Ondersteunde platformen en services voor Webex-audio

Webex-audio (hybride geluid) biedt deelnemers de flexibiliteit om deel te nemen aan een audioconferentie via hun computer (VoIP) of telefoon. Er zijn geen opties op vergaderingsniveau om deze functie in of uit te schakelen; deze is beschikbaar wanneer Webex-audio beschikbaar is in een Webex-vergadering .

Functies als het in- enmpen van het geluid, pictogrammen en meldingen voor actieve deelnemers werken op precies dezelfde wijze voor deelnemers. De deelnemers kunnen op elk moment van hun computer naar een telefoon of telefoon overstappen naar een computer. De status van de deelnemers en de modus die ze gebruiken om verbinding te maken met de conferentie, worden weergegeven in de lijst Deelnemers .

Webex-audio (hybride geluid) wordt ondersteund voor de volgende services en platformen:

Ondersteuning voor Webex-audio (hybride geluid)

Windows

Mac OS X

Linux en Solaris

iOS

Android

Webex Meetings

Webex Training

Webex Events

Webex Support

Ondersteuning van Webex-audiofuncties

Functie

Beschrijving

Webex Meetings

Webex Events

Webex Training

Webex Support

Webex-teleconferentie

Audio-opties zijn geïntegreerd in online sessies:

  • In bellen: Webex levert een betaald of gratis telefoonnummer dat u kunt bellen om deel te nemen aan de sessie (er zijn ook internationale nummers beschikbaar)

  • Teruggeoproepen- Wanneer een gebruiker deel gaat nemen aan een sessie, voert u een telefoonnummer in om door Webex te worden gebeld

Audiouitzending

Audio in één richting, voor vergaderingen waarbij deelnemers alleen luisteren. De host spreekt via een microfoon die op zijn of haar computer is aangesloten.

Geïntegreerde VoIP-audio (Voice-over-IP)

In plaats van de telefoon kunt u de computer gebruiken om de audio via internet te verzenden.

Persoonlijke conferentie

Met Persoonlijke conferencing kunnen gebruikers een vergadering audioconferentie starten en de vergadering vervolgens eventueel uitbreiden naar een online vergadering, inclusief videoconferenties.

Een account voor Persoonlijke conferentie beschikt maximaal over drie sets toegangsnummers (toegangscodes voor de host en deelnemers). Als u zich wilt aanmelden voor een Persoonlijke conferentie-account, gaat u naar het tabblad Mijn Webex en selecteert u Persoonlijke conferentie.

Andere teleconferentieservice

Gebruik een teleconferentieservice van een derde partij.

Vergelijking van Webex-audiofuncties

Functie

Beschrijving

Audiouitzending (alleen Events)

Webex-audio

geïntegreerde VoIP (VoIP)

Persoonlijke conferentie

Conferentiegrootte

Hoeveel deelnemers aan een sessie kunnen deelnemen

3000 voor Webex Events 3000 deelnemers ondersteunen

1000 voor Webex Events 1000 deelnemers ondersteunen

Maximaal 1000 via de telefoon en maximaal 2000 op Webex-VoIP voor Webex Events die 3000 deelnemers ondersteunen

Maximaal 1000 via de telefoon of maximaal 1000 op Webex-VoIP voor Webex Events die 1000 deelnemers ondersteunen

1000 voor Webex Meetings

3000 voor Webex Events 3000 deelnemers ondersteunen

1000 voor Webex Events 1000 deelnemers ondersteunen

1000 voor Webex Training

500 deelnemers

Meerdere sprekers

Hoeveel actieve sprekers er kunnen de conferentie bij wonen

Alleen hosts, presentatoren en panelleden kunnen spreken

Geen beperkingen

Geen beperkingen

Geen beperkingen

Toon voor binnenkomen en afsluiten

Webex kan een geluid afspelen wanneer deelnemers zich bij de sessie aansluiten of deze verlaten


 

Als de optie Webex-audio naam aankondigen is geselecteerd, krijgen personen die deelnemen via de optie Computer gebruiken voor audio niet de optie om hun naam op te nemen en aan te kondigen.

Nee

Ja

Nee

Ja

Dempen bij binnenkomst

Microfoons van de deelnemer automatisch dempen zodra deze deel nemen aan de sessie

N.v.t.

Ja

Ja

Nee

De audioconferentie automatisch starten

Start het geluid wanneer een deelnemer zich bij de sessie voegt; Als de host nog niet heeft deed, krijgen deelnemers een opgenomen bericht te horen dat de host niet aanwezig is.

Ja

Optioneel

Nee

Optioneel

De standaardinstellingen opslaan

Sla de standaard audio-instellingen op in Mijn Webex-profiel om het eenvoudiger te maken sessies met voorkeursinstellingen te starten en plannen

Ja

Ja

Ja

Ja

Rapporten

Rapporten uitvoeren die het gebruik van Webex-audio tonen

Ja

Ja

Ja

Ja

TCP/UDP-ondersteuning

Webex ondersteunt UDP- en TCP-protocollen

Ja

N.v.t.

Ja

N.v.t.

Ondersteuning voor Webex-audiovergadering (hybride geluid)

Webex-audiovergadering (hybride geluid) waarbij deelnemers de flexibiliteit hebben om deel te nemen aan een conferentie via een telefoon of VoIP.

Ja

Ja

Nee

N.v.t.