Velg hvordan du vil bli med i møtet:

 • Ring videoadressen fra et standardbasert videosystem eller et Webex-rom eller en bordenhet.

   
  Du finner videoadressen i kalenderinvitasjonen. Hvis møtet er knyttet til et Space, kan du også finne videoadressen fra spacet. Klikk Planlegg på området, og velg møtet. Videoadressen vises under Møtebeskrivelse.
 • Trykk på Bli med-knappen fra et standardbasert videosystem eller et Webex-rom eller bordenhet.
 • Bli med i møtet automatisk. Du kan automatisk bli med fra appen din etter at noen har blitt med i møtet fra en romenhet, og du har Webex-appen din aktivert for å koble til automatisk med den. Hvis du vil bli med i et møte fra et Space automatisk fra Webex-appen på datamaskinen eller mobilenheten, må du være medlem av spacet som møtet er knyttet til.
 • Slå møtenummeret fra kalenderinvitasjonen, og ta med et prefiks, suffiks eller begge deler. Funksjonen er bare tilgjengelig for skyregistrerte Webex-rom- eller bordenheter. Systemansvarlig har muligheten til å aktivere denne funksjonen og definere hvilke tegn som er nødvendige for prefikset, suffikset eller begge deler, slik at du kan slå møtenummeret i stedet for videoadressen, som vist i følgende eksempler:
  • Hvis møtenummeret er 987654321, og systemansvarlig har angitt et prefiks for *77*, kan du bli med i møtet ved å ringe *77*987654321.

  • Hvis møtenummeret er 987654321, og administratoren har angitt et suffiks med #, kan du bli med i møtet ved å ringe 987654321#.

  • Hvis møtenummeret er 987654321, og systemansvarlig har angitt at både et prefiks for *77* og et suffiks av # kreves, kan du bli med i møtet ved å ringe *77*987654321#.

Bli med-knappen vises 5 minutter før planlagt starttidspunkt for Webex-rom- og bordenheter hvis enheten er planlagt som en romressurs, og hvis du har Cisco Webex Hybrid Calendar Service og Microsoft Exchange, Microsoft Office 365 eller Google Kalender for G Suite.

Hvis møtet er knyttet til et Space du ikke er medlem av, venter du i lobbyen til et annet medlem av Spacet er blitt med.