Als u geen openbare koppeling opneemt, moeten kijkers zich aanmelden bij de Webex-site om de opname te kunnen bekijken.

1

Selecteer Opnamen aan de linkerkant navigatiebalk.

Op de Mijn opgenomen vergaderingen worden de opnamen weergegeven van alle Webex-vergaderingen, -gebeurtenissen en -trainingssessies die u hebt gehost en opgenomen.

Mijn opgenomen vergaderingen.
2

Selecteer Delen naast de naam van deDelen opname.

3

In het delen dialoogvenster u de details van de e-mail die u wilt verzenden:

Opname delen dialoogvenster.

  • Voer de e-mailadressen in, gescheiden door komma's, van alle ontvangers.

  • Voer het bericht in dat u wilt opnemen.

  • Kies wie de opname mag bekijken. Als u de opname ontoegankelijk wilt maken voor iedereen met de URL, kunt u de koppeling uitschakelen. Selecteer Schakelen, en selecteer vervolgens OK .

  • U kunt voorkomen dat onbevoegde gebruikers toegang hebben tot de opname. Vink het selectievakje Wachtwoordbeveiliging aan en voer het wachtwoord in dat ontvangers moeten invoeren om de opname af te spelen.

4

Selecteer Opslaan.

Webex verzendt een e-mail met een koppeling naar de opname naar elke ontvanger.
Koppeling voor opname e-mailbericht.