Když převrátíte obraz, obraz na snímcích a video se zobrazí vodorovně.

1

Otevřete aplikaci Cisco Desk Camera.

2

Klepne Ikona převrátit V pravém horním rohu snímku videa.