De geplande updatedatums kunnen worden gewijzigd. Deze matrix wordt regelmatig bijgewerkt.

De vetgedrukte functies zijn niet meer beschikbaar in het Meetings-product na de WBS40.9-update om de klassieke weergave af te stellen. Deze vetgedrukte tekst is ook van toepassing op klanten die het Meetings-product gebruiken langzaam kanaal. Gebeurtenis- en trainingsfuncties blijven beschikbaar via koppelingen voor klassieke weergave.

Categorie

Items

Beschikbaar

Status

Notities

Versie

WBS40 en WBS41

Ja

Actief

Type aanmelding

Zelfstandig

Ja

Actief

SSO

Ja

Actief

Identiteitsservice ingeschakeld

Ja

Actief

Google-account

Ja

Actief

Office 365-account

Ja

Actief

Facebook-account

Ja

Actief

Sitetype

Deelnemen via een video-apparaat ingeschakeld

Ja

Actief

Cisco Webex Meetings Online

Ja

Actief

Servicetype

Webex Meetings

Ja

Actief

Webex Traning/Webex Events/Webex Support

Ja

Actief

Koppelingen naar deze services zijn beschikbaar in de moderne weergave. Opnamen van gebeurtenissen, trainingen en ondersteuning zijn beschikbaar op de pagina Opnamen.

Browser

Microsoft Internet Explorer 11 en hoger

Ja

Actief

Microsoft Edge

Ja

Actief

Firefox

Ja

Actief

Chrome

Ja

Actief

Safari

Ja

Actief

Microsoft Internet Explorer 10 en eerder

Nee

Er is geen update gepland

Niet officieel ondersteund

Compatibele modus van Microsoft Internet Explorer

Nee

Er is geen update gepland

Niet officieel ondersteund

Mobiele browsers

Nee

Update wordt uitgevoerd

Standaard is klassieke weergave

Opmerking:


 

De huidige ervaring is ook na de update van 40.9 beschikbaar.

Functies

Starten en deelnemen

Webex Meetings-bureaublad-app

Ja

Actief

Slim deelnemen

Webex-web-app

Ja

Actief

Slim deelnemen

Linux

Ja

Actief

Slim deelnemen (via web-app)

Chromebook

Ja

Actief

Slim deelnemen

Deelnemen met Facebook-, Google- of Office 365-accounts

Ja

Actief

Deelnemen met hostsleutel

Ja

Actief

Vrijwaringen

Ja

Actief

Afteltimer in MDP

Ja

Actief

Deelnemen vóór host

Ja

Actief

Deelnemen via Webex Teams

Nee

Er is geen update gepland

Niet officieel ondersteund vanaf 39.8

Persoonlijke Ruimte

Persoonlijke ruimten waaraan onlangs is deelgenomen

Ja

Actief

Informatie over persoonlijke ruimte kopiëren

Ja

Actief

CAPTCHA

Ja

Actief

Volledige weergave persoonlijke ruimte

Nee

Er is geen update gepland

In plaats daarvan op dashboard

Knop Uitnodigen op de pagina Persoonlijke ruimte

Nee

Er is geen update gepland

Kopieer in plaats daarvan informatie over persoonlijke ruimte

Niet beschikbaar in Meetings na de update van 40.9.

Wachtlijst deelnemer in persoonlijke ruimte van de host

Nee

Er is geen update gepland

Niet beschikbaar in Meetings na de update van 40.9.

Persoonlijke ruimten vastmaken/losmaken

Ja

Actief

Persoonlijke ruimten zoeken

Ja

Actief

Planner

Basisplanning (maken/bewerken/annuleren)

Ja

Actief

Eenmalig/Herhaling/Uitzonderingsvergaderingen

Ja

Actief

ICS-download

Ja

Actief

E-mail naar host en genodigde

Ja

Actief

(Functie verbeterd om klassieke weergave af te stemmen) Alleen gewijzigde genodigden verzenden is toegestaan. Plannen in 40.9.

ICS-bijlage in e-mail

Ja

Actief

Lijst met contactpersonen

Ja

Actief

In Mijn contactpersonen menu

Uiterlijk lijst met contactpersonen-Vooruit

Ja

Actief

Uiterlijk distributielijst contactpersonen-Vooruit

Ja

Actief

Plannen in 40.9.

Uiterlijk recente genodigden -Vooruit

Ja

Actief

Sessietype wijzigen

Ja

Actief

Standaard in Voorkeuren

Audiotype wijzigen (Webex-audio/gebruik VoIP/andere teleconferentie)

Ja

Actief

Standaard in Voorkeuren

Deelnemen vóór host wijzigen

Ja

Actief

Verplaatst van Voorkeur naar Scheduler.

Toon bij binnenkomst en vertrek

Ja

Actief

Standaard in Voorkeuren

Account vereisen

Ja

Actief

Verplaatst van Voorkeur naar Scheduler.

Plannen namens

Ja

Actief

Agenda

Ja

Actief

Registratie

Ja

Actief

Cohosts om registratie te bekijken

Ja

Actief

Cohosts kunnen samenvattingen accepteren of afwijzen.

Ja

Actief

Alternatieve host

Ja

Actief

Wachtwoord uitsluiten van e-mailuitnodiging

Ja

Actief

Traceercodes

Ja

Actief

Moet zijn ingeschakeld door de sitebeheerder.

Automatische opname

Ja

Actief

Welkomstbericht

Nee

Er is geen update gepland

Nu vergaderen

Nee

Er is geen update gepland

Tijdelijke oplossing: Gebruikers kunnen nog steeds een directe niet-persoonlijke ruimte-vergadering direct vanuit hun Moderne weergave-scheduler starten.

Niet beschikbaar in Meetings na de update van 40.9.

Opslaan als sjabloon

Ja

Actief

Plannen met sjabloon

Ja

Actief

WebACD downloaden van hulpprogramma

Nee

Er is geen update gepland

Support Center kunnen gebruikers nog steeds bestanden WebACD downloaden Support Center de Klassieke weergave-pagina.

Niet beschikbaar in Meetings na de update van 40.9.

Persoonlijke conferentie-vergadering (PCN)

Ja

Actief

Deelnemersrecht wijzigen

Ja

Actief

Geavanceerde opties

Registratie

Ja

Actief

Klassieke weergave opnieuw gebruiken voor Registreren & goedkeuring.

Niet-weergegeven vergaderingen

Ja

Actief

Vergaderopties

Ja

Actief

Geavanceerde opties

E-mailherinnering

Ja

Actief

Deelnemerrecht

Ja

Actief

Schakelknop Pagina automatisch verwijderen

Nee

Er is geen update gepland

Dit naar een Sitebeheer. Plan in 40.10.

Niet beschikbaar in Meetings na de update van 40.9.

Opname automatisch delen

Ja

Actief

Deelnemersrecht wijzigen

Nee

Update wordt uitgevoerd

Agenda

Weergeven op datumkiezer

Ja

Actief

Vergaderingen in lijst voltooid

Ja

Actief

(Beschrijving wijzigen) Toont informatie voor afgeronde vergaderingen, evenals transcripties, hoogtepunten en opnamen.

Zoeken in vergaderingen

Ja

Actief

Agenda van derden in lijst zetten

Ja

Actief

Vergaderingen die ik host

Ja

Actief

Niet-weergegeven vergaderingen

Ja

Actief

Opnamen

Opnamen van Webex Meetings weergeven in lijst en afspelen

Ja

Actief

Opnamen van Webex Events en Webex Training weergeven in lijst en afspelen

Ja

Actief

Opnamen bewerken

Ja

Actief

Het downloaden van een opname door de host beperken

Nee

Doel 40.9

Registratie verplicht voor een opname (EC/TC)

Nee

Nog steeds beschikbaar via EC/TC Classic-weergave

ECommence verplichten voor een opname (TC)

Nee

Nog steeds beschikbaar via de TC Classic-weergave

Eigenaar kan e-inhoud bewerken op de weergavepagina van EC/TC Classic.

Totaal aantal opnamen tonen

Nee

Er is geen update gepland

Niet beschikbaar in Meetings na de update van 40.9.

Opname uitschakelen

Nee

Er is geen update gepland

Tijdelijke oplossing: Wijzig het wachtwoord in de opname om bestaande toegang te blokkeren

Niet beschikbaar in Meetings na de update van 40.9.

Opnamen downloaden

Ja

Actief

Opnamen uploaden

Nee

Doel 40.9

Opnamen delen en automatisch delen

Ja

Actief

Verwijderen/Prullenbak/Herstellen

Ja

Actief

Opnamestatus weergeven

Ja

Actief

Transcriptie

Ja

Actief

Alleen transcriptie downloaden

Ja

Actief

Vrijwaringen afspelen

Ja

Actief

Alleen audio downloaden

Ja

Actief

Transcriptie opnieuw verwerken

Ja

Actief

Opname zoeken

Ja

Actief

Opname opnieuw toewijzen

Nee

Er is geen update gepland

Nieuwe toewijzen wordt nog steeds ondersteund in Sitebeheerder.

Niet beschikbaar in Meetings na de update van 40.9.

Voorkeuren

Tijdzone/Taal/Regio

Ja

Actief

Aanmeldingsaccounts(Google, Office365, Facebook)

Ja

Actief

Persoonlijke ruimte - ID voor persoonlijke ruimte wijzigen

Ja

Actief

Persoonlijke ruimte - hostpincode

Ja

Actief

Persoonlijke ruimte - alternatieve host

Ja

Actief

Persoonlijke ruimte - automatisch vergrendelen

Ja

Actief

Persoonlijke ruimte - melding

Ja

Actief

Audio - Audiotype

Ja

Actief

Audio - audiopin

Ja

Actief

Audio - Automatisch verbinding maken met audio via uw computer

Ja

Actief

Audio - Standaardinstellingen inbelnummer

Ja

Actief

Audio - Bel mij-nummers

Ja

Actief

Audio - Melding wijzigen

Ja

Actief

Audio - PCN-account

Ja

Actief

Plannen - Sessietype

Ja

Actief

Plannen - Deelnemers verplichten om een account te hebben op deze site om aan deze vergadering te kunnen deelnemen

Ja

Actief

Plannen - Vergaderingssjablonen verwijderen

Ja

Actief

Plannen - Vergaderingssjablonen bewerken

Ja

Actief

Plannen - E-mailherinnering

Ja

Actief

Plannen - Een kopie van de uitnodigingse-mail naar de maker van vergadering verzenden

Ja

Actief

Plannen - Plannen namens

Ja

Actief

Opname - Opnametranscripties

Ja

Actief

Opname - Opnameweergave

Ja

Actief

Standaardpagina-instelling

Nee

Er is geen update gepland

Instellingen Nu vergaderen

Nee

Er is geen update gepland

Tijdelijke oplossing: Gebruikers kunnen nog steeds een directe niet-PMR starten rechtstreeks vanuit hun Moderne weergave-scheduler.

Niet beschikbaar in Meetings na de update van 40.9.

Profiel

Voornaam/achternaam

Ja

Actief

Avatar wordt geüpload

Ja

Actief

Mijn profiel voor Inzichten voor personen weergeven

Ja

Actief

Traceercodes

Nee

Er is geen update gepland

De versie kan alleen door de beheerder worden ingesteld.

Niet beschikbaar in Meetings na de update van 40.9.

Wachtwoord wijzigen

Ja

Actief

E-mailadres wijzigen

Ja

Actief

Branding

Koptekst van branding

Ja

Actief

Thema

Nee

Er is geen update gepland

Kleur van tekst en achtergrond in navigatie en tikken worden niet langer ondersteund in de moderne weergave.

Niet beschikbaar in Meetings na de update van 40.9.

Reclame

Ja

Actief

Bestemmingspagina

Ja

Actief

Ondersteuningskoppeling

Ja

Actief

Downloadkoppeling

Ja

Actief

Aangepaste koppeling

Nee

Er is geen update gepland

Ondersteunings- en downloadkoppelingen kunnen worden aangepast.

Aangepaste koppeling in linkernavigatiebalk

Ja

Actief

Plannen in 40.9

Voettekst van branding

Ja

Actief

Help en downloaden

Helpcentrum

Ja

Actief

Mobiele app downloaden

Ja

Actief

Bureaublad-app downloaden

Ja

Actief

Over versies

Ja

Actief

Contactpersonen sitebeheerder

Ja

Actief

Cisco Jabber

Nee

Er is geen update gepland

Speler voor opnamen downloaden

Nee

Er is geen update gepland

Lotus Notes-beheerprogramma

Ja

Actief

Plannen in 40.9

FTE

FTE

Ja

Actief

Commentaar

Commentaar

Ja

Actief

Rapporten

Rapporten

Ja

Actief

Koppeling naar klassieke weergave

Inzicht

Ja

Actief

Fase I

Bestanden

Bestanden uploaden/downloaden

Nee

Er is geen update gepland

Mijn computers

Mijn computers

Ja

Actief

Koppeling naar klassieke weergave

Mijn contactpersonen

Mijn contactpersonen

Ja

Actief

Koppeling naar klassieke weergave

Sitebeheerder

Geen keuze voor sitebeheerder

Ja

Actief

Wijzig sinds 40.9, voorheen Selecteert u standaard of alleen moderne weergave, Standaardweergave klassieke weergave of alleen.