Ha törölte a fejhallgató Bluetooth-párosításait, vagy ki kell cserélnie az adaptert, akkor újra párosíthatja az USB-adaptert.

1

Csatlakoztassa az USB-adaptert a kiválasztott eszközhöz.

2

Egy toll vagy egy gemkapocs segítségével négy másodpercig tartsa nyomva az USB-adapter Párosítás gombját. Az adapter tetején látható kék LED villogni kezd, amikor az adapter párosítási módba lép.

Az USB-adapter gombja
3

A fejhallgatón tolja el és tartsa ott két másodpercig a Be-ki kapcsoló/Bluetooth kapcsolót. Az adapter és a fejhallgató párosítása automatikusan megtörténik. Amikor az adapter csatlakozott, a tetején látható LED folyamatosan, kék fénnyel világít.

1. táblázat: Az USB-adapter LED jelzőfényének állapota

Az USB LED jelzőfénye

Az adapter állapota

A LED folyamatosan, kék fénnyel világít.

Az USB-adapter csatlakoztatva van a fejhallgatóhoz.

A LED kéken villog.

Az USB-adapter párosítási módban van.

A LED 10 másodpercig villog, majd kialszik.

Az USB-adapter nem találja a mentett fejhallgatót. A fejhallgató és az adapter párosítása automatikusan megtörténik, amikor bekapcsolják a fejhallgatót, és az kevesebb mint két aktív Bluetooth-kapcsolattal rendelkezik. Ha az összes Bluetooth-párosítást törölte a fejhallgatóról, állítsa az adaptert és a fejhallgatót is párosítási módba, hogy újracsatlakoztathassa őket.