Ondersteuning voor slechtzienden

Webex biedt beperkte ondersteuning voor toegankelijkheidsfuncties voor slechtzienden die van toepassing zijn op onze desktop- en webapps.

 • De toepassing ondersteunt het schema voor hoog contrast van het Windows-besturings systeem.

 • De toepassing ondersteunt de zoom functionaliteit van het besturings systeem.

Ondersteuning voor schermlezer

We testen Webex Meetings om te zorgen voor compatibiliteit met de nieuwste versie van de Freedom Scientific JAWS-schermlezer.

 • Alle sneltoetsen voor de Meetings-bureaublad-app werken met schermlezers.

 • Schermlezers kunnen geen inhoud lezen van gedeelde presentaties, gedeelde toepassingen en gedeelde bureaubladen.

Beheer welke meldingen u met uw schermlezer wilt laten aankondigen..

Toetsenbordsnelkoppelingen

In Windows en MacOS kunt u Tab of Shift + Tab gebruiken om door het vergaderingsvenster te navigeren. U kunt nog steeds de volgende sneltoetsen gebruiken voor een snellere navigatie:

 • F6: schakel tussen het deelvenstergebied en het hoofdvenster.

 • Ctrl + Tab: ga tussen meerdere open deelvensters.


 

Sneltoetsen zijn beschikbaar in de Meetings-bureaublad-app, maar niet in de web-app. De web-app heeft beperkte ondersteuning voor toegankelijkheidsfuncties die alleen van toepassing is op het gedeelte Ondersteuning voor Low Vision.

Standaardsneltoetsen


 

Wanneer u de muis over een besturingselement met een toegewezen toetsenbordsnelkoppeling beweegt, wordt de snelkoppeling weergegeven in de knopinfo.

de knopinfo voor het beheer van inhoud delen.

Druk op

Doel

Ctrl + M

Uw audio dempen of het dempen opheffen.

Ctrl + Shift + V

Start of stop uw video.

Shift + F10

 • Rechtermuisknopmenu's in de volgende deelvensters en elementen gebruiken:

  • Deelvenster Deelnemers

  • Deelvenster Chatten

  • Deelvenster Aantekeningen (Vergaderingen)

  • Deelvenster Vraag en antwoord (Evenementen (klassiek) en Webinars)

  • Deelvenster Ondertiteling

   .
  • Venster Bestandsoverdracht

  • Tabbladen Gedeeld whiteboard en Bestand

 • Werk met de deelnemerslijst.

 • Kopieer tekst vanuit het deelvenster Chatten.

Ctrl + Shift + E

Een deelnemer verwijderen uit de vergadering, webinar of gebeurtenis.

Ctrl + Shift + I

De namen in video weergeven of verbergen.

Ctrl + Shift + F

Stel de tekengrootte voor het whiteboard in.

Ctrl + Shift + N

Voeg een whiteboardpagina toe.

Ctrl + Shift + O

Wis mijn aanwijzer.

Ctrl + Shift + Del

Wis alle aanwijzers.

Ctrl + Shift + R

Steek uw hand op of laat uw hand zakken.

Ctrl + Shift + T

Een bestand overdragen.

Ctrl + Del

Alle aantekeningen op het whiteboard wissen.

Ctrl + Tab

Schakelen tussen tabbladen en deelvensterweergaven.

U kunt schakelen tussen tabbladen in de volgende dialoogvensters:

 • Uitnodigen en herinneren

 • Vergaderingsinstellingen

 • Deelnemersrechten

F6

Schakel tussen het inhoudsgebied en het deelvenstergebied.

Alt + Enter

Volledig scherm invoeren of afsluiten bij het delen van een document.

Ctrl + Shift + P

Deelnemers zonder video weergeven of verbergen.

Ctrl + Shift + Alt + X

Video's van deelnemers weergeven of verbergen.

Ctrl + Shift + Y

Synchroniseer de weergave van een gedeelde pagina, dia of whiteboard zodat iedereen dezelfde weergave ziet.

Ctrl + Shift + H

De menubalk weergeven of verbergen.

Ctrl + E

Open of sluit het deelvenster Chatten.

Ctrl + K

Wijs rechten toe aan deelnemers.

Ctrl + P

Ondertiteling beheren.

Ctrl + Shift + K

Meldingen van schermlezers voor nieuwe chatberichten in- of uitschakelen.

Ctrl + Shift + M

Schakelen tussen de slimme audiomodus van Webex: Optimaliseren voor mijn stem, ruisverwijdering, muziekmodus.

Ctrl + /

Open snelkeuzevoorkeuren.

Ctrl + 0

Gedeelde inhoud aanpassen aan viewer.

Ctrl + 2

Formaat van deelvensters wijzigen tot 20%.

Ctrl + 3

Formaat van deelvensters wijzigen tot 30%.

Ctrl + 4

Formaat van deelvensters wijzigen tot 40%.

Ctrl + 5

Formaat van deelvensters wijzigen tot 50%.

Ctrl + B

Deel een webbrowser.

Ctrl + L

De vergadering/gebeurtenis verlaten of beëindigen.

Ctrl + R

De vergadering vergrendelen of ontgrendelen.

Ctrl + O

Blader om een bestand te openen en te delen.

Ctrl + T

Toon of verberg de zijbalk van de miniatuur.

Ctrl + Shift + U

Alle deelnemers dempen.

Ctrl + Shift + L

(Alleen hosts en co-hosts)

Laat alle opgestoken handen zakken.

Ctrl + Shift + S

Alle deelnemers toestaan om te delen.

Ctrl + Shift + G

Deelnemers toelaten vanuit de lobby.

Ctrl + Shift + A

Schakel ondertiteling in of uit.

Ctrl + Shift + D

Deel uw scherm.

Ctrl + Shift + B

Een whiteboard delen.

Ctrl + Shift + Z

Stoppen met delen.

Ctrl + Shift + W

Gedeelde inhoud aanpassen aan breedte.

Ctrl + Shift + <

Draai de pagina naar links terwijl u een bestand deelt.

Ctrl + Shift + >

Draai de pagina naar rechts terwijl u een bestand deelt.

Ctrl + Shift + Alt

Het deelvenster Bedieningselementen vergadering weergeven tijdens het delen.

Ctrl + Shift + Q

De bedieningselementen, deelvensters en meldingen van vergaderingen weergeven of verbergen tijdens het delen.

Esc

Annuleer een actie of sluit een actief venster, menu, deelvenster of melding in de deelmodus op volledig scherm.

F1

Open Webex Meetings Help.

PgUp

Ga tijdens het delen van bestanden terug naar de vorige dia.

PgDn

Ga tijdens het delen van bestanden naar de volgende dia.

Alt + F4

Sluit een dialoogvenster.

Ctrl + A

Kopieer tekst vanuit het deelvenster Chatten.

Ctrl + +

Zoom in tijdens het delen.

Ctrl + -

Zoom uit tijdens het delen.

Ctrl + W

Sluit een gedeeld bestand.

Ctrl + Z

Maak de laatste actie ongedaan.

Ctrl + Y

Herhaal de laatste actie.

Alt + Shift + W

Open het dialoogvenster Simultaanvertolking.

Alt + Shift + H

Schakel de uitvoertaal voor simultaanvertolking.


 

Alleen de tolk heeft een doeltaal.

Alt + Shift + R

Extern beheer beëindigen.

Algemene snelkoppelingen maken

Maak van een snelkoppeling een algemene snelkoppeling zodat u deze nog steeds kunt gebruiken wanneer de vergadering- of webinartoepassing niet in focus is.

1

Ga tijdens een vergadering naar Help > Sneltoetsen.

2

Schakel in het dialoogvenster Toetsenbordsnelkoppelingen het selectievakje Algemene snelkoppeling naast de snelkoppeling in.


 

Schakel het selectievakje uit om terug te keren naar een lokale snelkoppeling.

Snelkoppelingsopdrachten aanpassen

Als een standaardsnelkoppeling conflicteert met een toetsopdracht die u in andere toepassingen gebruikt, kunt u deze bewerken of verwijderen.

Vereisten en beperkingen voor snelkoppelingen:

 • Een geldige snelkoppeling moet een unieke sleutelcombinatie zijn die nog niet is gebruikt om een andere snelkoppeling in de toepassing te definiëren.

 • Sneltoetsen kunnen maximaal vier toetsen per opdracht bevatten.

 • U kunt een van de volgende toetsen eenmaal per opdracht combineren: Alt, Ctrl, Shift en een andere toets met een letter, nummer, interpunctie of opdracht.

 • De toetsenbordsneltoetsfunctie ondersteunt bepaalde speciale toetsen niet, zoals PrtSc, zodat u ze niet in een opdracht kunt opnemen.

 • Sommige standaardsneltoetsen, zoals F6 of Ctrl, kunnen niet worden aangepast. Alle sneltoetsen die u kunt bewerken of verwijderen, worden weergegeven in de voorkeuren voor sneltoetsen.

1

Ga tijdens een vergadering naar Help > Sneltoetsen.

2

Selecteer een toetsopdracht om de snelkoppeling te bewerken of te verwijderen.

 • Als u de snelkoppeling wilt bewerken, drukt u tegelijkertijd op de toetsen voor de nieuwe opdracht. Webex slaat uw wijzigingen automatisch op.
 • Om de snelkoppeling te verwijderen, klikt u op de X naast de toetsencombinatie. Wanneer deze optie is uitgeschakeld, wordt op de toetsenopdracht Niet ingesteld weergegeven. Druk op Enter om op te slaan.

Standaardsnelkoppelingen herstellen

U kunt standaardsnelkoppelingen niet selectief herstellen.
1

Ga tijdens een vergadering naar Help > Sneltoetsen.

2

Klik op Standaardinstellingen herstellen.


 

Beheer van sneltoetsen is beschikbaar voor Mac op sites van versie 41.7 en hoger.

Standaardsneltoetsen


 

Wanneer u de muis over een besturingselement met een toegewezen toetsenbordsnelkoppeling beweegt, wordt de snelkoppeling weergegeven in de knopinfo.

de knopinfo voor de bediening van Stop Video.

Druk op

Doel

Shift + Command + M

Uw audio dempen of het dempen opheffen.

Command + T

Een bestand overdragen.

Tab

Schakelen tussen deelvenster- en tabbladweergave.

F6

Schakelen tussen inhoud en tabbladweergave.

Shift + Control + F

Schakelen naar volledig scherm.

Opdracht +

Vergaderinstellingen openen.

Shift + Command + E

Open of sluit het deelvenster Chatten.

Shift + Command + T

Miniatuurzijbalk weergeven of verbergen.

Shift + Command + H

Deelnemers zonder video weergeven of verbergen.

Shift + Command + I

Namen in video's weergeven of verbergen.

Controle + Shift + Q

De bedieningselementen voor vergaderingen weergeven of verbergen.

Regeling + P

Ondertiteling beheren.

Command + L

De vergadering of gebeurtenis verlaten of beëindigen.

Command + R

De vergadering of gebeurtenis vergrendelen of ontgrendelen.

Shift + Command + U

Demp iedereen in de vergadering.

Opdracht + E

Verwijder een deelnemer uit de vergadering, webinar of gebeurtenis.

Command + K

Wijs rechten toe aan deelnemers.

Optie + Command + K

Open het dialoogvenster Delen om inhoud te delen.

Command + O

Deel een bestand of video.

Optie + Command + B

Deel een webbrowser.

Opdracht + 1

Zoom in tot 100%.

Opdracht + 2

Zoom in tot 200%.

Opdracht + 4

Zoom in tot 400%.

Command + 0

Gedeelde inhoud aanpassen aan viewer.

Optie + Commando + 0

Gedeelde inhoud aanpassen aan breedte.

Shift + Command + L

Draai de pagina naar links terwijl u een bestand deelt.

Shift + Command + R

Draai de pagina naar rechts terwijl u een bestand deelt.

Shift + Command + Control + S

Toon de bedieningselementen van de vergadering en schakel tussen zwevende vensters wanneer u inhoud deelt.

Optie + Shift + Command + H

Voer de schone modus in tijdens het delen.

Command + Y

Synchroniseer het scherm zodat iedereen dezelfde weergave heeft van uw gedeelde pagina, dia of whiteboard.

Shift + Command + O

Stel de tekengrootte voor het whiteboard in.

Shift + Command + N

Voeg een whiteboardpagina toe.

Optie + Command + Delete

Wis mijn aanwijzingen.

Optie + Shift + Command + Delete

Wis alle aanwijzers.

Opdracht + Verwijderen

Alle aantekeningen op het whiteboard wissen.

Esc

Annuleer een actie of sluit een actief venster, menu, deelvenster of melding in de deelmodus op volledig scherm.

Bediening + Shift + A

Ondertiteling in- of uitschakelen.

Bediening + Shift + B

Een whiteboard delen.

Bediening + Shift + G

Deelnemers toelaten vanuit de lobby.

Bediening + Shift + K

Meldingen van schermlezers voor nieuwe chatberichten in- of uitschakelen.

Controle + Shift + L

Laat de handen van alle deelnemers zakken.

Bediening + Shift + M

Schakelen tussen slimme audiomodi: Optimaliseren voor mijn stem, ruisverwijdering, muziekmodus.

Bediening + Shift + R

Steek uw hand op of laat uw hand zakken.

Controle + Shift + V

Start of stop uw video.

Command + Shift + X

Video's van deelnemers weergeven of verbergen.

Bediening + Shift + Z

Stoppen met delen.

Command + O

Blader om een bestand te openen en te delen.

Command + W

Sluit het venster.

Optie + Command + W

Sluit een gedeeld bestand of whiteboard.

Command + Shift + N

Voeg een pagina toe tijdens het delen van een bestand.

Command + Z

Maak de laatste actie ongedaan.

Command + Shift + Z

Herhaal de laatste actie.

Optie + Command + W

Open of sluit het dialoogvenster Simultaanvertolking.

Ctrl + Command + H

Schakel de uitvoertaal voor simultaanvertolking.


 

Alleen de tolk heeft een doeltaal.

Algemene snelkoppelingen maken

Maak van een snelkoppeling een algemene snelkoppeling zodat u deze nog steeds kunt gebruiken wanneer de vergadering- of webinartoepassing niet in focus is.

1

Ga tijdens een vergadering naar Help > Sneltoetsen.

2

Schakel in het dialoogvenster Toetsenbordsnelkoppelingen het selectievakje Algemene snelkoppeling naast de snelkoppeling in.


 

Schakel het selectievakje uit om terug te keren naar een lokale snelkoppeling.

Snelkoppelingsopdrachten aanpassen

Als een standaardsnelkoppeling conflicteert met een toetsopdracht die u in andere toepassingen gebruikt, kunt u deze bewerken of verwijderen.

Vereisten en beperkingen voor snelkoppelingen:

 • Een geldige snelkoppeling is een unieke sleutelcombinatie die nog niet is gebruikt om een andere snelkoppeling in de toepassing te definiëren.

 • Sneltoetsen kunnen maximaal vier toetsen per opdracht bevatten.

 • U kunt een van de volgende toetsen eenmaal per opdracht combineren: Optie, Command, Shift en een andere sleutel met een letter, nummer, interpunctie of opdracht.

 • Alle sneltoetsen die u kunt bewerken of verwijderen, zijn beschikbaar in de voorkeuren voor sneltoetsen.

1

Ga tijdens een vergadering naar Help > Sneltoetsen.

2

Selecteer een toetsopdracht om de snelkoppeling te bewerken of te verwijderen.

 • Als u de snelkoppeling wilt bewerken, drukt u tegelijkertijd op de toetsen voor de nieuwe opdracht. Webex slaat uw wijzigingen automatisch op.
 • Om de snelkoppeling te verwijderen, klikt u op de X naast de toetsencombinatie. Wanneer deze optie is uitgeschakeld, wordt op de toetsenopdracht Niet ingesteld weergegeven. Druk op Enter om op te slaan.

Standaardsnelkoppelingen herstellen

U kunt standaardsnelkoppelingen niet selectief herstellen.
1

Ga tijdens een vergadering naar Help > Sneltoetsen.

2

Klik op Standaardinstellingen herstellen.

Uw video met zelfweergave toegankelijk maken voor VoiceOver

VoiceOver is een ingebouwde schermlezer voor macOS die beschrijft wat er hardop op het scherm verschijnt. Tijdens uw vergadering beschrijft VoiceOver het vergaderingsvenster en de inhoud van de vergadering.

In vergaderingen is deze functie beschikbaar op ons Webex Suite-vergaderplatform. Ontdek of uw vergaderingen gebruikmaken van het Webex Suite-vergaderingsplatform.

Voordat u begint

Schakel op uw Mac VoiceOver in en schakel Toetsenbordnavigatie in in Systeeminstellingen > Toetsenbord.

1

Druk tijdens de vergadering op F6 totdat u uw video met zelfweergave markeert.

Uw schermlezer beschrijft uw video met zelfweergave.
2

Als u uw video met zelfweergave wilt markeren tijdens het delen van inhoud, drukt u op Shift + Command + Control + S totdat u uw video met zelfweergave markeert.

3

Druk op Tab om items in uw video met zelfweergave te selecteren.

4

Gebruik de pijltjestoetsen om uw video met zelfweergave over het scherm te verplaatsen.


 

Sneltoetsbeheer is beschikbaar voor iPadOS op sites van versie 41.8 en hoger.

Standaardsneltoetsen

Druk op

Doel

Spatiebalk

Uzelf dempen of het dempen opheffen.

Shift + V

Start of stop uw video.

Opdracht + D

Inhoud delen.

Opdracht + P

Stoppen met delen.

Tijdens een vergadering kunt u op Command drukken om de lijst met beschikbare sneltoetsen weer te geven.