Een test maken in Cisco Webex Training

De host van uw trainingssessie kan u vragen om een test te doen. Een test in Cisco Webex Training kan bestaan uit invuloefeningen, essayvragen en meerkeuzevragen.

Testgegevens verkrijgen

  

Voor testen tijdens opgenomen sessies zijn vooraf geen testgegevens beschikbaar.

Voor tests voor of na een sessie kunt u gegevens op een van de volgende manieren verkrijgen:

 • Via een e-mailbericht met registratiebevestiging of via een e-mailbericht waarin u wordt uitgenodigd om een test te maken. Nadat u op de relevante koppeling in de e-mail hebt geklikt, klikt u op Informatie weergeven.

 • De sessienaam op de trainingsagenda(Deelnemen aan een > live-sessies). Selecteer de trainingssessie en selecteer Sessiedetails weergeven. Als u de test die u wilt weergeven hebt zoeken, selecteert u Informatie weergeven.

  Neem contact op met de host van uw trainingssessie om gegevens te verkrijgen over een test tijdens een sessie voordat u deelneemt aan de trainingssessie.

Een test maken

  1Voer een van de volgende handelingen uit:
  Optie Beschrijving
  Een test maken via een e-mailbericht met registratiebevestiging of uitnodiging
  1. Open het e-mailbericht en klik vervolgens op de desbetreffende koppeling.

  2. Voer indien vereist het sessiewachtwoord in het tekstvak Wachtwoord in en selecteer Info weergeven.

  3. Selecteer in het gedeelte Test de optie Test maken .

  4. Indien de host een sessiewachtwoord vereist, typt u dit in het tekstvak en selecteert u OK.

  5. Selecteer Test maken. Als de host een tijdslimiet heeft opgegeven, moet u de test binnen de tijdslimiet in de geplande periode afmaken.

  Een test maken via de trainingsagenda
  1. Selecteer Deelnemen aan een > live-sessies.

  2. Selecteer de trainingssessie en selecteer Sessiedetails weergeven.

  3. Voer indien vereist het sessiewachtwoord in en selecteer OK.

  4. Zoek in het gedeelte Test de test die u wilt maken en selecteer Test maken .

  5. Geef de vereiste informatie op en selecteer OK.

  6. Selecteer Test maken. Als de host een tijdslimiet heeft opgegeven, moet u de test binnen de tijdslimiet in de geplande periode afmaken.

  Een test maken tijdens een sessie

  Als er een wachtperiode is voordat de presentator de test start, kunt u informatie over de test weergeven, zoals de titel van de test, de beschrijving en het aantal vragen.

  Nadat de presentator de test heeft gestart, verschijnt er een pagina waarop u de vragen kunt beantwoorden.

    Bij het maken van een test tijdens een sessie is het niet mogelijk om de test te verlaten en later terug te keren.
  2Beantwoord de vragen.
  3Wanneer u klaar bent, klikt u op Test verzenden.

  Een test verlaten en weer terugkeren

  U kunt een test alleen verlaten en weer terugkeren als het een test voor of na een sessie is.

  Als de host een tijdslimiet opgeeft voor de test die u maakt, moet u rekening houden met het volgende:

  • U moet binnen de tijdslimiet terugkeren naar de test.

  • De tijd die u afwezig bent, wordt niet van de tijdslimiet afgetrokken.

   Als u een test tijdelijk wilt verlaten, selecteert u Laternaar test terugkeren > Test verlaten .

   Als u wilt terugkeren naar de test, doet u hetzelfde als toen u de test voor de eerste keer maakte.

  Testresultaten weergeven

  Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als de test geen essayvragen bevat of vragen waarbij de lege ruimten moeten worden ingevuld, waarvan de score handmatig moet worden bepaald, zijn uw testresultaten beschikbaar zodra u uw antwoorden hebt verzonden. Selecteer Resultaten weergeven.
  • Als de test essayvragen bevat of vragen waarbij de lege ruimten moeten worden ingevuld, waarvan de score handmatig moet worden bepaald, moet u wachten tot de instructeur de score heeft bepaald. Daarna voert u een van de volgende handelingen uit:
   • Selecteer op de pagina Sessiegegevens de optie Resultaten weergeven.

   • Als u cijferrapporten per e-mail van de host ontvangt, kunt u uw testresultaten weergeven door de koppeling te selecteren die u per e-mail hebt ontvangen.

  De test opnieuw maken

  De host van de trainingssessie die de test maakt, bepaalt of een test opnieuw kan worden gemaakt evenals het aantal pogingen.

  Als u de test opnieuw kunt maken, ziet u zodra het cijfer voor de test bekend is een knop op de pagina Testresultaten bekijken.

  Selecteer Test opnieuw maken.

  Vond u dit artikel nuttig?