Deze apparaten ondersteunen klaslokalen: Codec EQ, Codec Plus, Codec Pro, Room Kit EQX, Room 55 Dual, Room 70, Room 70 G2, SX80, MX700, MX800, MX800 Dual.

Een klaslokaal is uitgerust met twee camera’s en één of meerdere schermen. Het maximale aantal schermen is afhankelijk van het type apparaat.

Het klaslokaal is afgestemd op drie ruimtemodi: lokale presentator, presentator op afstand en discussie modus. Het is eenvoudig om de modus op het moment zelf te veranderen zodat hij geschikt is voor het huidige opleidingstype.

  • Lokale presentator: de presentator is in de ruimte.

  • Externe presentator: de presentator belt in.

  • Discussie: voor discussies tussen verschillende sites, en met een lokale presentator in de ruimte.

Wijzig de kamermodus tijdens een vergadering

Het kan zijn dat uw beheerder de ruimte wel of niet heeft ingesteld om automatisch te schakelen tussen de modi lokale presentator en presentator op afstand . Als automatisch schakelen niet is ingeschakeld, gebruikt u de aanraakcontroller om handmatig tussen kamermodi te schakelen.

De automatische schakeling houdt het volgende in:

  • De lokale presentator modus wordt gebruikt wanneer een presentator op het lokale podium wordt gedetecteerd.

  • De modus voor externe presentator wordt gebruikt als er geen presentator wordt gedetecteerd op het lokale podium.

Gebruik altijd de touchcontroller om de Discussie modus te kiezen.

Handmatig schakelen tussen kamermodi

  1. Tik op Klaslokaal op de touchcontroller.

  2. Tik op de modus waarnaar u wilt overschakelen: Lokale presentator, Externe presentator of Discussie. De huidige modus is gemarkeerd.


    Als uw beheerder automatisch overschakelen niet heeft uitgeschakeld, blijft de kamermodus veranderen volgens de hierboven genoemde regels voor automatisch overschakelen.