Legislate voor Webex

Wetgeving voor Webex maakt het deelnemen aan, stemmen in en beheren van een online chatruimte eenvoudig. Klik hier als u een video wilt bekijken of meer wilt weten over Legislate voor Webex.

Digitale bediende

Digitale medewerkers modereren de externe sessie. Ze kunnen de sessieagenda instellen, oproepen voor stemmen, deelnemers dempen, video uitschakelen, opgeheven handen verlagen en vragen beantwoorden. Er kan meer dan één digitale verkoper in een externe sessie zijn. Klik hier voor meer informatie over digitale griffiers.

Wetgever

Wetgevers zijn deelnemers aan de kamer. Ze kunnen debatten bekijken en eraan deelnemen, stemmen uitbrengen en deelnemen aan groepsgesprekken met hun collega's. Klik hier voor meer informatie over de rol Wetgever.

Lobbymedewerker

De Lobby Attendant maakt en beheert de deelnemers van een externe sessie. De Lobby Attendant verifieert personen in de wachtrij en stelt beveiligingsvragen om ervoor te zorgen dat ze toestemming hebben om deel te nemen aan de externe sessie voordat ze worden toegelaten. Een organisatie kan meer dan één lobbymedewerker aan een sessie hebben toegewezen. Klik hier voor meer informatie over Lobby Attendants.

Administratief medewerker

Administratieve medewerkers beheren het platform Wetgeving voor Webex voor een organisatie. Administratieve medewerkers kunnen agenda's maken, koppelingen naar externe documentatie bieden en gebruikersmachtigingen delegeren. Er kan meer dan één administratief medewerker in een organisatie zijn. Klik hier voor meer informatie over Administratieve medewerkers.

Ondertiteling

De ondertitelaar neemt de externe sessies van de vergadering op in tekstvorm. Ondertitelaars transcriberen de externe sessie voor ondertiteling voor slechthorende en dove deelnemers. Klik hier voor meer informatie over ondertitelaars.

Tolk

Tolken maken onlineruimten die specifiek zijn voor een bepaalde taal, en iedereen die deze vertaling nodig heeft, heeft toegang tot deze ruimten. Voor dove en slechthorende deelnemers aan een sessie kunnen tolken hun video inschakelen om gebarentaal te vertalen en liplezen te ondersteunen. Klik hier voor meer informatie over tolken.