Prije nego što počnete

Postavite uređaj Google Home da biste počeli kontrolirati aplikaciju Webex sastanci.

1

Otvorite Google asistenta i dodirnite Istraži.

2

Na stranici Istraživanje koja će se otvoriti dodirnite svoju profilnu sliku, dodirnite Račun , azatim odaberite račun koji želite povezati s uređajem Google Home.

3

Ponovno otvorite Google asistent tako da kažete "U redu Google".

4

Izgovorite "Razgovaraj s Webexom" da biste otvorili aplikaciju Webex sastanci.

5

Izgovorite "Popis sastanaka" da biste trebali povezati svoj Webex račun s uređajem.

6

Unesite e-poštu, a zatim dodirnite Dalje, odaberite web-mjesto koje želite koristiti, unesite lozinku, a zatim dodirnite Nastavi.


 

Vaš račun povezan s Google asistentom ne mora biti isti račun koji upotrebljavate za prijavu na Webex sastanke.

7

Nakon što se od vas zatraži da integrirate Google asistenta s Webex sastancima, dodirnite Prihvati.

8

Izgovorite "Da" kada Google asistent zatraži vašu lokaciju kako bi izračunao vrijeme početka sastanka.