Konfigurisanje Webex obrasca za upis događaja u Cisco Webex administraciju webeks sajta

Administratori lokacije mogu da prilagode obrasce za upis koje domaćini događaja koriste na svojoj Webex lokaciji.

Prilagođavanje obrasca za upis Cisco Webex događaja

Domaćini događaja mogu dodatno da promene podrazumevani obrazac za upis kada zakažu događaj.

  1Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na konfiguraciju > Webex >potrebna polja.
  2U okviru Standardneopcije izaberite informacije koje želite da zahtevate od korisnika u obrascu.
  3Da biste dodali nove stavke u obrazac, u odeljku Moje prilagođene opcije izaberite tip stavke koju želite da dodate.
  4Da biste promenili redosled prilagođenih opcija, izaberite strelice nagore i nadole u okviru Promeni redosled.
  5Izaberite sačuvaj.

  Moje prilagođene opcije

  Da dodam ovo....

  Uradite ovo....

  Okviri za tekst

  Okvir za tekst koji korisnici mogu da koriste za unos odgovora (do 256 znakova)

  Da biste dodali okvire za tekst:

  1. Izaberite okvir za tekst.

  2. Na oznaku okvira za tekst unesite tekst koji će se pojaviti pored okvira.

  3. U polju Vrstaoznačava da li tekst treba da se pojavi u jednom ili više redova.

  4. U širinu unesite broj znakova.

  5. Izaberite sačuvaj.

  Polja za potvrdu

  Polja za potvrdu koja korisnici mogu da koriste da bi izabrali jedan ili više odgovora

  Da biste dodali polja za potvrdu:

  1. Potvrdite izbor u poljima zapotvrdu .

  2. (Opcionalno) Na oznaki grupe...unesite tekst koji će se pojaviti ispred grupe polja za potvrdu.

  3. Da biste dodali više od 9 polja za potvrdu, potvrdite izbor u ukupnom broju polja za potvrdu za kreiranje.

  4. Pored polja za potvrdu...unesite ime polja za potvrdu.

  5. Da biste prikazali potvrđen izbor u poljima za potvrdu, sa padajuće liste potvrdite izbor u polju za potvrdu.

  6. Ponovite korake 4 i 5 za svako polje za potvrdu koje je dodato obrascu.

  7. Izaberite sačuvaj.

  Dugmad za opcije

  Dugmad opcije koju korisnici mogu da koriste za izbor jednog odgovora

  Da biste dodali dugmad opcije:

  1. Izaberite dugmad opcije.

  2. (Opcionalno) Na oznaki grupe...unesite tekst koji će se pojaviti ispred grupe dugmadi.

  3. Da biste dodali više od 9 dugmadi opcije, na dugme "Dodaj" izaberite ukupan broj dugmadi za kreiranje.

  4. Pored opcije...unesite ime dugmeta opcije.

  5. Po podrazumevanomizboru izaberite podrazumevani izbor.

  6. Izaberite sačuvaj.

  Padajuće liste

  Padajuća lista sa koje korisnici mogu da koriste za izbor jednog odgovora

  Da biste dodali padajuće liste:

  1. Izaberite padajuću listu.

  2. U oznaku...unesite tekst koji će se pojaviti ispred grupe dugmadi.

  3. Da biste dodali više od 9 dugmadi opcije, na dugme "Dodaj" izaberite ukupan broj dugmadi za kreiranje.

  4. Pored opcije...unesite ime dugmeta opcije.

  5. Po podrazumevanomizboru izaberite podrazumevani izbor.

  6. Izaberite sačuvaj.

  Pitanja

  Pitanje koje je sačuvano iz postojećeg obrasca za upis

  Da biste dodali pitanja:

  1. Izaberite sačuvana pitanja.

  2. Izaberite pitanje koje ćete koristiti.

  3. Kliknite na dugme Dodaj.

  Da li je ovaj članak bio koristan?