Za pristup glasovnim porukama izravno u Webexu nije vam potreban PIN .

Da biste vidjeli za koju ste uslugu pozivanja postavljeni, pročitajte članak Webex | Saznajte koju uslugu poziva imate.

Otvorite Govorna pošta , odaberite poruku, a zatim je slušajte na jedan od sljedećih načina:

  • Desnom tipkom miša kliknite poruku i odaberite Reproduciraj glasovnu poruku.
  • Kliknite Reproduciraj u prozoru koji se otvara udesno.

Na dohvat ruke vam je nekoliko drugih mogućnosti: nazovite osobu zvukom ili videozapisom, izbrišite poruku ili označite poruku kao pročitanu.

Vaše glasovne poruke mogu prikazivati jedan od sljedećih pokazatelja:

  • Uskličnik – označava hitnu, važnu glasovnu poruku.

  • Tipka – označava privatnu glasovnu poruku. Privatne poruke ne možete prosljeđivati drugim osobama.

  • Zaključavanje (samo pozivanje u Webexu (unified CM) – označava sigurnu glasovnu poruku. Svaki put kada reproducirate poruku, ona se preuzima, a zatim se lokalna datoteka briše kada završite.


Ako administrator nije postavio govornu poštu na taj način, možete kliknuti Nazovi govornu poštu i slijediti upute za slušanje poruka. Također možete pristupiti više značajki govorne pošte, kao što su stvaranje personaliziranog pozdrava, slanje poruke i još mnogo toga. Za pristup tim značajkama potreban vam je PIN – upotrijebite postupak postavljanja PIN-a ili se obratite administratoru ako ne možete stvoriti PIN.

Provjerite je li PIN pri ruci. Trebat će vam da slušate svoje poruke i upravljate govornom poštom.

Da biste vidjeli za koju ste telefonsku uslugu postavljeni, pročitajte članak Webex | Saznajte koju uslugu poziva imate.

1

Idite na , a zatim dodirnite Govorna pošta pri vrhu povijesti poziva .

2

Odaberite poruku, a zatim u prozoru s informacijama govorne pošte dodirnite Reproduciraj .

Na dohvat ruke vam je nekoliko drugih mogućnosti: nazovite osobu natrag, izbrišite poruku ili označite poruku kao pročitanu.

3

Ako ste postavljeni za pozivanje u Webexu (Unified CM), nakon što poslušate poruku, možete je poslati u mapu Smeće. Prstom prijeđite ulijevo po poruci, a zatim dodirnite Izbriši. Ako trebate oporaviti poruku jer ste je slučajno izbrisali, idite u mapu Smeće, dodirnite poruku, a zatim odaberite Oporavi.

4

Dodirnite , odaberite Nazovi govornu poštu , azatim slijedite upute za pristup većem broju značajki govorne pošte, kao što su stvaranje personaliziranog pozdrava, slanje poruke i još mnogo toga. Za pristup tim značajkama potreban vam je PIN. Ako ne možete stvoriti PIN, obratite se administratoru.