Afhankelijk van hoe uw Webex-site is geconfigureerd, kan de audio van MP4-opnamen van de vergadering worden ingesteld om automatisch te worden transcriptie. Sitebeheerders kunnen deze functionaliteit inschakelen voor iedereen, voor bepaalde gebruikers of u toestaan deze zelf in of uit te schakelen. Zie voor meer informatie Opnametranscripties maken in Cisco Webex Meetings en Events.

Hosts kunnen de transcriptie uitsluiten als ze niet willen dat anderen deze kunnen zien wanneer ze de opname afspelen.

1

Speel de opname van de vergadering af.

De transcriptie wordt rechts van de video weergegeven.
2

Als u een trefwoord in de transcriptie wilt vinden, typt u een woord of zin in het zoekvak.

Overeenkomende resultaten worden gemarkeerd in de transcriptie.
3

Als u de host van de vergadering bent en de tekst van de transcriptie wilt bewerken, klikt u op het potloodpictogram naast de tekst die u wilt bewerken, bewerkt u de tekst en klikt u op Opslaan .