webex Meetings

Poboljšan je čitač zaslona koji bi trebao dodati neku najavu u dijaloškom okviru "Mogućnosti uključivanja u sastanak".

Webex Meetings

Riješen je problem s problemima omjera kontrasta za gumb, vezu i fokus.

Webex Meetings

Riješen je problem s čitačem zaslona koji bi trebao objaviti naziv odabrane aplikacije ili zaslona.

Webex Meetings

Poboljšan je čitač zaslona koji bi trebao objaviti naslov kada korisnik otvori dijaloški okvir "Odaberi zaslon ili aplikaciju koju želite zajednički koristiti".

Webex Meetings

Poboljšane su veze koje bi trebale biti vizualno istaknute drugim elementom.

Webex Meetings

Riješili ste problem zbog kojeg se fokus još uvijek nalazi u prozoru web-aplikacije Webex Desktop App kada korisnik otvori dijaloški okvir O programu s ploče za prijavu.

Webex Meetings

Riješen je problem s skočnim dijaloškim okvirom koji bi trebao podržavati pristupačnost čitača zaslona.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje tako da kada korisnik pritisne tipku ESC, treba zatvoriti dijaloški okvir i fokus bi se trebao vratiti na gumb "Podijeli na uređaju" u dijaloškom okviru "Povezano".

Webex Meetings

Poboljšan je čitač zaslona koji bi trebao reći odabrani jezik za interaktivne elemente.

Webex Meetings

Riješen je problem sa svim sadržajima i elementima koji također moraju biti dostupni korisnicima čitača zaslona.

Webex Meetings

Poboljšao je SSO ploču za prijavu tako da ne bi trebala izgubiti fokus nakon otvaranja.

Webex Meetings

Poboljšao je fokus na gumbu za osvježavanje koji bi se trebao u potpunosti prikazati.

Webex Meetings

Riješili ste problem s problemima visokog kontrasta u aplikaciji Webex za stolna računala.

Webex Meetings

Poboljšano je tako da čitač zaslona najavljuje oznaku za glasovni gumb.

Webex Meetings

Poboljšani su problemi s omjerom kontrasta za upozorenje i gumb.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojeg zajednički sadržaj radne površine postaje crni zaslon kada korisnik prijeđe na "Prikaz svih sudionika u plutajućem prikazu" s načinom visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšan je mikrofon koji je bio zaključan i nije ga moguće prikazati u načinu visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšan je zaslon Brailleovog pisma, gdje sadržaj donjeg okvira za uređivanje unosi vaše podatke na Brailleovom pismu.

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem s čitačem zaslona, gdje bi informacije o detaljima trebalo pročitati kada se korisnik pridruži sastanku koji je već završio.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšana je ikona izgleda videozapisa koja se ne može jasno prikazati u načinu visokog kontrasta

Webex Meetings (Windows)

Poboljšali smo čitač zaslona, pri čemu bi savjet za pomoć pri uključivanju u dijaloški okvir sastanka trebao biti označen.

Webex Meetings (Windows)

Riješili ste problem zbog kojeg korisnik ne može napustiti veliki sastanak.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšan je gumb Zaustavi strujanje koji se ne može jasno prikazati prilikom navigacije do gumba tabulatorom.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšana je tipkovnica na kojoj korisnik samo tipkovnice ne može koristiti značajku čavrljanja tijekom sesije sastanka

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem zbog kojih postoji mnogo ikona koje se ne mogu jasno prikazati na Plistu u načinu visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšano je mjesto na kojem nije bilo vidljivog fokusa prilikom navigacije do globalne ikone upita.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšanje naziva naljepnica sudionika ne može se prikazati u načinu visokog kontrasta.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojih čitač zaslona treba izgovoriti sav tekst u prozoru ažuriranja.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšano je kako bi se osiguralo da tekst i slike teksta pružaju dovoljan kontrast boja u modulu prikaza.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšano je kako bi se osiguralo da kontrole dostupnih država i uloga vrijede za potrebe kontrole.

Webex Meetings (Windows)

Riješen je problem zbog kojeg potvrdni okvir za primanje ne podržava visoki kontrast na sastancima klijenata.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšao je povezivanje sa zvukom bez pritiska na 1 na telefonu" koji nije podržavao visoki kontrast.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšana je ikona Podigni ruku koja se ne može jasno prikazati u načinu visokog kontrasta.

Webex Meetings (Windows)

Riješili ste problem zbog kojeg bi fokus trebao biti dijaloški okvir FTE kada se korisnik prvi put uključi u sastanak.

Webex Meetings (Windows)

Poboljšan je upit s gumbom Najavi, ali gumb nije bio vidljiv kada je fokus bio na "Kopiraj vezu za sastanak".

Webex Meetings

Poboljšanje aplikacije Prilikom zajedničkog korištenja aplikacija koje nisu vaš zaslon s uključenim ČITAČEM JAWS zaslona, na zaslonu za zajedničko korištenje prikazuje se sivi zaslon

Poboljšanja za Webex (WBS41.2.0)

Područje proizvoda

Opis

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojeg korisnik može uključiti ili isključiti glasovnu obavijest zaslona za poruku chata.

Webex Meetings

Poboljšao je probleme s pristupačnošću za pitanja i odgovore.

Webex Meetings

Prilikom prvog otvaranja dijaloškog okvira Upravljanje pločama korisnici ne mogu pritisnuti karticu da bi sletjeli na popis dostupnih ploča.

Webex Meetings

Poboljšano je dodavanje gumba za pružanje popisa dostupnih funkcija tipkovnice samo korisnicima tipkovnice.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojih kada sudionici panela dijele zaslon, karticu F6 ili ctrl+ tabulator neće promijeniti fokuse i zarobljeni su unutar odjeljka zaslona za zajedničko korištenje.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojih gumbi Pomoćnik za Webex i Skriveni titlovi (tijekom sastanka) imaju problema s čitačem zaslona.

Poboljšanja za Webex (WBS41.1.0)

Područje proizvoda

Opis

Webex Meetings

Poboljšana je obavijest o poruci chata za čitač zaslona za poruku upita koja je pogrešna kada je uključena ili isključena.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojeg bi se aplikacija Webex za stolna računala trebala prikazivati samo na popisu aplikacija kada je korisnik pritisnuo ALT+TAB.

Webex Meetings

Riješen je problem s alt+F4 koji bi trebao zatvoriti aplikaciju Webex Za stolna računala kada je u fokusu.

Webex Meetings

Poboljšali smo gumb Tab to Next iz gumba osvježi za Čitač zaslona.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojeg čitač zaslona koji bi trebao reći "Cisco Webex sastanak, %name osobe%" kada korisnici otvore ovaj prozor aplikacije Webex za stolna računala.

Webex Meetings

Riješili ste problem zbog kojeg je žarište još uvijek u prozoru aplikacije Webex Desktop kada korisnik otvori dijaloški okvir O programu.

Webex Meetings

Riješili ste problem čitača zaslona da biste sortirali ikone.

Webex Meetings

Poboljšana je visina znaka.

Webex Meetings

Riješili ste problem zbog kojih će fokus nestati prilikom navigacije do okvira za pretraživanje i pritiskanja tipke Tab na tipkovnici.

Webex Events

Riješen je problem zbog kojih će fokus uvijek ostati na panelistu, a panelist ne može prijeći na sljedeću stavku.

Webex Meetings

Poboljšano je mjesto na kojem bi ponavljajući sastanak trebao biti najavljen na popisu sastanaka.

Webex Meetings

Riješili ste problem čitača zaslona da biste se povezali s uređajem.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojeg korisnik ne može koristiti tipkovnicu za odabir uređaja s obližnjih uređaja i popisa nedavnih uređaja.

Webex Meetings

Poboljšane su oznake audio opcije i dijaloškog okvira mogućnosti videozapisa koje nisu u redu za skočni prozor s akcijske trake.

Webex Meetings

Poboljšana je vrijednost preferenci za odabir podrške za pristupačnost.

Webex Meetings

Poboljšana je komponenta Kartice za podršku pristupačnosti.

Webex Meetings

Poboljšan je ključ tabulatora da biste ušli ili napustili područje popisa sastanaka umjesto navigacije stavkama popisa.

Poboljšanja za Webex (WBS40.12.0)

Područje proizvoda

Opis

Webex Meetings

Poboljšao je ESC ključ koji bi trebao zatvoriti nedavne osobne sobe.

Webex Meetings

Riješili ste problem zbog kojih čitač zaslona treba dati upute za tabulator gumba "Start" ili "Pridruži se".

Webex Meetings

Poboljšan je dijaloški okvir Povezivanje s uređajem koji se nije u potpunosti prikazao.

Webex Meetings

Riješen je problem sa stranicom Detalji snimanja za probleme s tipkovnicom i čitačem zaslona - stranica Novi raspon reprodukcije reproduktora.

Webex Meetings

Poboljšanje stavki izbornika Postavljanje ne bi trebalo isticati crnim okvirom.

Webex Meetings

Riješili ste problem s shift+tabulatorom do sljedećeg iz gumba "Pridruži se" u odjeljku "Unesite informacije o sastanku"(dio ponašanja).

Webex Meetings

Poboljšanje "Webex sastanka" i "Ponavljajućeg sastanka" koje bi trebalo najaviti na popisu sastanaka

Webex Meetings

Riješili ste problem s "Nemate sastanaka" koji se ne bi trebao preskočiti na popisu sastanaka.

Webex Meetings

Poboljšan je tekst dijaloškog okvira "Povezivanje s uređajem" za čitač tipkovnice i zaslona.

Webex Meetings

Riješen je problem koji bi trebao imati dobar kontrastni početni fokus kada se prikagne gumb "Traži uređaj".

Webex Meetings

Napravljeno je poboljšanje koje bi se trebalo usredotočiti na "Traženje uređaja" kada se otvori dijaloški okvir "Povezivanje s uređajem".

Webex Meetings

Poboljšao je čitač zaslona tako da bi trebao ukloniti dijaloški okvir "postavke dijaloga" kada se otvori izbornik postavki.

Webex Meetings

Poboljšao je tipku ESC tako da ne zatvara glavnu ploču aplikacije Webex Desktop App.

Webex Meetings

Riješite problem s gumbom Kartica iz rasporeda koji ne može otvoriti nedavnu osobnu sobu.

Webex Meetings

Riješio je problem zbog čega bi Čitač zaslona trebao imati više detalja kada je fokus na "Rasporedu".

Webex Meetings

Poboljšani su detalji kada je fokus na "Započinjanje sastanka" za Čitač zaslona.

Webex Meetings

Poboljšano je ponašanje čitača zaslona za nema sastanka na popisu sastanaka, tabulatorom od gumba osvježi.

Webex Meetings

Poboljšano je ponašanje čitača zaslona za početnu stavku ili stavku uključivanja na popisu sastanaka, kartica iz gumba osvježi.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojih je fokus izgubljen nakon otvaranja podpovezivnih uređaja.

Webex Meetings

Poboljšano je ponašanje čitača zaslona kada je sastanak prisutan, ali gumb za početak ili uključivanje u sastanak nije prisutan na popisu sastanaka, kartica iz gumba osvježi.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje tako da kada se pritisne tipka ESC, treba zatvoriti pod-priključne uređaje.

Webex Meetings

Riješili ste problem s karticom iz okvira za uređivanje "Unesite informacije o sastanku".

Webex Meetings

Poboljšana je kartica iz gumba Raspored.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojeg bi Čitač zaslona trebao reći vezu za sastanak osobne sobe kada se korisnik usredotoči na gumb kopiranja.

Webex Meetings

Poboljšana je sesija prekida s načinom visokog kontrasta u kojem su postojale dvije aktivne ikone zvučnika.

Webex Meetings

Riješen je problem s virtualnim pozadinskim stavkama koje se ne mogu normalno prikazati u načinu visokog kontrasta.

Webex Meetings

Poboljšani su alati za primjedbe koji se ne mogu normalno prikazivati s načinom podešavanja visokog kontrasta.

Webex Meetings

Riješili ste problem s gumbom Isključi zvuk za sve i uključi zvuk u sve koji se ne može prikazati u cijelosti s načinom postavki visokog kontrasta.

Webex Meetings

Poboljšane su neke ikone koje se ne mogu normalno prikazivati na upravljačkoj traci s načinom rada s postavkama visokog kontrasta.

Webex Meetings

Riješio je problem s ikonom trake za prikaz i skrivanjem kontrolne trake koja ne podržava postavke visokog kontrasta.

Webex Meetings

Riješen je problem sa stranicom Detalji snimanja za probleme s tipkovnicom i čitačem zaslona - Novi reproduktor.

Webex Meetings

Riješio je problem s alatnom trakom za interakciju zajedničkog korištenja da bi se osiguralo da oblikovanje boje i teksta nije jedini način komuniciranja informacija.

Webex Meetings

Poboljšan je tekst Pridruživanje sa stranice - gumb "Pritisnite enter za početak sastanka" za svaki sastanak koji nije jedinstven.

Webex Meetings

Riješili ste problem sa stranicom Pridruži se da biste osigurali da slike pružaju informativan alternativni tekst.

Webex Meetings

Rješavanje problema s pridruživanjem sa stranice radi pružanja vizualnih oznaka ili uputa za unos korisnika

Webex Meetings

Poboljšana je aplikacija koja je teška za rukovanje zbog zamke tipkovnice.

Webex Meetings

Poboljšan je važan sadržaj koji nije vidljiv slijepim korisnicima.

Webex Meetings

Riješen je problem s nekoliko elemenata obrasca koji se čitaju bez opisa.

Webex Meetings

Poboljšani su neki interaktivni elementi kojima tipkovnica ne može upravljati.

Webex Meetings

Riješili ste problem s oznakama ili uputama za kontrole klijenta sastanka.

Webex Meetings

Poboljšan je problem s redoslijedom fokusiranja aplikacije Sastanak za Windows.

Webex Meetings

Riješio je problem zbog kojih nije bilo zamke za tipkovnicu.

Webex Meetings

Poboljšan je problem navigacije tipkovnicom s elementima korisničkog sučelja u aplikaciji za sastanke za Windows.

Webex Meetings

Riješen je problem s problemom kontrasta elemenata sučelja u klijentu sastanka sustava Windows.

Webex Meetings

Rješavanje problema s prozorom Videopoziv – dijaloški okvir Sortiranje – gumb Podigni ruku nije ispravno označen.

Webex Meetings

Poboljšan je dijaloški okvir Povezivanje s uređajem u kojem dijaloški okvir nije bio opisan.

Webex Meetings

Riješili ste problem s vezama koje se ne mogu odrediti samo iz teksta veze ili iz konteksta.

Webex Meetings

Poboljšan je dijaloški okvir "Zajedničko korištenje snimanja" za probleme s tipkovnicom i čitačem zaslona.

Webex Meetings

Poboljšana je rešetka "Moji snimljeni sastanci" za probleme s tipkovnicom i čitačem zaslona.

Webex Meetings

Poboljšan je datum i vrijeme kojima ne može upravljati tipkovnica u modalnom prozoru "Datum i vrijeme".

Webex Meetings

Riješen je problem sa stranicom Detalji snimanja za probleme s tipkovnicom i čitačem zaslona.

Webex Meetings

Riješili ste problem s nadolazećim sastancima za probleme s tipkovnicom i čitačem zaslona.

Webex Meetings

Poboljšani su neki tekstovi u biračkom odboru koji ne zadovoljavaju minimalni omjer kontrasta.

Webex Meetings

Riješio je problem s nekim tekstovima na ploči Sudionici koji ne zadovoljavaju minimalni omjer kontrasta.

Webex Meetings

Riješili ste problem s pločom Titlovi i isticanja koja je imala problema s čitačem zaslona.

Webex Meetings

Poboljšao je zaslonsku ploču koja je imala problema s tipkovnicom i naljepnicama.

Webex Meetings

Riješen je problem sa zaslonom Glavni sastanak (tijekom sastanka) koji ima problema s tipkovnicom i čitačem zaslona.

Webex Meetings

Poboljšanje tekstnog polja Unos informacija o sastanku u aplikaciji Webex sastanci s problemima tipkovnice i čitača zaslona.

Webex Meetings

Riješen je problem s aplikacijom Cisco Webex Meetings za stolna računala koja ima problema s tipkovnicom i čitačem zaslona.

Webex Meetings

Poboljšani su svi elementi i oznake na svim gumbima iza kojih slijedi broj.

Webex Meetings

Poboljšano je ime, prezime i URL sastanka osobne sobe koji ne bi trebao podržavati pristupačnost.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojih se u nekim slučajevima kontrasti ne mogu prilagoditi.

Webex Meetings

Poboljšana je funkcija nekih interaktivnih elemenata koji nisu ispravno prepoznati.

Webex Meetings

Riješen problem s veličinom fonta ne može se prilagoditi.

Webex Meetings

Riješen problem s omjerom kontrasta prenizak je za neke elemente.

Webex Meetings

Napravio sam neka ažuriranja koja se ne mogu otkriti ili kojima se ne može upravljati.

Poboljšanja za Webex (WBS40.11.0)

Područje proizvoda

Opis

Webex Meetings

Poboljšana je verzija zaključavanja klijenta koja je bila manja ili jednaka 40,9 kada je korisnik proslijedio vrijednost preklopnog gumba kao lažnu.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojeg korisnik sustava Windows nije mogao nazvati videouređaj.

Webex Meetings

Poboljšao je tekst na kojem bi trebalo biti "Podigni ruku" i "Donja ruka" za ikonu ruke u Plistu.

Webex Meetings

Riješio je problem s tekstom koji bi trebao reći "Domaćin je spustio ruku" i "Kohost je spustio ruku".

Webex Meetings

Poboljšao je kontrolnu traku kako bi se osiguralo da oblikovanje boja i teksta nisu jedini način komuniciranja informacija.

Webex Meetings

Riješio je problem s tekstom u kojem bi trebalo biti pisalo "Podigli ste ruku" i "Spustili ste ruku".

Webex Meetings

Poboljšana je tipka ESC na tipkovnici jer u Plistu nije bilo odgovora.

Webex Meetings

Riješili ste problem s alatnom trakom interakcije za zajedničko korištenje da biste pružili pristupačnu metodu upozorenja za promjene sadržaja koje se događaju bez eksplicitnog znanja korisnika.

Webex Meetings

Poboljšao je alatnu traku interakcije za zajedničko korištenje kako bi pružio pristupačne nazive za sve kontrole.

Webex Meetings

Riješili ste problem s elementom snimača da biste bili sigurni da je fokus prvotno postavljen kada se otvori prozor ili skočni prozor.

Webex Meetings

Poboljšao je element snimača kako bi se osiguralo da se fokus vrati na posljednji fokusirani element prilikom povratka na otvoreni modul.

Webex Meetings

Poboljšao je popis sudionika kako bi se osiguralo da naslovi prozora i dijaloga opisuju temu ili svrhu.

Webex Meetings

Poboljšao je popis sudionika kako bi se osiguralo da su kontrolno dostupna stanja i uloge valjane za potrebe kontrole.

Webex Meetings

Riješili ste problem s mogućnostima zajedničkog korištenja sadržaja da biste bili sigurni da su natpisi i naslovi opisni.

Webex Meetings

Riješio je problem s popisom sudionika radi pružanja pristupačnih imena za sve kontrole.

Webex Meetings

Poboljšan je prozor za čavrljanje da bi se korisnici mogli kretati između okna aplikacije.

Webex Meetings

Poboljšali su prikaz videozapisa sa sastanka i prebacivanje oblikovanja da bi se korisnici mogli kretati između okna aplikacije.

Webex Meetings

Riješili ste problem s mogućnostima zajedničkog korištenja sadržaja da biste naveli pristupačne nazive za sve kontrole.

Webex Meetings

Riješili ste problem s elementom snimača da biste bili sigurni da fokus tipkovnice nije omogućen za označavanje ili statički tekst.

Webex Meetings

Poboljšanje spoja sa stranice - <div> Element je ugniježđen unutar <tbody> elementa.

Webex Meetings

Poboljšano je tako da Čitač zaslona kaže "Kopirano" kada korisnik kopira vezu za sastanak osobne sobe.

Webex Meetings

Riješio je problem s nedavnim osobnim sobama koje bi trebale podržavati pristupačnost.

Webex Meetings

Poboljšanje spoja sa stranice - Na stranici su bile duplicirane vrijednosti za ID atribute.

Webex Meetings

Riješili ste problem s pridruživanjem sa stranice - postojale su duplicirane oznake arije za različite datume kalendara.

Webex Meetings

Poboljšani gumbi Pridruži se sa stranice - gumbi "Idi na prethodni mjesec" i "Idi na sljedeći mjesec" primaju fokus tipkovnice, ali se ne mogu aktivirati pomoću Enter ili Razmaknice.

Webex Meetings

Riješili ste problem s grupama kontrola koje nisu programski grupirane i nemaju oznaku grupe.

Webex Meetings

Poboljšanje spoja sa stranice - polja "Šalje" i "Prima" imaju pristupačne nazive koji ne uključuju vidljivi tekst natpisa.

Webex Meetings

Riješen je problem sa spojem sa stranice - Svaka ćelija tablice u kalendarima ima atribut zaglavlja koji upućuje na dva ID-a, ali elementi s tim ID-ovima nisu prisutni u datumu mjeseca (DOM).

Webex Meetings

Poboljšao je pridruživanje sa stranice kako bi se osiguralo da tekst i slike teksta pružaju dovoljan kontrast.

Webex Meetings

Rješavanje problema s pridruživanjem sa stranice – trenutni datum u kalendaru razlikuje se od ostalih datuma samo pomoću boje.

Webex Meetings

Poboljšani kalendari Pridruživanje sa stranice - mjeseci u skočnom prozoru datumskog raspona imaju ariju označenu atributima koji se odnose na ID koji nije prisutan na datum u mjesecu (DOM).

Webex Meetings

Riješen je problem s pridruživanjem sa stranice – trenutni mjesec u skočnom prozoru datumskog raspona ima ulogu "naslova", ali nema atribut razine arije.

Webex Events

Poboljšan je čitač zaslona u kojem, kada se prikažu rezultati ankete, nema poruke koja najavljuje da su rezultati dostupni.

Webex Events

Riješen je problem s čitačem zaslona, pri čemu izborni gumb Za ispitivanje javnog mnijenja mora najaviti sadržaj.

Webex Events

Riješio je problem zbog kojih je tipkovnica, čavrljanje s pojedincem, fokus bio pogrešan.

Webex Events

Poboljšao sam pitanja jer su najave bile pogrešne.

Webex Meetings

Poboljšane su informacije, struktura i odnosi preneseni kroz prezentaciju koja se ne može razumjeti (programski određena).

Webex Meetings

Riješen je problem s čitačem zaslona u kojem kontrole sastanka (zaslon tijekom sastanka) ne funkcioniraju.

Webex Meetings

Poboljšan je dijaloški okvir Uređivanje snimljenog sastanka" za Čitač zaslona.

Webex Meetings

Riješen je problem sa stranicom Snimke za tipkovnicu i čitač zaslona.

Webex Meetings

Poboljšani su naslovi stranica za prijavu za Čitač zaslona.

Webex Meetings

Riješen je problem s naslovom stranice čitača zaslona.

Webex Meetings

Poboljšana je uloga="glavni" ili Čitač zaslona.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojeg korisnik može ciklički koristiti karticu tipke TAB za svaki element na glavnoj ploči aplikacije Webex Desktop.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojeg bi korisnik trebao moći odabrati datum u kalendaru.

Webex Meetings

Poboljšanje grupe popisa sastanaka ne podržava pristupačnost.

Webex Meetings

Riješio je problem s alatima za produktivnost u kojima se korisnik nije mogao povezati s uređajem jer nije podržavao pristupačnost.

Webex Meetings

Poboljšan je dijaloški okvir Preference koji ne podržava pristupačnost.

Webex Meetings

Riješen je problem s dijaloškim okvirom "Postavke" koji ima problema s tipkovnicom i čitačem zaslona.

Webex Meetings

Nakon poboljšanja oznaka na svim gumbima i elementima slijedi broj.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojeg su nedostajale dvije slike zamjenskog teksta.

Webex Meetings

Poboljšao je naslov stranice koji ne odgovara svrsi na stranici (na cijeloj stranici).

Poboljšanja za Webex (WBS40.10.0)

Područje proizvoda

Opis

Webex Meetings

Riješio je problem kada je primanje korisnika u predvorje trebalo objaviti.

Webex Meetings

Riješili ste problem s dodatnim mogućnostima > povezivanje s dijaloškim okvirom Uređaj.

Webex Meetings

Poboljšan je gumb Snimač.

Webex Meetings

Riješio je problem s gumbom audioveze s skočnim prozorom – opcija "Poziv" za čitače zaslona i korisnike tipkovnice.

Webex Meetings

Poboljšan je dijaloški okvir s informacijama o sastanku.

Webex Meetings

Rješavanje problema s dijaloškim okvirom Izvješćivanje o problemima na sastancima cisco webexa

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojih dodatne mogućnosti > dijaloškom okviru Postavke kamere imaju problema s tipkovnicom i čitačem zaslona.

Webex Meetings

Poboljšao je biračko povjerenstvo.

Webex Meetings

Poboljšanje ploče Titlovi i isticanja

Webex Meetings

Poboljšana je ploča Sudionici.

Webex Meetings

Poboljšao je ploču Chat.

Webex Meetings

Poboljšan je dijaloški okvir Snimač.

Webex Meetings

Poboljšan je dijaloški okvir Zajedničko korištenje sadržaja.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojih bi se fokus trebao prebaciti na prikaz upozorenja prilikom primanja korisnika koji čekaju u predvorju.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojih bi gumb Postavke ploče za prijavu trebao podržavati pristupačnost.

Webex Meetings

Riješen je problem s gumbom audioveze koji se otvorio s izbornika gumba Dodatne mogućnosti tijekom sastanka.

Webex Meetings

Poboljšani su gumbi Pomoćnik za Webex i Skriveni titlovi.

Webex Meetings

Riješili ste problem s problemom redoslijeda upravljačke trake.

Webex Meetings

Poboljšan je dijaloški okvir "Postavke" kamere.

Webex Meetings

Riješen je problem s pločom Audioveze: "Zovi me na #" widget.

Webex Meetings

Poboljšan je dijaloški okvir Povezivanje s uređajem.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog pogreške u najavi pri povezivanju s gumbom videosustava.

Webex Meetings

Poboljšan je gumb Zvuk.

Webex Meetings

Riješili ste problem zbog kojih je na stranici sastanaka došlo do pogreške u najavi.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojih bi korisnici tipkovnice, kada pokrenu zaslon prije sastanka, trebali biti zadani fokus na gumbu Započni sastanak, a fokus bi trebao biti jasno vidljiv.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog čega tipka Esc, kada se pritisne tipka Esc, ne bi trebala zatvoriti glavnu ploču aplikacije Webex za stolna računala kada je povezana s uređajem.

Webex Meetings

Riješio je problem zbog kojeg korisnik ne bi trebao izgubiti fokus nakon zatvaranja skočnog izbornika Preference pritiskom na tipku Esc.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojeg neki elementi u dijaloškom okviru završnog sastanka ne podržavaju tipkovnicu i čitač zaslona.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojeg neki elementi u dijaloškom okviru Pozivanje i podsjećanje ne podržavaju tipkovnicu i čitač zaslona.

Webex Meetings

Poboljšanje sastanka snimanja ima problema s tipkovnicom i čitačem zaslona.

Webex Meetings

Riješili ste problem zbog kojeg tipkovni prečaci ne funkcioniraju kada je na sastancima web-exa uključen prikaz plutajuće ploče.

Poboljšanja za Webex (WBS40.9.0)

Područje proizvoda

Opis

Webex Meetings

Riješili ste problem zbog kojih bi gumb Postavke ploče za prijavu trebao podržavati pristupačnost.

Webex Meetings

Riješili ste problem zbog kojih bi tipka Esc trebala zatvoriti skočni izbornik Preference.

Webex sastanci (Mac)

Riješen je problem zbog kojih je izbornik Dodatne mogućnosti imao problema s tipkovnicom i naljepnicama.

Webex sastanci (Mac)

Riješen je problem zbog kojih gumb "Poziv u" Audioveze ima nekih problema s tipkovnicom, a najave čitača zaslona nisu bile točne.

Webex sastanci (Mac)

Riješeni su problemi s gumbima Pomoćnik za Webex i Skriveni titlovi (tijekom sastanka) koji su imali problema s redoslijedom fokusiranja i čitačem zaslona.

Webex sastanci (Mac)

Riješeni su problemi s skočnim prozorom Zajedničko korištenje sadržaja i kontrolama zajedničkog korištenja koje imaju problema s tipkovnicom, a čitač zaslona ne najavljuje sve informacije.

Webex sastanci (Mac)

Poboljšan je sastanak prije sastanka: Isključi zvuk i uključi moje video gumbe koji su imali problema s redoslijedom fokusa i problemima s oznakama.

Webex Meetings

Riješeni su problemi u kojima bi korisnici koji koriste tipkovnicu trebali moći pritisnuti tabulator na gumb "i" prilikom dijeljenja na uređaju.

Webex Meetings

Riješeni su problemi zbog kojih atribut LANG web-mjesta nije točan.

Webex Meetings

Riješili ste problem zbog kojih se aplikacija za sastanke ne bi trebala usredotočiti na vezu za sastanak osobne sobe.

Webex Meetings

Poboljšano je mjesto na kojem bi se tipka Enter trebala koristiti za odabir stavke na popisu Nedavne osobne sobe.

Webex Meetings

Poboljšano je mjesto na kojem bi se desne i lijeve tipke sa strelicama trebale koristiti za kretanje kroz popis nedavnih osobnih soba.

Webex Meetings

Poboljšano je mjesto na kojem bi se popis Nedavne osobne sobe trebao prikazati kada se pritisne tipka Enter.

Webex Meetings

Poboljšano je mjesto na kojem bi Voiceover trebao objaviti informacije o datumu kada se pritisne kartica.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojeg bi govor trebao dati samo naziv sastanka i naziv glavnog računala, a ne dati vrijeme početka i vrijeme završetka sastanka.

Webex Meetings

Poboljšano je tamo gdje bi Voiceover trebao dati savjete i informacije nakon otvaranja teksta opisa alata.

Webex Meetings

Poboljšano je mjesto na kojem bi Voiceover trebao reći kopiran nakon što pritisnete Enter na url vezi za kopiranje.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog čega, kada se pritisne veza za sastanak kopiranja osobne sobe, u govoru piše Kopiraj URL.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojeg korisnik može koristiti tipke sa strelicama gore i dolje da bi došao do datuma na popisu sastanaka.

Webex Meetings

Riješili ste problem zbog kojih ključ Esc treba zatvoriti kalendar.

Webex Meetings

Riješili ste problem zbog kojeg korisnik može koristiti tipku Tab da bi otvorio gumb kalendara.

Webex Meetings

Riješeni su problemi zbog kojih tipka Esc treba zatvoriti tekst opisa alata koji će se otvoriti.

Webex Meetings

Riješeni su problemi zbog kojih redoslijed navigacije tipkovnicom na glavnoj ploči aplikacije Webex sastanci za stolna računala treba slijediti standard u priloženom izvješću.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojih ploča za čavrljanje ima problema s tipkovnicom i čitačem zaslona.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojeg bi Voiceover trebao reći " Koje web-mjesto želite koristiti , kada je odabran gumb tabulatora do radija.

Webex Meetings

Poboljšano je mjesto na kojem se tipke sa strelicama gore i dolje koriste samo za odabir web-mjesta na stranici za prijavu.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje tamo gdje je "<" button is pressed, the voiceover just says "Button".

Webex Meetings

Riješili ste problem zbog kojih dijaloški okvir "Povezivanje s uređajem" ima problema s tipkovnicom i čitačem zaslona.

Webex Meetings

Poboljšano je mjesto na kojem bi završni sastanak vjerojatno trebao biti gumb, a ne potvrdni okvir.

Webex Meetings

Poboljšano je mjesto na kojem bi dodatne mogućnosti vjerojatno trebale biti gumb, a ne potvrdni okvir.

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje u kojem bi snimač vjerojatno trebao biti gumb, a ne potvrdni okvir.

Webex Meetings

Poboljšano je mjesto na kojem bi zajednički korištenje sadržaja vjerojatno trebao biti gumb, a ne potvrdni okvir.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojeg je gumb Započinjanje i zaustavljanje videozapisa vrlo zbunjujući od čitača zaslona.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojeg je gumb za isključivanje i uključivanje zvuka vrlo zbunjujući od čitača zaslona.

Webex Meetings

Riješili ste problem s URL-om kopiranja.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojeg čitač zaslona nije reagirao prilikom prelaska s druge aplikacije na sastanak.

Webex Meetings

Riješio je problem u kojem je fokus čitača zaslona bio nepravilno skakanje.

Webex Meetings

Riješio je problem zbog kojeg je bilo teško čuti obavijesti o chatu i glas kada su korisnici prisustvovali velikim sastancima koji imaju audio sesiju.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojih omjer kontrasta boja između teksta u prvom planu i njegove pozadine nije bio najmanje 4,5:1.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog čega jezični atribut koji se koristi za označavanje primarnog jezika <html> stranice nije valjan.

Webex Meetings

Riješen je problem kada JAWS ne prenosi zvjezdicu vizualne indikacije koja je potrebna za polje.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojeg nije bilo prečaca za završetak sastanka u klijentu sustava Windows.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojih prebacivanje na pstn zvuk tijekom sastanka nije funkcioniralo jer Ralje stalno najavljuju o potvrdnom okviru.

Webex Meetings

Riješio je problem zbog kojeg zaposlenik nije dobivao nikakvu poruku od Ralja da je izlagač prestao dijeliti svoj zaslon.

Webex sastanci (Windows)

Riješio je problem kada je drugi korisnik dijelio zaslon, a slabovidni zaposlenik želi dijeliti zaslon s kraja, to ne može učiniti.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojih nije bilo prečaca za isključivanje ili ponovno uključivanje zvuka tijekom zajedničkog korištenja zaslona.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojih nije bilo tipke prečaca za uključivanje i isključivanje videozapisa za slabovidne osobe.

Poboljšanja za Webex (WBS40.8.0)

Područje proizvoda

Opis

Webex Meetings Poboljšano je mjesto na kojem oznaka gumba za osvježavanje sada kaže "Osvježi popis sastanaka" umjesto "Osvježi popis sastanaka".
Webex Meetings Riješen je problem zbog kojeg čitači zaslona nisu mogli pročitati "Koristi drugi uređaj".
Webex Meetings Riješen je problem zbog kojih pritisak na "Poveži se s uređajem" nije funkcionirao prema očekivanjima.
Webex Meetings Riješen je problem zbog kojeg aplikacija tada nije funkcionirala prema očekivanjima kada je korisnik pritisnuo tipku kartice i kliknuo enter ili prostor na tipkovnici.
Webex Meetings Riješite problem s podrškom za gumb "Poveži se s uređajem".
Webex Meetings Poboljšan je gumb osvježivanje popisa sastanaka.
Webex Meetings Riješio je problem zbog kojeg aplikacija nije funkcionirala prema očekivanjima nakon što je korisnik odabrao gumb datuma.
Webex Meetings Riješen je problem zbog kojih ikona u nadolazećim sastancima nije označila naziv ili datum.
Administracijsko web-mjesto Webex Poboljšano je mjesto na kojem gumbi Preference imaju ikonu fokusa.
Administracijsko web-mjesto Webex Poboljšano je mjesto na kojem "Općenito" prikazuje fokusiranu ikonu nakon otvaranja Preferenci, a korisnici mogu držati tipku tabulatora dok pritišću prema gore/dolje za karticu drugih stranica ili jednom pritišću tipku tabulatora da bi prikazali fokusiranu ikonu u potvrdnom okviru.
Webex Meetings Riješen je problem zbog toga što ploča "Poveži se s uređajem" nije ispravno označena za čitače zaslona.
Webex Meetings Riješen je problem zbog kojih kartica za pritiskanje na "Poveži se s uređajem" ne radi prema očekivanjima.
Administracijsko web-mjesto Webex Poboljšano je mjesto na kojem kartica Preference sadrži stranicu s karticom Račun i videosustav.
Administracijsko web-mjesto Webex Riješen je problem zbog kojih gumb Kalendar nije ikona fokusa za korisnike.

Poboljšanja za Webex (WBS40.7.0)

Područje proizvoda

Opis

Administracijsko web-mjesto Webex Poboljšano je tamo gdje bilješka o ulozi sada ima veliko slovo "N" umjesto malog slova "n".
Webex Meetings Korisnici mogu upravljati gumbima "Pokreni sastanak" i padajućim gumbima kada se aktiviraju.

Poboljšanja za Webex (WBS40.6.0)

Područje proizvoda

Opis

Webex Meetings Poboljšano je mjesto na kojem korisnici sada mogu nazvati gumb Nazovi me pristupačnim imenom putem atributa naslova ili oznake područja.

Poboljšanja za Webex (WBS39.10)

Područje proizvoda

Opis

Webex Meetings

Poboljšano je tamo gdje čitači zaslona sada kažu "Pritisnite tipke sa strelicama lijevo i desno za više opcija". Prethodno su čitači zaslona rekli "Koristite lijevu i desnu tipku za više opcija".

Webex Meetings

Poboljšano je mjesto na kojem čitači zaslona sada kažu "Odaberite državu ili regiju, a zatim unesite kodni broj bez koda '+'." Prethodno su čitači zaslona rekli "Odaberite pozivni broj države ili regije. Unesite sadržaj bez '+' koda."

Webex Meetings

Poboljšano je mjesto na kojem čitači zaslona sada kažu "Odaberite državu ili regiju". Prethodno su čitači zaslona rekli "Odabir koda države ili regije".

Webex Meetings

Poboljšano je mjesto na kojem čitači zaslona sada kažu "Upišite telefonski broj, uključujući područje ili gradski kôd". Prethodno su čitači zaslona rekli "Upišite telefonski broj s pozivnim ili gradskim kodom".

Webex Meetings

Napravio je poboljšanje gdje čitači zaslona sada kažu "Audio veza. Pritisnite Tab za dodatne mogućnosti." Prije su čitači zaslona rekli "Audio veza. Dodatne mogućnosti potražite pomoću tipke Tab."

Poboljšanja za Webex (WBS39.9)

Područje proizvoda

Opis

Webex Training

Riješen je problem zbog kojih dijaloški okvir Audiokonferencijska konferencija nije ispravno označen za čitače zaslona.

Webex Training

Riješen je problem zbog kojih dijaloški okvir Pozivanje i podsjećanje nije ispravno označen za čitače zaslona.

Webex Training

Riješen je problem zbog kojeg čitači zaslona nisu čitali poruku o napretku "promjena izlagača".

Webex Training

Riješen je problem zbog kojeg čitači zaslona nisu mogli pročitati poruke "Adresa e-pošte nije valjana" u dijaloškom okviru Pozivanje i podsjećanje.

Webex Training

Riješen je problem zbog kojeg čitači zaslona ne mogu čitati mogućnosti slanja na ploču Chat.

Webex Training

Riješen je problem zbog kojeg čitači zaslona nisu mogli pročitati elemente u dijaloškom okviru Mogućnosti glasovanja.

Webex Training

Riješili ste problem zbog kojeg čitači zaslona nisu mogli pročitati dijaloški okvir Detalji o statusu sudionika.

Webex Training

Riješio je problem u kojem čitatelji zaslona nisu mogli pročitati biračke statuse zatvorenih birališta.

Webex Training

Riješen je problem zbog kojih čitači zaslona nisu ispravno čitali kartice u dijaloškom okviru Pozivanje i podsjećanje.

Webex Training

Riješen je problem zbog kojih čitači zaslona nisu čitali nazive ploča kada su korisnici prešli na novu ploču.

Webex Training

Riješen je problem zbog kojih čitači zaslona nisu najavljivali "Poziv pomoću računala".

Webex Training

Riješen je problem zbog kojih nakon navigacije do ploče Snimanje i odabiragumba Snimi pritisnite Razmak neće pokrenuti snimanje.

Webex Training

Riješen je problem zbog kojeg čitači zaslona nisu mogli pročitati postotak ili broj pažljivih ili nepažljivih sudionika.

Poboljšanja za Webex (WBS39.8)

Područje proizvoda

Opis

Webex Training

Korisnici mogu upravljati stranicom QuickStart pomoću tipkovnice.

Webex Training

Korisnici mogu otvoriti padajuće popise s kartica pomoću tipkovnice.

Webex Training

Korisnici mogu upravljati dijaloškim okvirom Dodjela sesije prekida pomoću tipkovnice.

Webex Training

Korisnici mogu upravljati dijaloškim okvirom izgubljenog traga pažnje pomoću tipkovnice.

Webex Training

Korisnici mogu upravljati povratnim informacijama i emotikonima pomoću tipkovnice.

Webex Training

Korisnici mogu upravljati dijaloškim okvirom Osobne preference pomoću tipkovnice.

Webex Training

Korisnici mogu upravljati pločom Testiranje pomoću tipkovnice.

Webex Training

Korisnici mogu upravljati dijaloškim okvirom Informacije o vježbanju pomoću tipkovnice.

Webex Training

Korisnici mogu upravljati dijaloškim okvirom Audio i video statistika pomoću tipkovnice.

Webex Training

Korisnici mogu upravljati dijaloškim okvirom Stanje anketiranja pomoću tipkovnice.

Webex Training

Korisnici mogu postaviti položaj čitača zaslona biračke ploče , a zatim pomoću tipkovnice kliknuti U redu.

Webex Training

Korisnici pomoću tipkovnice mogu upravljati gumbom Pošalji privatno na Q&A ploči.

Webex Training

Korisnici mogu upravljati dijaloškim okvirom Zajedničko korištenje multimedije pomoću tipkovnice.

Webex Training

Riješen je problem zbog kojih korisnici nisu mogli koristiti tipkovnicu za upravljanje karticama Telefon, SMS i Podsjeti u dijaloškom okviru Pozivanje i podsjećanje.

Webex Training

Riješen je problem zbog kojih korisnici nisu mogli koristiti tipkovnicu za pozivanje sudionika u dijaloškom okviru Pozivanje i podsjećanje.

Webex Training

Riješen je problem zbog kojih korisnici nisu mogli koristiti tipkovnicu za upravljanje dijaloškim okvirom Druga aplikacija prilikom zajedničkog korištenja.

Webex Training

Riješio je problem zbog čega korisnici nisu mogli koristiti tipkovnicu da bi promijenili vrstu anketnog pitanja koje su postavljali na panelu za ispitivanje javnog mnijenja.

Webex Training

Riješen je problem kada su korisnici odabrali polje za unos teksta na ploči s pitanjima i pritisnuli Shift+F10, izbornik koji se klika desnom tipkom miša pojavio na pogrešnom mjestu.

Webex Training

Riješen je problem zbog kojih korisnici nisu mogli koristiti tipkovnicu za slanje videozapisa na ploči Sudionici.

Webex Training

Riješili ste problem zbog kojih korisnici nisu mogli koristiti tipkovnicu za promjenu kartica u dijaloškom okviru Mogućnosti vježbanja.

Webex Training

Riješen je problem kada su korisnici dijelili radnu površinu i koristili tipkovnicu za prolazak kroz kontrole sastanka, bilo je teško vidjeti je li odabrana kontrola sastanka.

Webex Training

Riješen je problem kada su korisnici odabrali polje za unos teksta na ploči Breakout i pritisnuli Shift+F10, izbornik koji se klika desnom tipkom miša pojavio na pogrešnom mjestu.

Webex Training

Riješen je problem zbog kojih korisnici nisu mogli koristiti tipkovnicu za pristup ikoni Informacije u dijaloškom okviru Završna sesija vježbanja.

Webex Training

Riješen je problem zbog kojeg korisnici nisu mogli koristiti tipkovnicu za upravljanje dijaloškim okvirom Webex Access Anywhere prilikom zajedničkog korištenja udaljenog računala.

Webex Training

Riješili ste problem zbog čega bi se pritiskom na enter zatvorio dijaloški okvir čak i ako nisu odabrani U redu ili Odustani.

Webex Training

Riješili ste problem zbog kojih se sve riječi ne bi pojavile u dijaloškom okviru Mogućnosti vježbanja.

Webex Training

Riješen je problem zbog kojih bi se "Ne prikazuj više ovu poruku" preklapao s gumbom Zaustavi snimanje.

Webex Training

Riješen je problem zbog kojih korisnici nisu mogli koristiti tipkovnicu da bi odabrali mogućnosti u dijaloškom okviru Upravljanje telefonskim brojevima.

Webex Training

Riješen je problem zbog kojih korisnici nisu mogli otvoriti razgovor s drugim sudionikom.

Webex Training

Riješen je problem zbog kojih se simboli autorskih prava nisu ispravno pojavljivali.

Webex Training

Riješen je problem zbog kojih gumb Spremi nije preveden udijaloškom okviru Problem s izvješćem.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojih čitači zaslona ne bi najavili već odabrane mogućnosti u dijaloškom okviru Preference.

Webex Meetings

Riješio je problem zbog kojeg čitači zaslona nisu htjeli ispravno najaviti taj gumb Za čavrljanje kada su korisnici imali nove nepročitane poruke.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojih čitači zaslona ne bi ispravno najavili polje To na ploči Chat.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojeg gumbi u prikazu Nazovi drugu aplikaciju iz dijaloškog okvira Audioveza i videoveza nisu imali oznake.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojeg čitači zaslona nisu htjeli ispravno najavljivati gumbe na ploči Preglednik videozapisa dok je korisnik dijelio zaslon.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojih čitači zaslona ne bi ispravno najavili gumb Podigni ruku na popisu sudionika.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojeg čitači zaslona nisu ispravno označili mogućnosti u dijaloškom okviru Audio i videoveza.

Poboljšanja za Webex (WBS39.7)

Područje proizvoda

Opis

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojih će NVDA Čitač zaslona objaviti brojčanu vrijednost nakon najave kontrole sastanka.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojih čitači zaslona ne bi najavili dijaloški okvir za ispitivanje javnog mnijenja radi spremanja anketnih pitanja i odgovora.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojeg, ako korisnik dijeli svoj zaslon, čitatelji zaslona ne bi ispravno objavili nazive kontrola sastanka.

Poboljšanja za Webex (WBS39.6)

Područje proizvoda

Opis

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojeg obavijesti nisu trepnuli kada je korisnik primio poruku chata.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojih čitači zaslona nisu htjeli objaviti:

  • Telefonski brojevi za gumb Nazovi me udijaloškom okviru Audioveza i videoveza.

  • Gumb Nazovi moj video sustav.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojih čitači zaslona ne bi ispravno najavljivali sadržaj koji se može dijeliti.

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojeg čitači zaslona nisu htjeli objaviti obavijest da se sudionik pridružio sastanku.

Poboljšanja za Webex (WBS39.5)

Područje proizvoda

Opis

Webex Meetings Riješen je problem zbog kojih čitači zaslona koji koriste Windows nisu mogli zajednički koristiti ili pokrenuti videozapis.

Poboljšanja za Webex (WBS39.3)

Područje proizvoda

Opis

Webex Meetings

Riješen je problem zbog kojih sastanci web-exa korisnicima ne bi omogućili interakciju s dijaloškim okvirom Audioveza i videoveza prilikom uključivanja u sastanak. Korisnici su prvo morali zatvoriti i ponovno otvoriti dijalog.