Kada zrcalite sliku, vaša slika u snimkama i videozapisima prikazuje se u vodoravnoj reverziji.

1

Otvorite aplikaciju Cisco Desk Camera.

2

Kliknite Ikona Flip U gornjem desnom kutu videookvira.