Traku za pretraživanje pri vrhu stranice možete koristiti za pretraživanje sastanaka, događaja, snimki i transkripata da biste pronašli važan trenutak u sastanku ili webinaru. Zatim možete reproducirati samo zvuk tog trenutka u sastanku ili webinaru ili pregledati detalje o sastanku ili webinaru.
Traženje riječi ili izraza

Ako transkript nije stvoren za sastanak ili webinar ili ako su se sastanak ili webinar dogodili prije nego što je na web-mjestu omogućen Pomoćnik zaWebex ,ključna riječ se pronalazi samo ako je korištena u naslovu sastanka ili webinara.

Prije nego što počnete

Webex asistent dostupan je u sastancima.

Počevši od ažuriranja 41.6, dostupan je i u načinu rada Za događaje (novi)webinar za tarife koje podržavaju do 10.000 korisnika i kao dodatak za tarife koje podržavaju do 1000 korisnika.

U ažuriranju 41.7 sastanci su započeli ili su im se pridružili iz web-aplikacije Webex koji nisu u potpunosti opremljeni sastanci podržavaju Webex assistant. Sastanci započeti ili spojeni iz prostora ne podržavaju Pomoćnika za Webex.

1

Na traci za pretraživanje upišite riječ ili izraz koji tražite.

Upišite riječ u traku za pretraživanje
2

Odaberite bilo koju stavku u rezultatima pretraživanja.