Kako da kontaktiram Australijski tim za korporativnu podršku (CST AUS)?

Kako da kontaktiram CST odeljenje Australije?

Koji je broj telefona za CST Australiju?

Kako da stupim u kontakt sa Timom za korporativnu podršku Australije?


Rešenje:

Kontakt informacije za Australijski klijentski tim za uspeh su sledeće:

  • Australia Toll Free: 1800 493 239 (opcija 3)
  • Besplatna naplatna rampa na Novom Zelandu: Novi Zeland 0508 555 607 (opcija 3)
  • Na mreži na http://www.webex.com/au
    • Napomena: kritična pitanja treba usmeriti preko telefona radi neposredne pažnje jer je vreme preokreta na svim onlajn kartama za podršku 2 poslovna dana.

Australijski tim za korporativnu podršku (CST) dostupan je 24 X 7.

Da li je ovaj članak bio koristan?