Uw Webex kaart werkt als een fysiek toestel voor uw Webex toepassing. Wanneer de app, de mobiele telefoon of het bureau blad, is aangesloten op een bord, kunt u samen werken met anderen in uw Webex ruimte vanaf het bord. Bel met uw collega's, bekijk de bestanden weer die werden gedeeld en ga door met uw werk op de whiteboards die u hebt gemaakt in de laatste vergadering.

Wanneer u een ruimte uit uw toepassing op een bord opent, krijgt u toegang tot dezelfde activiteiten als in de toepassing. Dit betekent dat u iedereen kunt bellen die is toegevoegd aan de ruimte en het whiteboard, en dat u bestanden kunt weergeven die in de ruimte zijn gedeeld. Deelnemen aan gesprekken via het board is nog niet beschikbaar.

U moet een verbinding hebben met een bord om een bestaande ruimte op het bord te kunnen openen. Als dit niet automatisch gebeurt, controleert u de detectie-instellingen.

1

Wanneer uw Mac-of Windows Webex-toepassing is verbonden met een kaart, ziet u de naam van het bord rechtsboven in de toepassing. Als u wilt koppelen met een ander board, selecteert u een van de andere boards waarmee u eerder verbinding hebt gemaakt of zoekt u op naam.

2

Selecteer de Webex-omgeving die u wilt openen op uw board. Klik vervolgens op een spatie openen .


3

U ziet nu de naam van de geopende ruimte op het scherm van de kaart en opent alle activiteiten erop.

4

Selecteer De omgeving sluiten vanuit het board om de omgeving te sluiten.

U moet een verbinding hebben met een bord om een Webex ruimte te openen. Als dit niet automatisch gebeurt, controleert u de instellingen voor detecteren.

1

Wanneer uw Webex-toepassing op een bord is aangesloten, ziet u de naam van het apparaat in de rechter bovenhoek van de lijst met spaces. Als u wilt koppelen met een ander apparaat, selecteert u een van de andere apparaten waarmee u eerder verbinding hebt gemaakt of zoekt u op naam.

2

Selecteer de Webex-omgeving die u op uw apparaat wilt openen en tik op Een omgeving openen. U kunt ook naar het menu activiteit gaan in de spatie en op openen op Webex bord klikken. U kunt de naam van de geopende omgeving op het scherm van het apparaat zien.

3

Als u de Space wilt sluiten, selecteert u Ruimte sluiten in de toepassing. U kunt ook de ruimte op het apparaat sluiten door op de naam van de spatie te tikken en deze spatie sluiten te selecteren.

Met een Space die op uw bord wordt geopend, kunt u nieuwe white boards maken die automatisch in die ruimte worden opgeslagen. U kunt ook gewoon doorgaan met de whiteboards die eerder in die ruimte zijn opgeslagen.

Tik in het Start scherm van het bord op White Board om toegang te krijgen tot opgeslagen White boards. Vanuit het White Board-scherm kunt u ook een nieuw White Board maken door op Nieuw White Board te tikken. Wanneer u klaar bent, kan iedereen in de Webex-omgeving uw whiteboard vinden in het menu Whiteboard van die omgeving.

Meer informatie over White boards op een bord vindt u in het White Board-artikel.

De bestanden en foto's die u en uw collega's hebben gedeeld in een omgeving, kunnen ook worden weergegeven op het board wanneer die omgeving op het board is geopend. Tik hiervoor op bestanden op het begin scherm van het bord en selecteer het bestand dat u wilt openen. Veeg naar boven of beneden door het bestand dat u deelt. Als u wilt in- en uitzoomen, knijpt u uw vingers samen op de afbeelding op het board.

U kunt bestanden in de volgende indelingen openen: . doc,. docx,. GIF,. JPEG,. PDF,. png,. ppt,. PPTX,. svg,. xls en. xlsx. De bestanden moeten minder dan 150 pagina's bevatten en kleiner zijn dan 200 MB. Andere typen bestanden kunnen worden geüpload maar zullen geen miniatuurvoorbeeld weergeven.

U kunt op tikken en kiezen of u niet-ondersteunde bestanden wilt verbergen of niet.

Tik op om terug te gaan naar het bestandsoverzicht.

Bestanden van micro soft OneDrive of share point online die u in een Space deelt, kunnen ook op het bord worden weer gegeven wanneer u deze Space hebt geopend. Lees dit artikel voor meer informatie over het instellen van toegang tot uw platform voor Enterprise Content Management en dit artikel om erachter te komen hoe u bestanden in de Webex-app kunt delen vanuit Microsoft OneDrive of SharePoint Online.

De webengine moet zijn ingeschakeld om deze bestanden op het bord te kunnen openen.

OneDrive-en share point online-documenten kunnen ook worden gevonden in bestanden op het Start scherm van het bord. Selecteer simpelweg het bestand dat u wilt openen. Mogelijk moet u zich aanmelden om het document weer te geven of te bewerken. De sessiegegevens worden echter gewist wanneer u de omgeving sluit.

Nadat u een spatie op uw bord hebt geopend, tikt u op bellen op het begin scherm van het bord. Hiermee opent u een zelfweergave van uw omgeving. Tik op om het gesprek te starten.

U kunt zien wie deelneemt aan het gesprek door te tikken op Personen .

Als u niet iedereen in de ruimte voor uw gesprek wilt opnemen, moet u eerst de ruimte van het bord sluiten. Tik vervolgens op bellen op het begin scherm van het bord om de personen te bellen waarmee u contact wilt opnemen.