Toplantı Sahibinden Önce Katılırken Telekonferansa Bağlanılamıyor

Toplantı sahibi gelmeden önce katılırken telekonferansa bağlanılamıyor.

Toplantı sahibinden önce katılırken Telekonferansa Katıl açılır penceresi görünmüyor.

Ses Hatası: Toplantı sahibi toplantıya katılmadan önce telekonferansa katılmaya çalışırken 'Girdiğiniz toplantı numarası geçersiz' sesli mesajı.

Katılımcılar toplantı sahibinden önce toplantıya girerlerse entegre telekonferansa bağlanabilirler mi?

Toplantı sahibi katılmadan önce konferans çağrısında katılımcılar birbirleriyle konuşabilirler mi?


Nedeni: Bu sorun, planlama işlemi sırasında Katılımcılar başlangıç zamanından X dakika önce katılabilir VE Katılımcılar ayrıca Webex Ses'e katılabilir özelliği
etkinleştirilmediyse oluşur.

Çözüm:

Katılımcıların telekonferansa toplantı sahibinden önce katılmasına izin vermek için planlama işlemi sırasında şu seçenekler etkinleştirilmelidir:

 

  • Katılımcılar başlangıç saatinden X dakika önce katılabilir
  • Katılımcılar ayrıca sesli konferansa katılabilir

Toplantı planlamayla ilgili yardım için bkz.: Modern Görünümde Cisco Webex Toplantısı Planlama

    Bu makale yararlı oldu mu?