Следващите таблици изброяват поддържаните браузъри за всяка поддържана операционна система и отбележете поддържаните функции за всеки браузър.

Microsoft Windows 8 или по-нова версия (32-битова/ 64-битова)

Черта

Internet Explorer 11 или по-нова версия

Край 25 / КрайHTML 13

Хром 65 или по-нова версия

Firefox 48 или по-нова версия

Стартиране/присъединяване към събрание

Да

Да

Да

Да

Превключване към настолното приложение Cisco Webex

Да

Да

Да

Да

Преглед на споделен екран, приложения или файлове

Да

Да

Да

Да

Преглед на мултимедийни файлове

Не

Не

Не

Не

Преглед на бяла дъска и анотация

Да

Да

Да

Да

Чат

Да

Да

Да

Да

Телефония (Повикване или Обаждане до мен)

Да

Да

Да

Да

Повикване обратно към видео система

Да

Да

Да

Да

Повикване чрез компютър

Не

Да (Edge 77.0.235.20 и по-нова версия)

Да

Да

Получаване на видео

Не

Да (Edge 42 и по-нова версия)

720p, Мултиуей видео

720p, Мултиуей видео

Изпращане на видео

Не

Да (Edge 42 и по-нова версия)

До 720p

До 720p

Споделяне на съдържание

Не

Да (Edge 77.0.235.20 и по-нова версия)

Да (Хром 65+)

Да (Firefox 52+)

Mac OS X 10.13 или по-нова версия

Черта

Сафари 11.0 или по-късно

Хром 65 или по-нова версия

Firefox 48 или по-нова версия

Стартиране/присъединяване към събрание

Да

Да

Да

Превключване към настолното приложение Cisco Webex

Да

Да

Да

Преглед на споделен екран, приложения или файлове

Да

Да

Да

Преглед на мултимедийни файлове

Не

Не

Не

Преглед на бяла дъска и анотация

Да

Да

Да

Чат

Да

Да

Да

Телефония (Повикване или Обаждане до мен)

Да

Да

Да

Повикване обратно към видео система

Да

Да

Да

Повикване чрез компютър

Да

Да

Да

Получаване на видео

720p, Мултиуей видео

720p, Мултиуей видео

720p, Мултиуей видео

Изпращане на видео

540p

До 720p

До 720p

Споделяне на съдържание

Не

Да (Хром 65+)

Да (Firefox 52+)

Chromebook

Черта

Хром 65 или по-нова версия

Стартиране/присъединяване към събрание

Да

Поддръжка на Modern View

Webex Meetings: Да

Уебекс Събития (класически) и Уебекс обучение: Участниците, които се присъединяват към събития и обучение, могат да стартират уеб приложението Webex Meetings в Chromebook в Класически изглед по подразбиране.

Превключване към настолното приложение Cisco Webex

Не

Chrome OS не се поддържа на настолното приложение.

Преглед на споделен екран, приложения или файлове

Да

Преглед на мултимедийни файлове

Не

Преглед на бяла дъска и анотация

Да

Чат

Да

Телефония (Повикване или Обаждане до мен)

Да

Повикване обратно към видео система

Да

Повикване чрез компютър

Да

Получаване на видео

720p, Мултиуей видео

Изпращане на видео

До 720p

Споделяне на съдържание

Да (Хром 65+)

Linux (32-битов / 64-битов): Ubuntu 14.x или по-нова версия, OpenSuSE 13.x или по-нова версия, Fedora 18 или по-нова, Червена шапка 6 или по-нова, и Дебиан 8.x или по-нова версия


Операционната система CentOS не се поддържа. Като решение опитайте да надстроите до най-новата версия на браузъра си.

Черта

Firefox 48 или по-нова версия

Chrome 65 или по-нова версия

Хром

Стартиране/присъединяване към събрание

Да

Да

Да

Стартиране/присъединяване към лична стая

Да

Да

Да

Превключване към настолното приложение Cisco Webex

Да

Няма

Няма

Преглед на споделен екран, приложения или файлове

Да

Да

Да

Преглед на мултимедийни файлове

Не

Не

Не

Преглед на бяла дъска и анотация

Да

Да

Да

Чат

Да

Да

Да

Телефония (Повикване или Обаждане до мен)

Да

Да

Да

Повикване обратно към видео система

Да

Да

Да

Повикване чрез компютър

Да

Да

Не

Получаване на видео

720p, Мултиуей видео

720p, Мултиуей видео

Не

Изпращане на видео

До 720p

До 720p

Не

Споделяне на съдържание

Да (Firefox 52+)

Да (Хром 65+)

Не

Известни проблеми и ограничения:

  • В някои версии на Linux потребителите трябва проактивно да инсталират и активират плъгина "OpenH264 Video Codec, предоставен от Cisco Systems, Inc.", за да може видеото, да се обади на компютъра ми и функциите за споделяне на съдържание да работят във Firefox.

  • Споделянето на съдържание не работи във версии на Linux, които използват Wayland като тяхната система за управление на дисплея (като Fedora 25 и по-нови версии), поради проблем с API за споделяне на екрана на WebRTC.

  • Изпращането и получаването на видео не работи във Fedora 28 поради проблем с кодека H.264.

  • Linux клиенти не се поддържат за криптиране от край до край.

Научете повече