Een vergaderingsopname afspelen

Hosts kunnen ook de koppeling voor elk van hun opnamen delen. Als u een vergadering, webinar of trainingssessie hebt gemist, vraagt u de host om een koppeling naar de opname. Zelfs als u oorspronkelijk niet was uitgenodigd, kan de host u nog steeds een koppeling naar de opname geven.

Afhankelijk van de bestandsgrootte en bandbreedte kan het tot 24 uur duren voordat een opname gereed is.

Afhankelijk van de instellingen van uw organisatie geeft Webex elke keer dat u een opname downloadt of afspeelt een vrijwaring weer. Accepteer de voorwaarden van de disclaimer om door te gaan.

1

Voer, afhankelijk van uw functie, een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de host bent, meldt u zich aan bij Gebruikershub, gaat u naar Opnamen en zoekt u de opname die u wilt afspelen en klikt u erop.
  • Als u een genodigde of deelnemer bent, selecteert u de koppeling in de e-mail die u van de host hebt ontvangen. Als de host een webkoppeling naar de opname heeft gegeven, plakt u deze in uw browser.
2

Wanneer de speler verschijnt, selecteer je Play.

3

Gebruik de Fast Forward-knop van 10 secondenen rewindknop van 10 secondenom de belangrijkste punten van een vergadering te vinden.


 

Als er een disclaimer wordt weergegeven, selecteert u Accepteren om de voorwaarden te accepteren en door te gaan.

U kunt er ook voor kiezen om alleen naar een bepaalde spreker te luisteren wanneer u een opname afspeelt.

4

Als de host hoofdstukken aan de opname heeft toegevoegd, selecteert u er een om rechtstreeks naar de tijd te gaan die aan het hoofdstuk is gekoppeld.

5

(Optioneel) Klik op een van de volgende paneelpictogrammen om dat deelvenster weer te geven tijdens het afspelen van een MP4-opname.

DeelvensterAls u wilt weergeven, selecteert u
TranscriptieTranscriptie
HoofdstukkenHoofdstukken
DeelnemersDeelnemersparticipants
ChattenChattenchat
EnquêteEnquêtepolls
Vraag en antwoordVraag en antwoord

 
Klik als host op Bewerkeneditkies vervolgens welke deelvensters u in de opname wilt weergeven.
6

(Optioneel) Selecteer Downloadenom de opname op uw computer op te slaan.

Als er een disclaimer wordt weergegeven, selecteert u Accepteren om de voorwaarden te accepteren en door te gaan.

Opname-indeling

Opnamen in de cloud gebruiken de nieuwste versie van de MP4-indeling, die compatibel is met alle belangrijke mediaspelers:


 
Als u problemen ondervindt met het afspelen van opnamen, kunt u deze via een andere app afspelen of de opname naar een andere indeling converteren met behulp van een videoconversietool van derden, zoals FFmpeg.
Tabel 1. Specificaties MP4
FunctieSpecificatie
Codecavc1.640033,mp4a.40.2
Merkeniso6/iso6,dsms,msix,dash
Profieleniso6,dsms,msix,dash
GefragmenteerdJa

Een Webex-gespreksopname afspelen

U kunt gespreksopnamen openen, downloaden en afspelen via de User Hub.

1

Meld u aan bij User Hub, ga naar de Opnamen en selecteer Bellen.

Op het tabblad Bellen worden de opnamen weergegeven voor de gesprekken die u hebt gestart.
2

Zoek de opname in de lijst en klik op de opname die u wilt afspelen.

3

Wanneer de speler verschijnt, selecteer je Play.

4

Selecteer Downloadenom de opname op uw computer op te slaan.

Als er een disclaimer wordt weergegeven, selecteert u Accepteren om de voorwaarden te accepteren en door te gaan. De gespreksopnamen worden opgeslagen in een MP3-indeling.