Cisco Jabber Apple Watch app nije instaliran

Cisco Jabber Apple Watch app nije instaliran

Ja ne moći vidjeti Cisco Jabber app na moj primijeniti na bdjeti nakon uvođenje u službu.

Nakon pokretanja Apple Watch, dotaknite Općenito i uključite automatsku instalaciju aplikacije.

Je li taj članak bio koristan?