Configureer het inschrijfformulier voor Webex-gebeurtenissen in Cisco Webex-sitebeheer

Sitebeheerders kunnen de inschrijfformulieren aanpassen die hosts van gebeurtenissen op hun Webex-site gebruiken.

Pas de Cisco Webex Het inschrijfformulier voor gebeurtenissen

Hosts van gebeurtenissen kunnen het standaardinschrijfformulier verder wijzigen wanneer ze een gebeurtenis plannen.

  1Meld u aan bij Webex Sitebeheer en ga naar configuratie Configuratie > WebEx-gebeurtenissen > Verplichte velden.
  2Onder Standaardopties selecteert u de informatie die gebruikers moeten invullen op het formulier.
  3Als u nieuwe items aan het formulier wilt toevoegen, selecteert u in het gedeelte Mijn aangepaste opties het type item dat u wilt toevoegen.
  4Als u de volgorde van de aangepaste opties wilt wijzigen, selecteert u de pijl-omhoog of -omlaag onder Volgorde wijzigen.
  5Selecteer Opslaan.

  Mijn aangepaste opties

  Toe te voegen items

  Doet u dit…

  Tekstvakken

  Een tekstvak waarin gebruikers een antwoord kunnen invoeren (maximaal 256 tekens)

  Tekstvakken toevoegen:

  1. Selecteer Tekstvak.

  2. Voer bij Tekstvaklabel de tekst in die naast het vak moet worden weergegeven.

  3. Geef bij Type aan of de tekst op één of meerdere regels moet worden weergeven.

  4. Voer bij Breedte het aantal tekens in.

  5. Selecteer Opslaan.

  Selectievakjes

  Selectievakjes waarmee gebruikers een of meer antwoorden kunnen selecteren.

  Selectievakjes toevoegen:

  1. Selecteer Selectievakjes.

  2. (Optioneel) Voer bij Groepslabel... de tekst in die voor een groep selectievakjes moet worden weergegeven.

  3. Als u meer dan negen selectievakjes wilt toevoegen, selecteert u bij Toevoegen het totale aantal selectievakjes dat u wilt aanmaken.

  4. Voer naast Selectievakje... een naam voor het selectievakje in.

  5. Als u de selectievakjes als geselecteerd wilt weergeven, selecteert u Geselecteerd in de vervolgkeuzelijst.

  6. Herhaal stap 4 en 5 voor elk selectievakje dat aan het formulier wordt toegevoegd.

  7. Selecteer Opslaan.

  Keuzerondjes

  Keuzerondjes waarmee gebruikers één antwoord kunnen selecteren

  Keuzerondjes toevoegen:

  1. Selecteer Keuzerondjes.

  2. (Optioneel) Voer bij Groepslabel... de tekst in die voor een groep keuzerondjes moet worden weergegeven.

  3. Als u meer dan negen keuzerondjes wilt toevoegen, selecteert u bij Toevoegen het totale aantal keuzerondjes dat u wilt aanmaken.

  4. Voer naast Keuze... een naam voor het keuzerondje in.

  5. Selecteer bij Standaardkeuze de keuze die standaard is geselecteerd.

  6. Selecteer Opslaan.

  Vervolgkeuzelijsten

  Een vervolgkeuzelijst waarin gebruikers één antwoord kunnen selecteren

  Vervolgkeuzelijsten toevoegen:

  1. Selecteer Vervolgkeuzelijst.

  2. Voer bij Label... de tekst in die voor een groep keuzerondjes moet worden weergegeven.

  3. Als u meer dan negen keuzerondjes wilt toevoegen, selecteert u bij Toevoegen het totale aantal keuzerondjes dat u wilt aanmaken.

  4. Voer naast Keuze... een naam voor het keuzerondje in.

  5. Selecteer bij Standaardkeuze de keuze die standaard is geselecteerd.

  6. Selecteer Opslaan.

  Vragen

  Een vraag die is opgeslagen vanuit een bestaand inschrijvingsformulier

  Vragen toevoegen:

  1. Selecteer Opgeslagen vragen.

  2. Selecteer de gewenste vraag.

  3. Selecteer Toevoegen.

  Vond u dit artikel nuttig?