Automatisch verbinding maken met een bord

Wanneer u zich bevindt op een bord, wordt automatisch verbinding gemaakt met uw Webex toepassing en worden uw begroetingen. Als het board in de sluimerstand staat, wanneer u de ruimte binnengaat, wordt het geactiveerd zodra uw aanwezigheid wordt gedetecteerd.

Wanneer u met een board verbonden bent, kunt u het volgende doen:

  • Draadloos presenteren op het board.

  • Het board gebruiken voor oproepen met uw app als afstandsbediening.

  • Een ruimte op het board openen.U weet dat de toepassing is verbonden, wanneer de naam van het bord wordt weer gegeven in uw toepassing.

Het apparaat gebruikt Ultra Sound voor het detecteren van kaarten die op de meeste apparaten werken. Ultrasoon geluid gaat niet door de muren. Deze functie werkt alleen als u zich fysiek in dezelfde ruimte bevindt als het whiteboard.


  • Schakel de automatische verbinding in via de app als deze is uitgeschakeld. U vindt dit onder Voorkeuren in de bureaubladtoepassing en onder Geavanceerde instellingen in de mobiele app.

  • Zorg ervoor dat op iPhone, iPad en Android, Apparaten detecteren is ingeschakeld.

  • Sta opnamen toe op uw mobiele apparaat.

  • De verbinding werkt alleen bij één apparaat dat gebruikmaakt van ultrasoon geluid in een ruimte.

Als u verbinding hebt ingeschakeld in de toepassing en het board nog steeds geen verbinding maakt, kunt u handmatig zoeken naar een board. Zie verderop in dit artikel over hoe u dat doet.

Uw scherm op een bord delen

1

Wanneer uw Mac-of Windows-toepassing is verbonden met de kaart, klikt u op de apparaatnaam in de toepassing. Klik vervolgens op delen op apparaat.

2

Selecteer of u het hele scherm of slechts een van de geopende toepassingen wilt delen en klik vervolgens op delen.

3

Als u het delen wilt stoppen, klikt u op de knop stoppen op de bovenkant van het laptop scherm.

Bellen vanuit een Webex ruimte op een bord

1

Kies een spatie in uw Webex toepassing.

2

Als u nog geen verbinding hebt met een bord, klikt u op verbinding maken met een apparaat boven aan uw app en zoekt u naar het kaart station in de lijsten met recente en nabijgelegen apparaten. Selecteer het bord en voer de code in die wordt weer gegeven op het scherm van het apparaat. Als u al bent verbonden met een kaart, wordt het gesprek gestart vanaf het aangesloten apparaat.

3

Klik op het gesprek Of ontmoet de knop in de bovenste bovenhoek van de toepassing om de personen in de ruimte te bellen, van het verbonden bord.

Bellen op een bord vanuit de Webex toepassing

1

Klik op In het linkerdeel venster van uw Webex-toepassing.

U ziet een lijst met recente en gemiste gesp rekken.

2

Voer een naam, e-mail adres of een video adres in boven de toetsen kiezer. Of voer een nummer in op de toetsen kiezer.

3

Selecteer een bord in de vervolg keuzelijst onder de kiezer.

Als u het niet kunt vinden, klikt u op verbinden met een apparaat boven aan de toepassing. Zoek vervolgens naar het board waarmee u verbinding wilt maken of selecteer een van de voorgestelde boards.

Voer de code in die wordt weer gegeven op het scherm van de kaart.

4

Klik op de Knop om het gesprek vanaf het verbonden bord te starten.

Hand matig verbinding maken

Als uw apparaat niet automatisch verbinding maakt met een bord, kunt u het bord aan uw lijst met apparaten toevoegen en het hand matig selecteren.

Als u een kaart wilt selecteren en er verbinding mee wilt maken, klikt u op verbinden met een apparaat in uw Webex-toepassing. Kies een van de recent of de nabijgelegen kaarten of zoek naar een specifieke Netkaart.


  • Wanneer u handmatig verbinding maakt, kunt u geen ruimte op een board openen. U kunt alleen uw scherm op het board delen of bellen via het board.

  • Handmatige verbinding werkt alleen op Windows of Mac.

  • U kunt alleen handmatig verbinding maken met boards binnen uw eigen organisatie.