Berichten markeren

Als u door uw berichten bladert in Cisco Webex Teams, kunt u belang rijke berichten markeren zodat u deze later kunt opvolgen of ze als referentie kunt opslaan. Items die u markeert, worden toegevoegd aan de lijst met vlaggen en worden gesorteerd op de datum waarop u ze hebt gemarkeerd. U kunt Maxi maal 200 gemarkeerde berichten hebben.

Beweeg de muis over het bericht en klik op de markering . U ziet een blauwe vlag naast de profielfoto van de persoon en aan de rechter kant van het bericht.

U kunt op elk gewenst moment naar het gemarkeerde bericht terugkeren. Klik op filter om uw filters te bekijken en ga vervolgens naar markeringen.


 

U kunt op de markering in het bericht klikken om deze te verwijderen of u kunt de lijst met vlaggen opschonen door op de vlag naast de ruimte te klikken.

Raak het bericht aan en houd het ingedrukt en kies markering.

U kunt op elk gewenst moment naar het gemarkeerde bericht terugkeren. Tik op om uw beschik bare filters te bekijken en ga vervolgens naar markeringen.

Als u de markering uit een bericht wilt verwijderen, moet u het bericht opnieuw aanraken en de markering opheffen kiezen .


 

Als u de lijst met vlaggen wilt opschonen , kunt u naar links swipen om deze uit de lijst te verwijderen.

Raak het bericht aan en houd het ingedrukt en kies markering.

U kunt op elk gewenst moment naar het gemarkeerde bericht terugkeren. Tik op om uw beschik bare filters te bekijken en ga vervolgens naar markeringen.

Als u de markering uit een bericht wilt verwijderen, moet u het bericht opnieuw aanraken en de markering opheffen kiezen .

Beweeg de muis over het bericht en klik op de markering . U ziet een blauwe vlag naast de profielfoto van de persoon en aan de rechter kant van het bericht.

U kunt op elk gewenst moment naar het gemarkeerde bericht terugkeren. U hoeft alleen maar op zoeken te klikken en naar markeringen te gaan .

U kunt op de markering in het bericht klikken om deze te verwijderen of u kunt de lijst met vlaggen opschonen door op de vlag naast de ruimte te klikken.