Kies hoe u wilt deelnemen aan de vergadering:

 • Kies het videoadres via een op standaarden gebaseerd videosysteem of een Webex-ruimte of bureau-apparaat.

   
  U kunt het videoadres vinden in de agenda-uitnodiging. Als de vergadering aan een ruimte is gekoppeld, vindt u ook het videoadres in de ruimte. Klik in de ruimte op Plannen en selecteer de vergadering. Het videoadres wordt weergegeven onder Vergaderingomschrijving.
 • Tik op de knop Deelnemen vanaf een op standaarden gebaseerd videosysteem of een Webex-ruimte of bureau-apparaat.
 • Neem automatisch deel aan de vergadering. U kunt automatisch deelnemen vanuit uw app nadat iemand deel genomen aan de vergadering vanaf een ruimteapparaat en u uw Webex-app hebt ingeschakeld om automatisch verbinding te maken met de vergadering. Als u automatisch vanuit de Webex-app op uw computer of mobiele apparaat wilt deelnemen aan een vergadering vanuit een ruimte, moet u lid zijn van de ruimte waarmee de vergadering is gekoppeld.
 • Kies het vergaderingsnummer in de agenda-uitnodiging en neem een voorvoegsel, achtervoegsel of beide op. Deze functie is alleen beschikbaar voor cloud-geregistreerde Webex-ruimte- of bureauapparaten. Uw beheerder heeft de optie om deze functie in te schakelen en te bepalen welke tekens nodig zijn voor het voorvoegsel, achtervoegsel of beide. Hierdoor kunt u het vergaderingsnummer invoeren in plaats van het videoadres, zoals in de volgende voorbeelden wordt getoond.
  • Als het vergaderingsnummer 987654321 is en uw beheerder een voorvoegsel *77* heeft opgegeven, kunt u aan de vergadering deelnemen door *77*987654321 tekiezen.

  • Als het vergaderingsnummer 987654321 is en uw beheerder een achtervoegsel met # heeft opgegeven, kunt u aan de vergadering deelnemen door 987654321# tekiezen.

  • Als het vergaderingsnummer 987654321 is en uw beheerder heeft aangegeven dat zowel een voorvoegsel van *77* als een achtervoegsel van # vereist zijn, kunt u aan de vergadering deelnemen door *77*987654321# tekiezen.

De knop Deelnemen wordt vijf minuten voor de geplande begintijd voor Webex-ruimte- en bureau-apparaten weergegeven als het apparaat is gepland als een ruimteresource en als u Cisco Webex hybride agendaservice en Microsoft Exchange, Microsoft Office 365 of Google Agenda voor G Suite hebt.

Als de vergadering is gekoppeld aan een ruimte waar u geen lid van bent, wacht u in de lobby tot een ander lid van de ruimte deel heeft.