Gdje je Webex softver instaliran na Macu?

Gdje je webex softver instaliran na Macu?

Gdje je webex trening instaliran na Macu?

Gdje su Webex događaji instalirani na Macu?

Gdje je webex podrška instalirana na Macu?

Gdje su Webex datoteke pohranjene na Macu?

Gdje se nalaze instalacijske datoteke Webexa u mac OS X10.7 Lion?


Otopina:

U nastavku pogledajte mjesta instalacije na Macu:

Aplikacija za sastanke : $Home/Library/Application Support/Webex Folder/
GPC plug-in: $Home/Biblioteka/Internetski dodaci/

Mapa ~/Biblioteka možda je skrivena*.

Pokažite korisniku ~/Library
Launch Terminal from Spotlight ili Launchpad -> Utilities i unesite sljedeću naredbu za prikaz ili skrivanje direktorija:
> chflags nohidden ~/Library/

Mapa biblioteke korisnika odmah će ponovno postati vidljiva. Vraćanje ovog vraćanja na standardnu postavku Lava također je jednostavno:

Sakrij korisnika ~/biblioteka
Ovo se vraća na zadanu postavku skrivanja direktorija korisničke
biblioteke: > skrivene chflags ~/Library

Promjene stupaju na snagu odmah, a Biblioteka postaje nevidljiva korisniku

Je li taj članak bio koristan?