Kako se mogu obratiti australskom timu za korporativnu podršku (CST AUS)?

Kako mogu kontaktirati odjel CST u Australiji?

Koji je telefonski broj za CST Australija?

Kako se mogu obratiti australskom timu za korporativnu podršku?


Otopina:

Podaci za kontakt australskog tima za uspjeh klijenata su sljedeći:

  • Besplatna cestarina u Australiji: 1800 493 239 (opcija 3)
  • Novozelandska besplatna cestarina: Novi Zeland 0508 555 607 (opcija 3)
  • Online na http://www.webex.com/au
    • Napomena: kritična pitanja treba preusmjeriti putem telefona radi neposredne pozornosti jer je vrijeme preokreta na svim internetskim ulaznicama za podršku 2 radna dana.

Australski tim za korporativnu podršku (CST) dostupan je 24 X 7.

Je li taj članak bio koristan?