1

Selecteer opnamen aan de linkerkant navigatiebalk.

Op de pagina Mijn opgenomen vergaderingen kunt u opnamen zien voor alle Webex vergaderingen, gebeurtenissen en trainingssessies die u hebt gehost en opgenomen.

Mijn opgenomen vergaderingen
2

Selecteer meer naast de naam van de opname en selecteer vervolgens bewerken.

3

Bewerk de naam en beschrijving en kies welke deelvensters u wilt opnemen in de opname.

4

Schakel het selectievakje transcripties uit als er een transcriptie is gemaakt , maar u niet wilt dat anderen deze kunnen zien wanneer ze de opname afspelen.

De transcriptie uitsluiten is alleen beschikbaar voor video-georiënteerde MP4-opnamen in Webex Meetings en Webex Events voor WBS 39.7 en latere versies. Als u wilt weten welke versie u gebruikt, raadpleegt u het versienummer van uw Cisco Webex meetings.

5

Selecteer Opslaan.