Nämä laitteet tukevat luokkahuonetta: Room Kit EQ (Koodekki EQ), Room Kit Plus (Codec Plus), Room Kit Pro (Codec Pro), Room Kit EQX, Room Bar Pro, Room 55 Dual, Room 70, Room 70 G2, SX80, MX700, MX800, ja MX800 Dual.

Luokkahuoneessa on kaksi kameraa ja yksi tai useita näyttöjä. Näyttöjen enimmäismäärä määräytyy laitetyypin mukaan.

Luokkahuone on räätälöity kolmen huonetilan ympärille: paikallinen juontaja, etäjuontaja ja keskustelutila . Tilaa on helppo muuttaa lennossa niin, että se sopii sinulle annettavaan koulutukseen.

  • Paikallinen juontaja: Juontaja on huoneessa.

  • Etäjuontaja: Juontaja soittaa.

  • Keskustelu: Voit keskustella eri sivustojen välillä ja paikallisen juontajan kanssa huoneessa.

Tilan vaihtaminen kokouksen aikana

Järjestelmänvalvoja on saattanut määrittää huoneen vaihtamaan automaattisesti paikallisen juontaja - ja etäjuontajatilan välillä. Jos automaattista vaihtamista ei ole otettu käyttöön, käytä kosketussäädintä vaihtamaan huonetiloista toiseen manuaalisesti.

Automaattinen vaihtaminen:

  • Paikallista juontajatilaa käytetään, kun juontaja havaitaan paikallisella näyttämöllä.

  • Etäjuontajatilaa käytetään, kun juontajaa ei havaita paikallisella näyttämöllä.

Valitse Keskustelu-tila aina kosketusohjaimella.

Vaihda huonetiloista toiseen manuaalisesti

  1. Valitse kosketusohjaimesta Luokkahuone .

  2. Valitse muutettava tila: Paikallinen juontaja, Etäjuontaja tai Keskustelu. Nykyinen tila on korostettuna.


    Jos järjestelmänvalvoja ei ole poistanut automaattista vaihtamista käytöstä, huonetila muuttuu edelleen yllä lueteltujen automaattisten vaihtamissääntöjen mukaisesti.