U sljedećim tablicama navedeni su podržani preglednici za svaki podržani operacijski sustav te su navedene podržane značajke za svaki preglednik.

Microsoft Windows 8 ili Noviji (32-bitni/64-bitni)

Osobina

Internet Explorer 11 ili noviji

Rub 25 / EdgeHTML 13

Chrome 65 ili noviji

Firefox 48 ili noviji

Započinjanje/uključivanje u sastanak

Da

Da

Da

Da

Prijelaz na aplikaciju Cisco Webex za stolna računala

Da

Da

Da

Da

Prikaz zajedničkog zaslona, aplikacija ili datoteka

Da

Da

Da

Da

Prikaz medijskih datoteka

Ne

Ne

Ne

Ne

Prikaz zaslonske ploče i primjedbe

Da

Da

Da

Da

Razgovor

Da

Da

Da

Da

Telefonija (poziv ili poziv)

Da

Da

Da

Da

Povratak na videosustav

Da

Da

Da

Da

Pozivanje pomoću računala

Ne

Da (Edge 77.0.235.20 i noviji)

Da

Da

Primanje videozapisa

Ne

Da (Edge 42 i noviji)

720p, Multiway videozapis

720p, Multiway videozapis

Slanje videozapisa

Ne

Da (Edge 42 i noviji)

Do 720p

Do 720p

Dijeljenje sadržaja

Ne

Da (Edge 77.0.235.20 i noviji)

Da (Chrome 65+)

Da (Firefox 52+)

Mac OS X 10.13 ili noviji

Osobina

Safari 11.0 ili noviji

Chrome 65 ili noviji

Firefox 48 ili noviji

Započinjanje/uključivanje u sastanak

Da

Da

Da

Prijelaz na aplikaciju Cisco Webex za stolna računala

Da

Da

Da

Prikaz zajedničkog zaslona, aplikacija ili datoteka

Da

Da

Da

Prikaz medijskih datoteka

Ne

Ne

Ne

Prikaz zaslonske ploče i primjedbe

Da

Da

Da

Razgovor

Da

Da

Da

Telefonija (poziv ili poziv)

Da

Da

Da

Povratak na videosustav

Da

Da

Da

Pozivanje pomoću računala

Da

Da

Da

Primanje videozapisa

720p, Multiway videozapis

720p, Multiway videozapis

720p, Multiway videozapis

Slanje videozapisa

540p

Do 720p

Do 720p

Dijeljenje sadržaja

Ne

Da (Chrome 65+)

Da (Firefox 52+)

Chromebook

Osobina

Chrome 65 ili noviji

Započinjanje/uključivanje u sastanak

Da

Podrška za Modern View

Webex Meetings: Da

Webex događaji (klasični) i Webex trening: Sudionici koji se pridruže događajima i obuci prema zadanim postavkama mogu pokrenuti web-aplikaciju Webex sastanci na Chromebooku u klasičnom prikazu.

Prijelaz na aplikaciju Cisco Webex za stolna računala

Ne

Chrome OS nije podržan u aplikaciji za stolna računala.

Prikaz zajedničkog zaslona, aplikacija ili datoteka

Da

Prikaz medijskih datoteka

Ne

Prikaz zaslonske ploče i primjedbe

Da

Razgovor

Da

Telefonija (poziv ili poziv)

Da

Povratak na videosustav

Da

Pozivanje pomoću računala

Da

Primanje videozapisa

720p, Multiway videozapis

Slanje videozapisa

Do 720p

Dijeljenje sadržaja

Da (Chrome 65+)

Linux (32-bitni/64-bitni): Ubuntu 14.x ili noviji, OpenSuSE 13.x ili noviji, Fedora 18 ili noviji, Crveni šešir 6 ili noviji i Debian 8.x ili noviji


CentOS operativni sustav nije podržan. Kao zaobilazno rješenje pokušajte nadograditi na najnoviju verziju preglednika.

Osobina

Firefox 48 ili noviji

Chrome 65 ili noviji

Krom

Započinjanje/uključivanje u sastanak

Da

Da

Da

Pokretanje/pridruživanje osobnoj sobi

Da

Da

Da

Prijelaz na aplikaciju Cisco Webex za stolna računala

Da

n.d.

n.d.

Prikaz zajedničkog zaslona, aplikacija ili datoteka

Da

Da

Da

Prikaz medijskih datoteka

Ne

Ne

Ne

Prikaz zaslonske ploče i primjedbe

Da

Da

Da

Razgovor

Da

Da

Da

Telefonija (poziv ili poziv)

Da

Da

Da

Povratak na videosustav

Da

Da

Da

Pozivanje pomoću računala

Da

Da

Ne

Primanje videozapisa

720p, Multiway videozapis

720p, Multiway videozapis

Ne

Slanje videozapisa

Do 720p

Do 720p

Ne

Dijeljenje sadržaja

Da (Firefox 52+)

Da (Chrome 65+)

Ne

Poznati problemi i ograničenja:

  • U nekim verzijama Linuxa korisnici moraju proaktivno instalirati i aktivirati dodatak "OpenH264 Video Codec koji pruža Cisco Systems, Inc." kako bi video, nazvali moje računalo i značajke dijeljenja sadržaja za rad u Firefoxu.

  • Dijeljenje sadržaja ne funkcionira u Linux verzijama koje koriste Wayland kao svoj sustav upravljanja prikazom (kao što je Fedora 25 i noviji), zbog problema s API-jem za dijeljenje zaslona WebRTC.

  • Slanje i primanje videozapisa ne funkcionira u Fedori 28 zbog problema s kodekom H.264.

  • Linux klijenti nisu podržani za end-to-end enkripciju.

Saznajte više