Klik op profielfoto, kies Instellingen , selecteer Meldingen en kies Meldingendempen.

Klik op profielfoto, kies Voorkeuren , selecteer Meldingen en kies Meldingendempen.

Wanneer uw scherm vergrendeld is, kunt u het scherm vegen om de Webex-oproep te beantwoorden zonder dat u eerst het scherm moet ontgrendelen. U kunt uw instellingen echter wijzigen om te vereisen dat u eerst uw scherm ontgrendelt.

Tik op profielfoto , kies Meldingen en schakel Volledig-scherm-een-op-een-gespreksmeldingenuit.