Kan geen verbinding maken met de teleconferentie bij deelname vóór host

Kan geen verbinding maken met de teleconferentie bij deelname vóór de host.

Het pop-upvenster Deelnemen aan teleconferentie wordt niet weergegeven bij deelname vóór de host.

Spraakfout: Spraakbericht 'De vergaderingsnummer die u hebt ingevoerd, is ongeldig' bij een poging deel te nemen aan de teleconferentie voordat de host deel gaat nemen aan de vergadering.

Kunnen deelnemers verbinding maken met de geïntegreerde teleconferentie als ze vóór de host aan de vergadering deelnemen?

Kunnen deelnemers met elkaar praten tijdens een conferentiegesprek voordat de host deelneemt?


Oorzaak:dit probleem treedt
op als Deelnemers kunnen X minuten voor de begintijd deelnemen EN Deelnemers kunnen ook verbinding maken met Webex-audio tijdens het planningsproces niet zijn ingeschakeld.

Oplossing:

Als u wilt dat deelnemers aan de teleconferentie kunnen deelnemen voordat de host deelneemt, moeten de volgende opties zijn ingeschakeld tijdens het planningsproces:

 

  • Deelnemers kunnen X minuten voor de begintijd deelnemen
  • Deelnemers kunnen ook verbinding maken met audioconferentie

Zie voor meer hulp bij het plannen van een vergadering: Een geplande Cisco Webex plannen in de moderne weergave

    Vond u dit artikel nuttig?