Cisco sustavi i digitalna rijeka

Za korisnike usluga diljem svijeta koristimo dva trgovca za fakturiranje Webex računa: Cisco sustavi i Digitalna rijeka. U ovom se članku navode primjeri faktura koji će vam pomoći razumjeti mjesečne troškove.

Pronalaženje nedavne fakture

Idi na: Upravljanje računom > karticu Naplata i kliknite pokraj željene fakture za preuzimanje.

Ova faktura primjer je pretplate s planom Meet + Call i neke međunarodne upotrebe poziva. Webex Meet planovi i Webex Call planovi su stavke i naplaćuju se zasebno.

  • 1: Meet licence plana koje naplaćuju Cisco Webex ili Cisco Systems na karticu u datoteci.

  • 2: Licence za plan poziva i međunarodni pozivi - naplaćeni na karticu u datoteci tvrtke BroadSoft Adaption LLC.

    Pojedinosti o usluzi uključuju troškove za odlazne tarife poziva3, telefonske brojeve4i međunarodnu upotrebupoziva5. Računi također uključuju naknade i poreze, informacije o aktivnostima poziva i naknade za korištenje međunarodnih poziva (ako je primjenjivo). Nema dodatne naknade za telefonske brojeve priključka.


    Stavke 1–4 su unaprijed plaćene usluge. Naknade za međunarodne pozive naplaćuju se nakon upotrebe.

Ova je faktura primjer pretplate na Starter tarifu u mjesečnom ciklusu naplate. To je unaprijed plaćena naknada koja kupcu omogućuje korištenje premium proizvoda Meetings za sljedeći mjesec.