Cisco Sistemi i Digitalna reka

Korisnicima usluga širom sveta, koristimo dva trgovca za fakturisanje Webex naloga : Cisco Systems i Digital River. Ovaj članak pruža primere fakture koji vam pomažu da razumete mesečne troškove.

Pronalaženje nedavne fakture

Idite u: Kartica "> naloga" i kliknite pored željene fakture za preuzimanje.

Ova faktura je primer pretplate sa planom Meet + Call i nekom upotrebom međunarodnog poziva. Webex Meet planovi i Planovi Webex poziva se posebno stavkuju i naplaćuju.

  • 1: Upoznajte planske licence koje Cisco Webex ili Cisco Systems naplaćuju kartici.

  • 2: Call plan licenses and international calling-charged to the card on file by BroadSoft Adaption LLC.

    Detalji usluge uključuju troškove za odlazne planove poziva3, brojeve telefona4i korišćenje međunarodnog poziva5. Fakture takođe uključuju primenljive naknade i poreze, informacije o aktivnostima poziva i troškove korišćenja za međunarodne pozive (kada je to primenljivo). Nema dodatne naknade za brojeve telefona porta.


    Artikli 1–4 su priplaćene usluge. Međunarodne optužbe za pozivanje se naplaćuje posle upotrebe.

Ova faktura je primer pretplate na Starter plan u mesečnom ciklusu naplate. To je avansna naplata koja omogućava kupcu da koristi premium Proizvod za sastanke za naredni mesec.