Ta en test i Cisco Webex Training

Verten for opplæringsøkten kan gi deg en test. En test i Cisco Webex Training kan inneholde spørsmål der du må fylle ut tomme felt, essay og flervalg.

Få tak i testinformasjon

  

Testinformasjon er ikke tilgjengelig på forhånd for økttester som er tatt opp.

Du kan få informasjon om en test før eller etter økten fra følgende steder:

 • En e-postmelding med registreringsbekreftelse, eller fra en e-postmelding som inviterer deg til å ta en test. Når du har valgt riktig kobling i e-postmeldingen, velger du Vis informasjon.

 • Øktnavnet på opplæringskalenderen (Delta på en økt > Direktesendte økter). Velg opplæringsøkten, og velg Vis øktinformasjon. Når du har funnet testen du vil vise, velger du Vis informasjon.

  Hvis du vil ha informasjon om en test i økten før du blir med i opplæringsøkten, kontakter du verten for opplæringsøkten.

Ta en test

  1Gjør én av følgende:
  Alternativ Beskrivelse
  Slik tar du en test fra en e-postmelding med registreringsbekreftelse eller invitasjon
  1. Åpne e-posten, og velg deretter den aktuelle koblingen.

  2. Skriv om nødvendig inn øktpassordet i Passord-tekstboksen, og velg Vis informasjon.

  3. I Test-delen velger du Ta test.

  4. Hvis verten krever et øktpassord, skriver du det inn i tekstboksen, og deretter velger du OK.

  5. Velg Ta test. Hvis verten angir en tidsbegrensning, må du fullføre testen innen tidsfristen i løpet av den planlagte tidsperioden.

  Slik tar du en test fra opplæringskalenderen
  1. Velg Delta på en økt > Direktesendte økter.

  2. Velg opplæringsøkten, og velg Vis øktinformasjon.

  3. Skriv om nødvendig inn øktpassordet, og velg OK.

  4. I Test-delen må du finne prøven du vil ta og velge Ta test.

  5. Angi den nødvendige informasjonen, og velg deretter OK.

  6. Velg Ta test. Hvis verten angir en tidsbegrensning, må du fullføre testen innen tidsfristen i løpet av den planlagte tidsperioden.

  Ta en test i økten

  Hvis du må vente litt før presentatøren starter testen, kan du vise informasjon, for eksempel testtittel, beskrivelse og antall spørsmål.

  Når presentatøren har startet testen, vises en side der du kan svare på spørsmålene.

    Når du tar en test i økten, kan du ikke forlate testen og gå tilbake til den senere.
  2Svar på spørsmålene.
  3Når du er ferdig, velger du Send inn test.

  Forlate og gå tilbake til en test

  Du kan bare forlate en test og gå tilbake til den senere hvis den er før eller etter en økt.

  Hvis verten angir en tidsbegrensning for testen du tar, må du huske følgende:

  • Gå tilbake til testen innen tidsfristen.

  • Varigheten av fraværet teller mot tidsfristen.

   Hvis du vil forlate en test midlertidig, velger du Gå tilbake til testen senere > Forlat test.

   Når du vil gå tilbake til testen, følger du de samme trinnene som om da du tok testen for første gang.

  Vis testresultater

  Gjør én av følgende:
  • Hvis testen ikke inneholder essay-spørsmål eller spørsmål om å fylle ut tomme felt – som krever manuell poengregning – blir resultatene tilgjengelige etter at du har sendt inn svarene. Velg Vise resultater.
  • Hvis testen inneholder essay-spørsmål eller spørsmål om å fylle ut tomme felt – som krever manuell poengregning – venter du til instruktøren er ferdig med å beregne poengsummen, og deretter gjør du ett av følgende:
   • Øktinformasjon-siden velger du Vis resultater.

   • Hvis du mottar karakterrapporter fra verten, velger du en kobling som blir sendt via e-post for å se resultatene dine.

  Ta testen på nytt

  Verten for opplæringsøkten som opprettet testen, avgjør om den kan tas på nytt og antall forsøk.

  Hvis du har lov til å ta testen på nytt, ser du en knapp på siden Vis resultater når testen er vurdert.

  Velg Ta testen på nytt.

  Var denne artikkelen nyttig?